דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הקמה, אספקה ותחזוקה של מערכת שידור יומן אירועים באמצעות מסופונים למנהלי עבודה בחברת נמל אשדוד בע"מ

תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון להגשה
10/07/2008