דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי לביצוע עבודות תחזוקה ושיפוץ גגות מחסנים

תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון להגשה
06/03/2008