דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פניה להצעת כרטיסים להצגות ומופעים עבור עובדי חברת נמל אשדוד

 1. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל" או "החברה") מזמינה משרדי כרטיסים, היכלי תרבות, תיאטראות, אולמות מופעים ומתנ"סים (להלן: "הפונה") המעוניינים בכך, להציע לה כרטיסים להצגות ומופעים. כרטיסים אלו ימכרו במכירה חופשית לעובדי חברת הנמל. 
 2. כל פונה רשאי ליזום פניה עצמאית לחברת הנמל על מנת להציע כרטיסים להצגות ומופעים במכירה חופשית לעובדי חברת הנמל, כאשר הקנייה של הכרטיסים תהיה לפי שיקול דעתם הבלעדי של העובדים, ומבלי שתהיה כל מחויבות של חברת הנמל כלפי פונה כלשהו. 
 3. ככל שהעובדים יבחרו לרכוש כרטיסים, תסבסד חברת הנמל את עלות הכרטיסים באופן הבא:
  3.1. כרטיסים בסכומים של עד 100 ₪ - יסובסדו ב 50%.
  3.2. כרטיסים בסכומים מ 101 ₪ ועד 200 ₪ - יסובסדו ב 40%.
  לא ירכשו כרטיסים בסכומים שמעל 200 ₪ 
 4. היוזמה בגין הפניה המפורטת לעיל, תהא ביוזמת הפונה בלבד ו/או באמצעות פניה ייזומה של חברת הנמל, כאשר אופן הסבסוד של כרטיסים בכל פניה, יהיה בהתאם להוראות סעיף 3 לעיל. 
 5. מובהר כי סבסוד הכרטיסים יימשך, עד לתקרת התקציב שהוקצתה לכך. 
 6. פניות ניתן להעביר למחלקת הדוברות, במייל מ [email protected] או בטלפון: 08-8517765.

​