דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הליך מס' 04/22 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותי פיקוח והשגחה לטעינת ופריקת מטענים של נוזלים אל ומאוניות בנמל אשדוד