דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

לשכה משפטית

בראש הלשכה המשפטית עומדת היועצת המשפטית של החברה. בנוסף, בלשכה שלושה עורכי דין, מתמחה ושתי מזכירות.

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי שוטף לדירקטוריון החברה, להנהלת החברה ולכלל יחידות החברה. בכלל זה עוסקת הלשכה המשפטית בליווי הליכי המכרזים ובמתן ייעוץ משפטי לוועדות  המכרזים השונות, בעריכת הסכמים, בייצוג החברה מול גורמי  הרגולציה השונים ובטיפול בתביעות משפטיות. 

הרכב הלשכה המשפטית

 

 שם תפקיד
גב' אינסה גולדנברג לוי, עו"ד​​היועצת המשפטית
בוריס בסקין, עו"ד
ס. יועמ"ש
סיוון צדיק, עו"ד​
​ע. יועמ"ש
עו"ד פלביה מלכה שטיינברג​
​ע. יועמ"ש​
מזכירות:
גב' מיכל בן גיגי:​ [email protected]