דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא ניתוח ובקרה על צריכה והוצאות חשמל

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן "המזמין" ו/או "חברת הנמל") מבקשת, בהתאם לתקנה 14 א לתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, לקבל מידע מספקים בעלי ידע וניסיון בביצוע ניתוח ובקרת צריכה והוצאות בתחום החשמל (להלן :"הפנייה" ו/או " RFI") וזאת במסגרת הליך מקדים לביצוע התקשרות באמצעות מכרז פומבי או הליך אחר לקבלת השירותים האמורים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת הנמל.

 

לחצו לצפיה והורדת מסך הפניה