דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חטיבת הכספים

חטיבת הכספים בנמל אשדוד מטפלת בתחומי הכלכלה והכספים בנמל. החטיבה משמשת כיחידת מטה ובקרה, לניהול התקציב, מאזנים, דוד"חות כספיים, דיווחים עפ"י חוק ועפ"י התקנות (לדירקטוריון ולרשות החברות), דיווחי סטטיסטיקה, הכנסות הנמל, ניהול כספים, ניהול הנכסים והמקרקעין ורישום מעקב אחר המלאי והמצאי בנמל.

​​ 

טלפון לשכת סמנכ"ל: 08-8517755. פקס: 08-8517756

 

חטיבת הכספים כוללת את חשב החברה , ממונה על התעריפים, מחלקת החישובים, מחלקת כלכלה ונכסים


חשב החברה

באחריות חשב החברה מגוון נושאים הנוגעים לניהול הפיננסי בנמל. בין השאר, אחראי החשב על מדור גזברות ומדור הנה"ח, עוסק בהפקת דו"חות כספיים, טיפול מול שלטונות המס וטיפול במגוון תחומים פיננסיים: 

 

 • עריכת הדו"חות הכספיים של החברה.
 • דיווח כספי חודשי לדירקטוריון.
 • טיפול במשימות מול שלטונות המס - אישורים שונים, ביצוע ביקורות, Pre-Rulling.
 • ייעוץ מס שוטף עבור דו"חות כספיים, ולסוגיות הקשורות ל- Billing ושינויים בתקנות.
 • SOX (Sarbanes-Oxley Act)- קיום ואפקטיביות הבקרות על הדיווח הכספי.
 • ריכוז השינויים החזויים בתחום IFRS - תקינה חשבונאית בינ"ל - והשפעתם.
 • ניהול ההתחשבנות מול חנ"י לגבי דמי השימוש הקבועים והמשתנים.
 • יפול ומעקב אחר רכוש קבוע ומטלטלין.
 • טיפול בגידורים פיננסיים.
 • טיפול בפנסיית עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית.
 • בתי השקעות - השקעת כספי הנמל באמצעות גורמים מומחים תוך פיקוח על התשואות ומדיניות ההשקעה.


מדור גזברות

מדור גזברות בנמל אשדוד מרכז את הפעילות הקשורה בתקבולים ותשלומים,
ניהול כספי החברה, מפעיל את קופת הנמל המספקת שירותים ללקוחות.

להלן פרוט עקרי פעילות המדור:

תקבולים:  
המדור מטפל בכל נושא גביית תשלומים מלקוחות, (סוכני אוניה,סוכני מכס וכו' ) בגין: כלי שייט, סווארות, סבלות שכירויות ועוד.

תשלומים: מטפל בתשלומים לספקים, לנותני שרות בארץ ובחו"ל ושכר לעובדי החברה.

ניהול כספי החברה
המדור מנהל את תזרים המזומנים מול הבנקים  דהיינו: תקבולים מול תשלומים באופן שוטף והשקעת כספים פנויים  במסלולי השקעה שונים. לאחרונה נבחרו מנהלי תיקים האמורים לנהל באפיקים שונים חלק מכספי החברה .

ערבויות בנקאיות
ניהול מעקב שוטף וטיפול בערבויות בנקאיות מול לקוחות וספקי החברה.

שעות פעילות הקופה
ימים א-ה  17:00 – 8:00
יום ו'  12:00 – 8:00

טלפון: 08-8517539/547
פקס: 08-8517672
מיקום: קומת קרקע בניין המנהלה.מדור הנהלת חשבונות

במסגרת פעילותו השוטפת מדור הנהלת חשבונות עוסק במספר תחומים בין היתר:

 1. ספקים - עובדי המדור אחראים לביצוע רישומים חשבונאים כגון: רישום חשבוניות ספקים, הקמת ועדכון נתוני ספק במערכות הפיננסיות וכן ביצוע התאמות ובירורים שונים מול הספק.
 2. לקוחות - ביצוע התאמות מול לקוחות ,רישום חשבוניות,עדכון והקמת פרטי לקוח במערכות השונות ובירורים שונים.
 3. בנקים - קליטת תנועות בנק וביצוע התאמות באופן שוטף . ניהול רישומים פיננסים פעילות בתי השקעות בעתיד הקרוב.
 4. עובדים - קליטת פקודת השכר וביצוע העברת תשלומים לגופים שונים כגון: קופות גמל קרנות השתלמות וכדומה. רישום שוטף בספרי החברה להוראות ביצוע  תשלומים שונים לעובדים.
 5. דוחות כספיים - ביצוע התאמות וניתוח נתונים פיננסים לצורך הכנת הדוחות הכספיים לביקורת רואי חשבון חיצוני המתבצעת  אחת לרבעון.
 6. מוסדות - דיווח חודשי לרשויות המס כגון: מס הכנסה ומע"מ כנדרש ע"פ חוק.

ליצירת קשר עם מדור הנהלת חשבונות:

 

נושא הפניה פרטים
 תחום ספקים 08-8517563/698
תחום לקוחות 08-8517566
שונות 08-8517562/5/122

 מחלקת כלכלה ובילינג

מחלקת כלכלה ובילינג אחראית בין היתר על תחום הבילינג הכולל חיוב לקוחות חברת הנמל בגין שירותי נמל ושירותים נוספים הניתנים להם, ביצוע ניתוחים כלכליים לאופי ופעילות הלקוחות, מתן שירות ומידע ללקוחות הנמל, יישום ומעקב אחר הסכמים מסחריים עם לקוחות החברה, הכנת דוחות והפקת נתונים לבקשת הנהלת החברה וגורמי חוץ ועוד.
בין הלקוחות נמנים סוכני אנייה, סוכני מכס, יבואנים, יצואנים, מסופים עורפיים, משלחים בינלאומיים, לקוחות פרטיים ועוד.

תחום הבילינג מורכב מ- 3 חוליות:
א. חולית סווארות כלי שייט ושרותי קרקע
נותנת מענה לפניות סוכני אנייה, מבצעת תחשיבים ואומדנים לבקשת הלקוחות ואחראית על הפקת חשבוניות עבור שירותים הניתנים לכלי שייט ולמטענים הנפרקים/נטענים מ/אל כלי השייט (ניטול ותשתית).
כמו כן, החוליה מחייבת בגין שירותים של אחסנה וניטול של מכולות ריקות, ריקון והמכלה ושינויי סטטוס וחיובים נוספים לפי דרישת הלקוחות לקבלת שירותים.

טלפון לפניות: 08-8517541​.

 

ב. חולית יבוא
חוליית יבוא אחראית לחיוב כל מטעני היבוא, חלק ממטעני השטעון, מטענים המועברים למדינות שכנות ומטענים המועברים למסופים חיצוניים באשדוד וחיפה או המועברים לנמל חיפה.
כמו כן החוליה אחראית לחיובים מיוחדים ע"פ הסכמים מסחריים, וחיובים ע"פ בקשות הלקוחות לשירותים נוספים.

החוליה אחראית בין השאר על קבלה וטיפול בתביעות יבוא ויצוא ובקשות להנחה, מתן פתרונות לתקלות המונעות קבלת התרות אלקטרוניות למטען, מתן מענה טלפוני לפניות לקוחות, הפקת דו"ח מס"ב הפצתו, חיוב וטיפול בגין מתן שירותי אחסנה ממושכת למטענים וכיוצב'.

טלפון לפניות: 08-8517574.

ג. חולית יצוא
חוליית יצוא אחראית לחיוב כל מטעני היצוא ומרבית מטעני השטעונים, וכן לחיובים נוספים לפי דרישת הלקוחות לקבלת שירותים. כמו כן, אחראית החוליה לביצוע הזמנת עיתוקים למכולות יצוא לבקשת סוכני המכס לצורך בדיקות מכון התקנים, משרד הבריאות וכיוצב', חיוב לקוחות לפי הסכמים מסחריים ומתן מענה וסיוע בפתרון בעיות ללקוחות החברה.
טלפון לפניות: 08-8517575. 

בנוסף לשלוש החוליות קיימים במחלקה שני כלכלנים אשר אמונים בין היתר על הכנת בדיקות כלכליות ללקוחות החברה, הכנת הסכמים מסחריים, מעקב אחר ביצוע תקציב ההנחות, הכנת דוחות ושליפת נתונים להנהלת החברה וגורמי חוץ, שותפים בנתוני הדוחות הכספיים ועוד.


תחום כלכלה ונכסים
באחריות מח' כלכלה ובילינג מגוון נושאים הנוגעים לתקציבי החברה (רגיל והשקעות), תמחיר, סטטיסטיקה, בקרת שכר, ניהול נכסים, ניהול כספי המקרקעין, טיפול בביטוחי הנמל, ואחריות על גריטה ומכירת ציוד.
רמ"ח כלכלה ונבילינג חבר בועדת המכרזים (המרכזית והעליונה), כנציג חטיבת הכספים.

 

מדור נכסים ומסח​ר
טלפון: 08-8517510.

מדור נכסים מטפל במספר תחומים:

 1. ניהול מכרזים שונים: הרשאות לביצוע פעילויות בנמל, למכירת סב"נים וציוד גרוט ועוד.
 2. ניהול נכסי המקרקעין של נמל אשדוד, שכירת שטחי משרדים בשטח הנמל.
 3. ניהול הקשר מול עירית אשדוד בנושאי הארנונה, מים וטיפול ברישוי העסקים של חברת נמל אשדוד בע"מ.
 4. טיפול בביטוח רכוש וציוד הנמל והגורם המקשר אל חברת הביטוח המבטחת את הנמל .
 5. אחראי על הטיפול בתביעות כנגד הנמל, בגין נזקים הנגרמים למטענים ולמכולות וכן בגין נזקים לרכוש צד ג' תאונות עבודה לעובדי נמל ולאחרים.
 6. טיפול במטענים שהוכרזו סב"נים ובציוד הגרוט של הנמל.
 7. פינוי פסולת ברזל משטח הנמל.
 8. ניהול מצאי הנכסים הנמלי.
אנשי קשר במדור נכסים:

נושא הפניה

איש קשר

פרטים

ביטוח לגורמי נמל, ביטוח רכוש וציוד הנמל, תביעות בגין נזקים למטענים/לרכוש צד ג'/תאונות עבודה, מכרזים

מיכל מרקו

08-8517514

שכירויות/הרשאות לביצוע פעילות, חיובי שכירות מים/חשמל

קארין תשובה

08-8517513

תביעות בגין נזקים למטענים/למכולות

עידית קלפון

08-8517511

טיפול בסב"נים, בציוד גרוט ובפינוי פסולת מתכת

מרקו בוחבוט

08-8517203

ניפוק תעודות נמל ותביעות בגין נזקים למכולות

דניאלה שגב

08-8517507

 

מדור כלכלה
טל': 08-8517506​

מדור כלכלה הינו יחידת מטה נמלית, בחטיבת הכספים של הנמל ועוסקת בתחומים כלכליים נרחבים, בראיה נמלית וכלל משקית.

עיקר הפעילות של מדור הכלכלה:

תקציב: לרבות הכנת תקציב רגיל ופיתוח, הכנת מסמכים לועדת השקעות, מעקב שוטף אחר ביצוע, תקציב שכר ובקרת שכר.

חוזים: קבלנים נותני שרות ומקבלי שרות,נושא החוק, ביטוח והיבטים כספיים שונים בחוזים, השתתפות בועדות השונות, בדיקת חשבוניות, ייזום חוזים.

כלכלני המדור משמשים כחברים/ מזכירים בועדות מקצועיות וועדות מכרזים להכנת חוזים ומכרזים,  ומו"מ עם קבלנים ונותני שרות.

בדיקת חשבוניות קבלנים, מול החוזים החתומים.

סטטיסטיקה - הכנת ירחון סטטיסטי לריכוז נתונים תפעוליים של חברת הנמל, ודיווחים שוטפים, לפי דרישה, לגורמי הנמל וגורמי חוץ. ריכוז פעילות הנמל בראיה חודשית ושנתית. הכנת צפי מטענים לצורך תכנון הערכות הנמל לשנים הבאות, כולל תוכנית השקעות, קליטת עובדים ורכישות.

אחריות על הכנת בדיקות כלכליות ובדיקות כדאיות.

סיוע ברמה הניהולית לנושאי משרות ומנהלים בנמל.

המשך קליטת מערכת ERP והטמעתה בהיבטים של בקרה, תקציב, תמחיר ולוגיסטיקה.

אחריות על הכנת דו"חות לצורך בקרה תקציבית, לדירקטוריון החברה ומנהלי החברה, וזאת בתאום ובשילוב עם פרסום הדו"חות הכספיים.