דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פרסום מודעות מזדמנות בעיתונים / כתבי עת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

 

  1. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מזמינה מכל עיתון/כתב עת היוצא לאור בישראל בדפוס (להלן: "העיתון"), לפנות אליה לפרסם מודעות מזדמנות מעת לעת.
  2. כל עיתון רשאי ליזום פניה עצמאית לחברת הנמל על מנת להציע לה לפרסם מודעות מזדמנות בעיתון, בהתאם לשטחי הפרסום הפנויים בעיתון באותה העת.
  3. יובהר, כי היוזמה בגין הפניה המפורטת לעיל, תהא ביוזמת העיתון בלבד ולא ביוזמת חברת הנמל. כן מובהר כי לא יתקבלו פניות לפרסום קבוע בשטחי הפרסום בעיתון.
  4. התמורה בגין כל פרסום מודעה מזדמנת, ייקבע במשא ומתן בין העיתון לבין חברת הנמל.
  5. חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות לקבל את הפניה או לחילופין שלא לקבלה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, נוכח תזמון הפניה ובהתאם לצרכיה באותה העת.
  6. פניות ניתן להעביר למחלקת דוברות בחברת הנמל, במייל [email protected]