דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מבנה ארגוני ויחידות

בראש המבנה הארגוני של חברת הנמל עומד הדירקטוריון. בכפיפות לדירקטוריון פועל מזכיר החברה.

בכפיפות לדירקטוריון פועלת הנהלת החברה ובראשה עומד המנכ"ל, שלצידו עוזר המנכ"ל.

למנכ"ל החברה כפופים סמנכ"לים וכן מספר מנהלים בכפיפות ישירה למנכ"ל: מבקר פנים, יועצת משפטית, מנהל הביטחון ומנהל הסיכונים.

הסמנכ"לים עומדים בראש חטיבות:

  • סמנכ"ל תפעול עומד בראש חטיבת תפעול, ים ומסופים. תחת סמנכ"ל תפעול פועלים רמ"ח מכולות, רמ"ח ים, מהנדס בטיחות, רמ"ח מתקני תפזורת ומנהל פרויקטים תפעוליים.
  • סמנכ"ל משאבים עומד בראש חטיבת משאבים. תחת סמנכ"ל משאבים פועל רמ"ח מנהל ומש"א, רמ"ח מחשוב וממערכות מידע, ראש יחידת תכנון ובקרת משאבים ויועץ ארגוני.
  • סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה עומד בראש חטיבת לוגיסטיקה והנדסה. תחת סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה פועלים רמ"ח ציוד, רמ"חבינוי ורמ"ח רכש.
  • סמנכ"ל כספים עומד בראש חטיבת כספים. תחת סמנכ"ל כספים פועלים חשב החברה, רמ"ח חישובים ורח"מ כלכלה ונכסים.
  • סמנכ"ל תקשורת תאגידית עומד בראש חטיבת דוברות ותקשורת תאגידית. תחת סמנכ"ל תקשורת תאגידית פועלים מנהלת מרכז המבקרים ורכזת דוברות.
  • סמנכ"ל לקוחות עומד בראש חטיבת תלקוחות. תחת סמנכ"ל לקוחות פועלים רמ"ח שירות לקוחות, מנהלת שיווק ומנהלת לקוחות.
  •