דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנהל הסיכונים

טלפון מנהל הסיכונים, גדעון שילה 08-8517525

 תפקידיו העיקריים של מנהל הסיכונים בחברה:

  1. ייזום של פעולות והנחיות להפחתה של רמת הסיכון בפעילויות החברה.
  2. ביצוע סקר סיכונים תקופתי.
  3. ריכוז הפעילות הכרוכה ביישום תקנות Sox (Sarbanes-Oxley Act).
    בדיקות קיום ואפקטיביות סביבת הבקרה בחברה, הבקרות בתחום ניהול מערכות המידע והבקרות על הדיווח הכספי.
  4. ממונה על האתיקה

 

סיכונים וברבורים - ניהול סיכונים אפקטיבי
סקר סיכונים המוכן במחשבה תחילה, תוך השגת הסכמה רחבה, ואשר בהמשכו מתקיים תהליך הטמעה מתוכנן ומבוקר של ניהול סיכונים - זוהי הערובה לניהול סיכונים אפקטיבי. מאת גדעון שילה מנהל הסיכונים בחברת נמל אשדוד, מוטי פסטרנק. פורסם בבטאון"רואה החשבון" – יוני 2013.
לחצו לצפיה במאמר אודות ניהול סיכונים