דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הצטרפות למאגר מנויים

חברת נמל אשדוד מבקשת להזמין את הציבור להירשם באתר החברה ולקבל דיווחים אודות מכרזי החברה והודעות שונות בנושאי רכש והתקשרויות.


בהתאם לתקנה 15 (ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, כל אדם המבקש להיכלל ברשימת המנויים על קבלת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני אודות כוונת חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ, פרסום מכרזים פומביים וכן פרסום מכרז ממוכן מהיר  רשאי להצטרף לרשימת המנויים דרך אתר האינטרנט של חברת הנמל בעמוד המכרזים​ בעמוד המכרזים באתר החברה לצורך קבלת הודעות כאמור.


לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת רכש בטלפון - 08-8517520.