דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

 

  1. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל" או "החברה") מזמינה עיתונים ו/או כתבי עת ו/או חברות פרסום (להלן: "הפונה") המעוניינים בכך, להציע לה לפרסם מודעות מזדמנות מעת לעת בעיתונים ו/או כתבי עת היוצאים לאור בתדירות קבועה.
  2. כל פונה רשאי ליזום פניה עצמאית לחברת הנמל על מנת להציע לזו הזדמנות לפרסם מודעות מזדמנות, בעלות שלא תעלה על 5,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
  3. יובהר, כי היוזמה בגין הפניה המפורטת לעיל, תהא ביוזמת הפונה בלבד ולא ביוזמת חברת הנמל.
  4. חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות לקבל את הפניה או לחילופין שלא לקבלה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, נוכח התזמון ובהתאם לצרכיה באותה העת.
  5. פניות ניתן להעביר למחלקת הדוברות, במייל [email protected] או בטלפון: 08-8517604.