דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעה על ביטול מכרז פומבי מס' 20/מח/2978 למתן שירותי אפיון, אספקה הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת IOT עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​בהמשך לפרסום מיום 16.9.2020 בדבר המכרז הנ"ל, ועדת המכרזים של חברת נמל אשדוד בע"מ החליטה בתאריך 16.6.2022 לבטל את המכרז שבנדון.​