דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי לאספקת ציוד מטבח, כולל ייצור והרכבה

תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון להגשה
31/03/2008