דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

לשכת המבקר הפנימי

 

טלפון לשכת המבקר, אילן אבוקרט: ​​08-8517766​. פקס: ​​08-8517888.

 

לשכת המבקר מבצעת בדיקת תהליכים, מתוך מגוון פעילויות החברה, בהתאם לתוכנית ביקורת מאושרת. הלשכה מוציאה להנהלת החברה ולדירקטוריון דו"חות ביקורת הכוללים המלצות לשיפור.

בנוסף על תפקידי הביקורת, המבקר הפנימי הינו גם הממונה על תלונות העובדים.

ליצירת קשר עם לשכת המבקר: 

 

ע. המבקר הפנימי

מעיין מלכה

08-8517136

ע. המבקר הפנימי

אברהם משה08-8517116
מזכירת הלשכהקרן מלכה

08-8517767