דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעת ביטול: מכרז מסגרת מס'- 2895/tz/19 לאספקת חלקי חילוף מקוריים לציוד מתוצרת הייסטר המופעל בחברת נמל אשדוד בע"מ

מכרז מסגרת מס'- 2895/tz/19

 

לאספקת חלקי חילוף מקוריים לציוד מתוצרת הייסטר המופעל

בחברת נמל אשדוד בע"מ, כדוגמת מלגזות וכל ציוד אחר.

עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

 

הודעה מס' 5

 

בהמשך להודעת הפרסום מיום 8.5.2019 בקשר למכרז הנ"ל (להלן:"הפרסום העיקרי"), נבקש להודיעכם כי המכרז שבנדון מבוטל.

 

 

 

Frame Tender for the supply of Original spare parts/OEM for HYSTER equipment operated by Ashdod Port Company, such as forklifts and other equipment (the "Tender" and\or the "Frame Tende

r")

Tender No. 2895/tz/19

 

Announcement No. 5

 

Further to the announcement made on May 8, 2019 (the "Original Announcement") with respect to the Tender, Ashdod Port Company ("APC") wishes to inform that the Tender is hereby cancelled.