דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטול מכרז ממוכן חד שלבי מס' 21 /כא/ 3071 למתן שירותי רפואה תעסוקתית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהמשך לפרסום מיום 15.11.2021 (להלן: "הפרסום העיקרי")​ בדבר המכרז הנ"ל, חברת נמל אשדוד בע"מ מבקשת להודיע על ביטול מכרז ממוכן חד שלבי מס' 21 /כא/ 3071 למתן שירותי רפואה תעסוקתית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.