דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חטיבת הכספים

חטיבת הכספים בנמל אשדוד מטפלת בתחומי הכלכלה והכספים בנמל. החטיבה משמשת כיחידת מטה ובקרה, לניהול התקציב, מאזנים, דוד"חות כספיים, דיווחים עפ"י חוק ועפ"י התקנות (לדירקטוריון ולרשות החברות), דיווחי סטטיסטיקה, הכנסות הנמל, ניהול כספים, ניהול הנכסים והמקרקעין ורישום מעקב אחר המלאי והמצאי בנמל.

 

טלפון לשכת סמנכ"ל, אייל רוזנבאום: 08-8517755. פקס: 08-8517756

 

חטיבת הכספים כוללת את חשב החברה , ממונה על התעריפים, מחלקת החישובים, מחלקת כלכלה ונכסים ומנהל פיתוח עסקי.

חשב החברה
יובל פרידמן

באחריות חשב החברה מגוון נושאים הנוגעים לניהול הפיננסי בנמל. בין השאר, אחראי החשב על מדור גזברות ומדור הנה"ח, עוסק בהפקת דו"חות כספיים, טיפול מול שלטונות המס וטיפול במגוון תחומים פיננסיים: 

 

 • עריכת הדו"חות הכספיים של החברה.
 • דיווח כספי חודשי לדירקטוריון.
 • טיפול במשימות מול שלטונות המס - אישורים שונים, ביצוע ביקורות, Pre-Rulling.
 • ייעוץ מס שוטף עבור דו"חות כספיים, ולסוגיות הקשורות ל- Billing ושינויים בתקנות.
 • SOX (Sarbanes-Oxley Act)- קיום ואפקטיביות הבקרות על הדיווח הכספי.
 • ריכוז השינויים החזויים בתחום IFRS - תקינה חשבונאית בינ"ל - והשפעתם.
 • ניהול ההתחשבנות מול חנ"י לגבי דמי השימוש הקבועים והמשתנים.
 • יפול ומעקב אחר רכוש קבוע ומטלטלין.
 • טיפול בגידורים פיננסיים.
 • טיפול בפנסיית עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית.
 • בתי השקעות - השקעת כספי הנמל באמצעות גורמים מומחים תוך פיקוח על התשואות ומדיניות ההשקעה.

מדור גזברות
בראש מדור גזברות עומד אייל פלד.

מדור גזברות בנמל אשדוד מרכז את הפעילות הקשורה בתקבולים ותשלומים,
ניהול כספי החברה, מפעיל את קופת הנמל המספקת שירותים ללקוחות.

להלן פרוט עקרי פעילות המדור:

תקבולים:  
המדור מטפל בכל נושא גביית תשלומים מלקוחות, (סוכני אוניה,סוכני מכס וכו' ) בגין: כלי שייט, סווארות, סבלות שכירויות ועוד.

תשלומים: מטפל בתשלומים לספקים, לנותני שרות בארץ ובחו"ל ושכר לעובדי החברה.

ניהול כספי החברה
המדור מנהל את תזרים המזומנים מול הבנקים  דהיינו: תקבולים מול תשלומים באופן שוטף והשקעת כספים פנויים  במסלולי השקעה שונים. לאחרונה נבחרו מנהלי תיקים האמורים לנהל באפיקים שונים חלק מכספי החברה .

ערבויות בנקאיות
ניהול מעקב שוטף וטיפול בערבויות בנקאיות מול לקוחות וספקי החברה.

שעות פעילות הקופה
ימים א-ה  17:00 – 8:00
יום ו'  12:00 – 8:00

טלפון: 08-8517539/547
פקס: 08-8517672
מיקום: קומת קרקע בניין המנהלה.

 בחזרה לראש הדף

מדור הנהלת חשבונות
בראש מדור הנהלת חשבונות עומדת טובה דגאורקר.

במסגרת פעילותו השוטפת מדור הנהלת חשבונות עוסק במספר תחומים בין היתר:

 1. ספקים - עובדי המדור אחראים לביצוע רישומים חשבונאים כגון: רישום חשבוניות ספקים, הקמת ועדכון נתוני ספק במערכות הפיננסיות וכן ביצוע התאמות ובירורים שונים מול הספק.
 2. לקוחות - ביצוע התאמות מול לקוחות ,רישום חשבוניות,עדכון והקמת פרטי לקוח במערכות השונות ובירורים שונים.
 3. בנקים - קליטת תנועות בנק וביצוע התאמות באופן שוטף . ניהול רישומים פיננסים פעילות בתי השקעות בעתיד הקרוב.
 4. עובדים - קליטת פקודת השכר וביצוע העברת תשלומים לגופים שונים כגון: קופות גמל קרנות השתלמות וכדומה. רישום שוטף בספרי החברה להוראות ביצוע  תשלומים שונים לעובדים.
 5. דוחות כספיים - ביצוע התאמות וניתוח נתונים פיננסים לצורך הכנת הדוחות הכספיים לביקורת רואי חשבון חיצוני המתבצעת  אחת לרבעון.
 6. מוסדות - דיווח חודשי לרשויות המס כגון: מס הכנסה ומע"מ כנדרש ע"פ חוק.

ליצירת קשר עם מדור הנהלת חשבונות:

 

נושא הפניהפרטים
 תחום ספקים08-8517563/698
תחום לקוחות08-8517566
שונות08-8517562/5/122

 ממונה על התעריפים
חיים ואקנין - 08-8517383
תפקידיו העיקריים של הממונה על התעריפים בנמל:
 

 1. ביצוע סקרים ובדיקות כלכליות לבניית מערכת תעריפים ותעריפים חדשים.
 2. מעבד נתונים לצורך קביעת תעריפים ומתן המלצות עפ"י קריטריונים כלכליים.
 3. מטפל בפרשנות לתקנות הנמלים.
 4. אחראי לבדיקת ועדכון תעריפי הנמל.
 5. אישור הצעות לתעריפים מול משרדי הממשלה (משרד האוצר והתחבורה).
 6. עריכת חישובי כדאיות לפרויקטים.

 

מחלקת חישובים
בראש מחלקת חישובים עומדת שושנית לב-ארי.

מחלקת החישובים אחראית בין היתר על חיוב לקוחות חברת הנמל בגין שירותי נמל ושירותים נוספים הניתנים להם, ביצוע ניתוחים כלכליים לאופי ופעילות הלקוחות, מתן שירות ומידע ללקוחות הנמל, יישום ומעקב אחר הסכמים מסחריים עם לקוחות החברה, הכנת דוחות והפקת נתונים לבקשת הנהלת החברה וגורמי חוץ ועוד.
בין הלקוחות נמנים סוכני אנייה, סוכני מכס, יבואנים, יצואנים, מסופים עורפיים, משלחים בינלאומיים, לקוחות פרטיים ועוד.

המחלקה מורכבת מ- 3 חוליות:
א. חולית סווארות כלי שייט ושרותי קרקע
נותנת מענה לפניות סוכני אנייה, מבצעת תחשיבים ואומדנים לבקשת הלקוחות ואחראית על הפקת חשבוניות עבור שירותים הניתנים לכלי שייט ולמטענים הנפרקים/נטענים מ/אל כלי השייט (ניטול ותשתית).
כמו כן, החוליה מחייבת בגין שירותים של אחסנה וניטול של מכולות ריקות, ריקון והמכלה ושינויי סטטוס וחיובים נוספים לפי דרישת הלקוחות לקבלת שירותים.

טלפון לפניות: 08-8517541 אפרים גויטע, ראש חולית סווארות כלי שייט ושרותי קרקע.

 

ב. חולית יבוא
חוליית יבוא אחראית לחיוב כל מטעני היבוא, חלק ממטעני השטעון, מטענים המועברים למדינות שכנות ומטענים המועברים למסופים חיצוניים באשדוד וחיפה או המועברים לנמל חיפה.
כמו כן החוליה אחראית לחיובים מיוחדים ע"פ הסכמים מסחריים, וחיובים ע"פ בקשות הלקוחות לשירותים נוספים.

החוליה אחראית בין השאר על קבלה וטיפול בתביעות יבוא ויצוא ובקשות להנחה, מתן פתרונות לתקלות המונעות קבלת התרות אלקטרוניות למטען, מתן מענה טלפוני לפניות לקוחות, הפקת דו"ח מס"ב הפצתו, חיוב וטיפול בגין מתן שירותי אחסנה ממושכת למטענים וכיוצב'.

טלפון לפניות: 08-8517574 – ג'וליה ג'רסי, ראשת חולית יבוא

ג. חולית יצוא
חוליית יצוא אחראית לחיוב כל מטעני היצוא ומרבית מטעני השטעונים, וכן לחיובים נוספים לפי דרישת הלקוחות לקבלת שירותים. כמו כן, אחראית החוליה לביצוע הזמנת עיתוקים למכולות יצוא לבקשת סוכני המכס לצורך בדיקות מכון התקנים, משרד הבריאות וכיוצב', חיוב לקוחות לפי הסכמים מסחריים ומתן מענה וסיוע בפתרון בעיות ללקוחות החברה..
טלפון לפניות: 08-8517575 – מיכל לוגסי, ראשת חולית יצוא.

בנוסף לשלוש החוליות קיימים במחלקה שני כלכלנים אשר אמונים בין היתר על הכנת בדיקות כלכליות ללקוחות החברה, הכנת הסכמים מסחריים, מעקב אחר ביצוע תקציב ההנחות, הכנת דוחות ושליפת נתונים להנהלת החברה וגורמי חוץ, שותפים בנתוני הדוחות הכספיים ועוד.מחלקת כלכלה ונכסים
בראש מחלקת כלכלה ונכסים עומדת ענת ברק. טל': 08-8517503. פקס: 08-8517848
באחריות מח' כלכלה ונכסים, מגוון נושאים הנוגעים לתקציבי החברה (רגיל והשקעות), תמחיר, סטטיסטיקה, בקרת שכר, ניהול נכסים, ניהול כספי המקרקעין, טיפול בביטוחי הנמל, ואחריות על גריטה ומכירת ציוד.
רמ"ח כלכלה ונכסים חבר בועדת המכרזים (המרכזית והעליונה), כנציג חטיבת הכספים.

 

מדור נכסים ומסחר
בראש מדור נכסים ומסחר עומד ישראל יוסף טלפון: 08-8517510.

מדור נכסים מטפל במספר תחומים:

 1. ניהול מכרזים שונים: הרשאות לביצוע פעילויות בנמל, למכירת סב"נים וציוד גרוט ועוד.
 2. ניהול נכסי המקרקעין של נמל אשדוד, שכירת שטחי משרדים בשטח הנמל.
 3. ניהול הקשר מול עירית אשדוד בנושאי הארנונה, מים וטיפול ברישוי העסקים של חברת נמל אשדוד בע"מ.
 4. טיפול בביטוח רכוש וציוד הנמל והגורם המקשר אל חברת הביטוח המבטחת את הנמל .
 5. אחראי על הטיפול בתביעות כנגד הנמל, בגין נזקים הנגרמים למטענים ולמכולות וכן בגין נזקים לרכוש צד ג' תאונות עבודה לעובדי נמל ולאחרים.
 6. טיפול במטענים שהוכרזו סב"נים ובציוד הגרוט של הנמל.
 7. פינוי פסולת ברזל משטח הנמל.
 8. ניהול מצאי הנכסים הנמלי.
אנשי קשר במדור נכסים:

נושא הפניה

איש קשר

פרטים

ביטוח לגורמי נמל, ביטוח רכוש וציוד הנמל, תביעות בגין נזקים למטענים/לרכוש צד ג'/תאונות עבודה, מכרזים

מיכל מרקו

08-8517514

שכירויות/הרשאות לביצוע פעילות, חיובי שכירות מים/חשמל

קארין תשובה

08-8517513

תביעות בגין נזקים למטענים/למכולות

עידית קלפון

08-8517511

טיפול בסב"נים, בציוד גרוט ובפינוי פסולת מתכת

מרקו בוחבוט

08-8517203

ניפוק תעודות נמל ותביעות בגין נזקים למכולות

דניאלה שגב

08-8517507

 

מדור כלכלה
בראש מדור כלכלה עומד אלון שליט. טל': 08-8517506

מדור כלכלה הינו יחידת מטה נמלית, בחטיבת הכספים של הנמל ועוסקת בתחומים כלכליים נרחבים, בראיה נמלית וכלל משקית.

עיקר הפעילות של מדור הכלכלה:

 1. תקציב: לרבות הכנת תקציב רגיל ופיתוח, הכנת מסמכים לועדת השקעות, מעקב שוטף אחר ביצוע, תקציב שכר ובקרת שכר.
 2. חוזים: קבלנים נותני שרות ומקבלי שרות,נושא החוק, ביטוח והיבטים כספיים שונים בחוזים, השתתפות בועדות השונות, בדיקת חשבוניות, ייזום חוזים.
 3. כלכלני המדור משמשים כחברים/ מזכירים בועדות מקצועיות וועדות מכרזים להכנת חוזים ומכרזים,  ומו"מ עם קבלנים ונותני שרות.
 4. בדיקת חשבוניות קבלנים, מול החוזים החתומים.
 5. סטטיסטיקה - הכנת ירחון סטטיסטי לריכוז נתונים תפעוליים של חברת הנמל, ודיווחים שוטפים, לפי דרישה, לגורמי הנמל וגורמי חוץ. ריכוז פעילות הנמל בראיה חודשית ושנתית. הכנת צפי מטענים לצורך תכנון הערכות הנמל לשנים הבאות, כולל תוכנית השקעות, קליטת עובדים ורכישות.
 6. אחריות על הכנת בדיקות כלכליות ובדיקות כדאיות.
 7. סיוע ברמה הניהולית לנושאי משרות ומנהלים בנמל.
 8. המשך קליטת מערכת ERP והטמעתה בהיבטים של בקרה, תקציב, תמחיר ולוגיסטיקה.
 9. אחריות על הכנת דו"חות לצורך בקרה תקציבית, לדירקטוריון החברה ומנהלי החברה, וזאת בתאום ובשילוב עם פרסום הדו"חות הכספיים.

תוכנית עבודה לשנים הבאות:

 1. סיום המו"מ עם חברות כי"ל , והפעלת מתקן תפזורת, תוך ניהול שוטף של החוזים שייחתמו, והתחשבנות מול חברת כי"ל.
 2. מיסוד הקשרים עם חנ"י בהיבטים הבאים: ריכוז הטיפול בכל הנושאים הכספיים ובחיובי הנמל לחנ"י וטיפול בנושא דמי השימוש.
 3. קליטה והטמעה של מודול תמחיר (PA) בנמל לצורך אפשרויות תמחור של פעילויות בנמל לפי מספר פילוחים כמו: מטענים, קווי ספנות,  אוניות, סוגי אוניות וכו'. קליטת מערכת זו תאפשר תמחור מפורט שייתן מענה מהיר, לצורך קביעת יעדים ומדיניות אסטרטגית וטקטית.
 4. קליטה, הפעלה ויישום של מערכת ה- SRM, במטרה לשפר ולייעל את תהליך רכש השירותים בנמל.

בעלי תפקידים נוספים במח' כלכלה ונכסים:
אחראית בקרת שכר: טלי ודעי, מטפלת בבקרת השכר, לרבות בקרה שוטפת, תכנון ליישום מערכות בקרה שונות על סעיפי השכר השונים, ומערכת חישובי השכר.