דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נמל אשדוד

​​נמל אשדוד הוא הנמל של ישראל, נמל הים הגדול והמתקדם במדינה. חברת נמל אשדוד הנה חברה עסקית רווחית הנוהגת על-פי שיטות עבודה המבוססות על נורמות של שקיפות, דיווח כספי, מ​ינהל תקין, קליטת עובדים לפי כישורים ובתנאי מכרז פומביים ושוויוניים. רווחי החברה מופנים להשקעות בציוד ומטרתה לקצר ולייעל תהליכים לוגיסטיים עבור לקוחותיה, תוך פיתוח הנמל.​


שירותים מלאים

החברה מספקת ללקוחותיה מעטפת שירותים מלאה, הכוללת שירותים לוגיסטיים, וביניהם:
• הכנסת אוניות לנמל ועגינתן • אספקת שירותי אונייה מלאים • פריקה, אחסנה וטעינת מטענים • אחסנת מכולות • מערך תשתיות לעגינת אוניות נוסעים, המספק שירות וטיפול איכותי לנוסעים ולמטענם • בעורף הנמל: מחסני עורפיים, בונדדים ומחסנים חופשיים המשמשים לריקון ואחסון מכולות ומטענים. בנוסף, קיימים מחסני פרי הדר וייצוא חקלאי, בית קירור, ממגורה לגרעינים, תיקון וניקוי מכולות ועוד.

 

 

יתרונות נמל אשדוד


• קרבה למרכז ולדרום הארץ, נגישות קלה לצירי תנועה • קרבה לתעלת סואץ • תשתיות רחבות ומתקדמות כולל נמל מכולות ממוחשב, המנוהל באמצעות מערכת TOS •שטחי אחסון נרחבים • קרבה למסילת רכבת • שער חדשני וממוחשב לכניסה וליציאת משאיות • עומק רציף של 15.5 מ' המאפשר כניסת אוניות ענק.

 

 

שיפור השירות ללקוחות

החברה שומרת על מדיניות שירות מוקפדת ובלתי מתפשרת. החברה השקיעה בשנים האחרונות סכומים ניכרים בציוד ובתשתיות וצפויה להשקיע בעתיד סכומים נוספים. החברה פועלת להפחתה בזמני שהיית האוניות באמצעות שימוש בציוד טכנולוגי חדיש ומתוחכם, הרחבת כוח העבודה, פיתוח רציפים חדשים ויוזמות שירות חדשניות.

 

פיתוח מערך עסקי ומאגר קשרי לקוחות


חטיבת לקוחות הוקמה בנמל אשדוד עם כניסת סמנכ"ל לקוחות לתפקידו בשנת 2009 . הקמת החטיבה התבצעה כחלק מאסטרטגיית החברה להגדרת שירות הלקוחות כיעד מרכזי בפעילות הנמל. סמנכ"ל לקוחות אמון על מערך העוסק באופן בלעדי בביסוס, ניהול וחיזוק הקשר בין החברה לבין לקוחותיה בארץ ובחו"ל, בתחומי הספנות והלוגיסטיקה. חטיבת הלקוחות שמה דגש על תחום שירות הלקוחות ועל מתן מענה ישיר ומהיר לצורכיהם. חטיבת  הלקוחות עושה כל שביכולתה כדי להבטיח את שביעות רצון הלקוחות ומבצעת פעולות רבות שמטרתן להבטיח תהליכי שיפור, התייעלות והרחבה של סל השירותים. נמל אשדוד מהווה חוליה משמעותית בשרשרת האספקה ומטפל גם בהסרת חסמים שאינם תחת אחריותו הישירה, לטובת הלקוחות המשותפים. נמל אשדוד פועל ליצירת סינרגיה כוללת בתהליכי השינוע מתוך ההבנה כי מדובר במערכת לוגיסטית אחת מסונכרנת.

 

 

שירותים טכנולוגיים מתקדמים


מערכת TOS
מערכת ה- TOS (Terminal Operating System) מעניקה יתרון תחרותי מובהק באמצעות ניהול יעיל ומבוקר של עבודת הנמל, ניצול מרבי של הציוד והמשאבים ושיפור השירות ללקוחות. יתרונות מערכת ה- TOS: הגדלת הזמינות וקיצור משמעותי בזמני המתנת האוניות והמשאיות, הפריקה והטעינה • קבלת מידע עדכני ומעקב מלא אחר פעילות האוניות והמכולות • יצירת קשר ישיר נמל-סוכן אונייה בתפעול האונייה בזמן אמת • חיזוק התיאום עם הלקוחות ותכנון אוניות.

מערכת ERP
מתוך רצון לשפר ולייעל את הקשר בין החברה לבין לקוחותיה, מופעלת בנמל מערכת ERP חדשנית לניהול ובקרת התהליכים התפעוליים, הלוגיסטיים והפיננסיים. לצד ה- TOS וה- ERP , מסייעות מערכות חדשניות לניהול פעילויות שונות: תנועת המטענים והאוניות ) GPS (, מיפוי ותיעוד התשתיות ) GIS (, חיובים ) Billing (, מנהלה וארגון, ניתוח מידע וקבלת החלטות, תחזוקה ועוד.

שער חדש
השער החדש הינו שער משאיות מרכזי אוטומטי המופעל באמצעות מערכת ממוחשבת מתקדמת, הכוללת זיהוי ממוחשב של לוחות רישוי ומספרי מכולה וזיהוי ביומטרי של הנהגים • בשער 32 מסלולים, בכל מסלול משקל לשקילת משאיות • מסרים אלקטרוניים, המאפשרים זרימה מהירה של המשאיות אל הנמל ומהנמל • מצלמות העוקבות אחר המשאיות, כך שהליכי הביקורת, כולל העברת מסרים לאיתור המכולה, מבוצעים תוך כדי נסיעה.

מסוע גרעינים ומדלים
החברה מפעילה שני מדלים פניאומטיים לפריקת אוניות גרעינים, שנרכשו במסגרת עסקה בינלאומית בתקציב של כ 3.5- מיליון יורו מחברת NEUERO הגרמנית. פרויקט הפעלת המדלים מספק מענה לצורך הגובר בשינוע גרעינים באמצעות אניות הפוקדות את נמל אשדוד, וכן מענה אקולוגי לבעיית דליפת גרעינים בשטחי הפריקה. כושר הפריקה של שני המדלים הנו של 600 טון בשעה כל אחד.


 

שמירה על איכות הסביבה

נמל אשדוד שם לעצמו כמטרה לקיים דיאלוג עם הסביבה ושומר על איכות הים, החופים והאוויר. אימוץ עיקרון זה הביא לפיתוח 'נמל איתן' לכיוון צפון והרחק מן השטח העירוני. הנמל פועל להגדלת המודעות לאיכות הסביבה בקרב עובדיו, קבלני המשנה וספקי הציוד, ומעניק עדיפות למוצרים ממוחזרים ולפעילות בדרך אשר ממזערת את ההשפעה הסביבתית. הנמל פועל בכפוף לחוק מניעת זיהום הים, תשמ"ג, 1983 ולחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח, 1988. לחצו למידע אודות איכות הסביבה בנמל אשדוד.

* נתונים נוספים אודות תנועת מטענים בנמל אשדוד ניתן לקבל באתר רספ"ן.