דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חטיבת תפעול ומסופים

חטיבת תפעול בנמל אשדוד עוסקת בשינוע מטענים מהאוניות בנמל. החטיבה מורכבת מ- 3 מחלקות ויחידת צוות חירום ובטיחות.

 

לשכת סמנכ"ל: 08-8517209/10. 

פקס לשכה: ​08-8517208

 

 

מבנה חטיבת תפעול ים ומסופים:

תפעולמחלקת התפעול
רמ"ח - עמי מרלי
היחידות הנכללות במחלקת התפעול:

 1. סידור עבודה ציוד מכני (מנופאים ומפעילי ציוד).
 2. סידור עבודה תפעול (מנ"ע,אתתים וסווארים).
 3. תכנון.
 4. מחסן כלי סוורות.
 5. חולית נזקים.
 6. אחסנה.
 סה"כ כ- 570 עובדים.

 פעילות באחריות מחלקת תפעול לפי יחידות:
 • תכנון: נמצא באופן מתמיד בקשר עם סוכני אוניות בדבר סידור צוותים (מנ"ע, כמות וגודל הצוות באוניה ו/או בשטח,מנופים וכלים לפי כללי התור התפעולי). מעביר דרישות לסדרני עבודה.
 • סידור עבודה צ.מכני ותפעול: מקבל דרישות לכל משמרת בנפרד, נענה ככל שמאפשרת מצבת כ"א.
 • חולית נזקים: תפקידה לצלם ולתעד את הנזקים הנגרמים למטען.
 • אחסנה: תפקידה לקבל או לשגר מטען מהמחסנים.
 בחזרה לראש הדףמחלקת מכולות
רמ"ח - יהודה נניקאשווילי
 • היחידות הנכללות במחלקת מכולות:
  TOS – TERMINAL OPERATION SYSTEM
  היחידה אחראית על הניהול הלוגיסטי של כל תנועת המכולות בנמל לרבות: תכנון פריקה וטעינה של אוניות המכולה, תכנון אחסנת מכולות בשטחי האחסנה, פיקוח על פעולות שיגור וקבלת מכולות ברציפים ובשטחי האחסנה, תכנון פעילות הרכבת וכו'. היחידה מפעילה מערכת מידע מתקדמת בשם CATOS ופועלת 24 שעות ביממה מול לקוחות המסוף ועובדי התפעול.

  מטרת היחידה הינה לנצל באופן מיטבי את משאבי הנמל לטובת שיפור השירות ללקוחות ועמידה ביעדי החברה בתחום המכולות.

  מנהלי עבודה בכירים:
  מחלקת מכולות מפעילה ברציפי המכולות מנהלי עבודה בכירים וקבועים:
  ראש ענף רציפים 22-23, ראש ענף רציפים 7-9, בקר ראשי (בדיקות מכס ורכבת) – משרה יומית.
  מנהל משמרת ב' – אחראי על כל פעילות המכולות בנמל במשמרת ב'.
  מנהל משמרת ג' – אחראי על כל פעילות המכולות בנמל במשמרת ג'.
  בקרים אחראים – פועלים בכל משמרת בכל מסוף ומנהלים את הפעילות בשטחי האחסנה של המכולות.

בחזרה לראש הדף


מתקני תפזורת ונוזלים

היחידות הנכללות במתקני התפזורת ונוזלים:
עובדי חדר פיקוד (מנ"ע). 
עובדי שינוע (באוניות ובמחסנים). 
עובדי בור פריקה.
 סה"כ כ- 21 עובדים.

 פעילות באחריות מחלקת מתקני התפזורת ונוזלים:

חדר פיקוד - תפקידו לפקח על הזנה אוטומטית של חומרים לאוניה תוך הקפדה על כמות לכל ספנה. 
עובדי שינוע  - תפקידם לפקח על טעינה סדירה של המטען לאוניה והתרת חסמים במסועים. 
עובדי בור פריקה - תפקידם לפרוק קרונות רכבת בצורה סדירה למחסנים המתאימים.

בחזרה לראש הדף

 

 

מנהל פרוייקטים תפעוליים
בני אליאסי
בנוסף לתחומי אחריותו בתחומי הפרויקטים השונים ותקציב חטיבת התפעול, אחראי על מחלקה הכוללת שתי יחידות:

 1. יחידת המקדמים האחראית על הפעולות התפעוליות בשער החדש וניהול שינוע מטענים ומכולות אל ומהנמל בשער הקדמי (שער התפעולי).
  היחידה אחראית על יצירת קשר בין הנהגים והמסרים האלקטרוניים, בקרה של הנתונים התפעוליים וקשר עם יחידות השונות כגון ביטחון, TOS, מחסנים ותפעול לצורך תפעול מהיר ויעיל של שער המקדמים.
  היחידה כוללת את היחידות:
  חניון הנמל - מטפל בחיבור והשלמת המסרים אלקטרונים בנושא הכנסה/הוצאת המכולות
  ונהגי משאיות שמגיעות לנמל לצורך כך.
  מאזניים - שקילת המשאיות הנכנסות או יוצאות מהנמל.
 2. יחידת מת"ת - מרכז תמיכה תפעולית. היחידה עוסקת בהטמעת תהליכים חדשים ושימוש במסרים האלקטרוניים בכל קהילת הים, הטמעת תהליכים חדשים בקרב לקוחות פנימיים ומתן תמיכה טכנית ללקוחות הנמל וגופים חיצוניים ופנימיים שונים, הכנסה ושחרור מטענים ומכולות בנמל.
  היחידה כוללת את היחידות:
  מרכז מידע/איתורים - מטפל במניפסט של אוניות ומוסר תעודות ליווי למטען.
  תיעוד - בודק באם הלקוח חויב בהתאם ובודק תביעות.
  מת"ל - מרכז תמיכה ללקוחות הנמל והטמעת מערכת מסרים ישירים (שיגור מניפסט).
בחזרה לראש הדף
יחידת הבטיחות וצוות החירום
יחידת הבטיחות בנמל אשדוד אחראית על הפעלת צוותי חירום, קידום נהלי בטיחות בעבודה ויישום מדיניות הבטיחות לעובדי הנמל ולשלל הגורמים הפועלים בשטח הנמל.

יחידת הבטיחות מונה 8 עובדים העוסקים בבטיחות 24 שעות ביממה. רובם עברו הכשרה של ממוני בטיחות וחלקם נאמני בטיחות. כל אנשי הבטיחות בנמל הם חובשים קרביים, וביניהם פרמדיק אחד. הצוות מקבל גיבוי מקצועי מרופא הנמל. 

יחידת הבטיחות מטפלת באחסון חומרים מסוכנים, ואנשי הצוות מצוידים בחליפות מיוחדות, ציוד נשימתי וחליפות לחץ. במקרה של אירוע מסוכן נקרא צוות בטיחות לטיפול אירוע ואחראי על ניטרול הסכנה ומניעת התפשטותה.

לצוותי הבטיחות סמכות להפסיק עבודות בשטח הנמל במידה ומסתמן מפגע הנדסי, או בטיחותי וחברי מערך הבטיחות אף מהווים חלק ממערך ההדרכה בנמל.

בעיתות שגרה מורכבת עבודת צוותי הבטיחות מפעולות מניעה, סיורי בטיחות והעברת הדרכות לעובדים.

בחזרה לראש הדף