דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי לפוליסות ביטוח חיים קבוצתי וביטוח רפואי קבוצתי לעובדי החברה

חברת נמל אשדוד בע"מ מעוניינת לקבל הצעות לביטוח חיים קבוצתי ולביטוח רפואי קבוצתי של עובדי חברת נמל אשדוד בע"מ.

תאריך אחרון להגשה
תאריך אחרון להגשה
24/10/2007