דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21/בט/3059 לשדרוג ותחזוקת מאזני – גשר (משקלים), לרבות רכישה של משקל נוסף עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​בהמשך לפרסום מיום  2.9.2021 (להלן: "הפרסום העיקרי") בדבר המכרז הנ"ל, ועדת המכרזים של חברת נמל אשדוד בע"מ החליטה בתאריך 18.11.2021 לבטל את המכרז שבנדון.​