דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נציבת קבילות בנושא הפרת זכויות עובדי קבלן

Pаботникам подрядчиков в сферах обеспечения безопасности,
общественного питания и чистоты

 

ביום 18/06/2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011- (להלן: "חוק האכיפה").

 

הנני להביא לידיעתך כי בהתאם לחוק האכיפה הקימה חברת הנמל מנגנון למסירת הודעות על ידי עובדי הקבלן בדבר פגיעה בזכויותיכם במסגרת העסקתכם על ידי הקבלן בחברת הנמל.

יפורט להלן מנגנון מסירת ההודעות:

 1. גב' ענת ברק, ראשת מחלקת כלכלה ונכסים בחברת הנמל, מונתה לנציבת קבילות עובדי קבלן.
 2. ככל שנפגעו זכויותיך במסגרת העסקתך על ידי הקבלן בחברת הנמל הינך מוזמן לפנות לנציבת קבילות עובדי הקבלן ולמסור הודעה על כך.
 3. הפנייה תיעשה ככל הניתן בכתב ותישלח לפקס מס' 08-8517848 או לכתובת דואר
  אלקטרוני: [email protected] 
  או במסירה ידנית לידי מזכירות ראשת מחלקת כלכלה ונכסים (נציבת התלונות)
  או לתיבת התלונות המוצבת במבואת הכניסה הדרומית של בנין מנהל (סמוך למזנון)
  או בדואר רגיל לפי הכתובת: ראשת מחלקת כלכלה ונכסים, נמל אשדוד, ת.ד. 9001 אשדוד, מיקוד 77010.
 4. בפנייה יש לפרט מהות התלונה, שם הקבלן, שם העובד/ת, ת"ז, תפקיד אצל הקבלן, פרטי קשר (טלפון וכתובת- ככל שניתן), ומסמכים רלוונטים נוספים להוכחת הטענות ככל שישנם.
 5. יובהר כי ניתן לפנות באופן אנונימי מבלי ליתן פרטי זיהוי.
 6. בעת הצורך ניתן לפנות לבירורים בטלפון 08-8517503 בין הימים א' - ה' ובין השעות . 08:00 ועד 15:00.