דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Ashdod Port News

 

 

innovation sector seniors attended the Ashdod Port and international venture capital firm 500 Global Demo Day<img alt="" src="/news/PublishingImages/demo-day-22-06-2022/news976-13.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news976.aspxinnovation sector seniors attended the Ashdod Port and international venture capital firm 500 Global Demo DayThe event was held as part of the accelerator to advance maritime technology and enhance the port’s competitive and technological abilities
ASHDOD PORT STREAMLINING SEES THIRD GRAIN OFFLOADER INSTALLATION<img alt="" src="/news/PublishingImages/news972.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news972.aspxASHDOD PORT STREAMLINING SEES THIRD GRAIN OFFLOADER INSTALLATIONAshdod Port Company continues its streamlining upgrades with the arriving of a third grain offloading crane designated for Dock 21. Produced by Bedeschi Italy, the crane allows offloading from ships of 5,000 to 90,000 tons.
After a two-year break because of Covid19: The cruise ships are returning to Ashdod Port<img alt="" src="/news/PublishingImages/news971a.png" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news971.aspxAfter a two-year break because of Covid19: The cruise ships are returning to Ashdod PortA return to normalcy: We were excited this week by an announcement that heralds the return of cruise ships to Israel with the entry of three passenger ships to Ashdod Port just a few hours apart.
Ashdod Port introduces more equipment to reduce congestion: Five semi-automatic STS cranes were purchased<img alt="" src="/news/PublishingImages/news970a.JPG" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news970.aspxAshdod Port introduces more equipment to reduce congestion: Five semi-automatic STS cranes were purchasedThe cranes, produced by Chinese ZPCM, a world leading manufacturer, will accelerate unloading and loading operations. This is just one step in the implementation of a massive renewal program that the port is promoting to prepare for increased competition.
Ashdod Port publishes its fourth quarter and 2021 financial results<img alt="" src="/news/PublishingImages/news968.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news968.aspxAshdod Port publishes its fourth quarter and 2021 financial resultsAn unprecedented increase of some 142% in 2021 operating profits while dealing with the challenges of the corona crisis
Ashdod Port and international venture capital firm 500 Global held an innovation conference to advance maritime technology and enhance the port’s competitive and technological abilities<img alt="" src="/news/PublishingImages/news967.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news967.aspxAshdod Port and international venture capital firm 500 Global held an innovation conference to advance maritime technology and enhance the port’s competitive and technological abilities10 of the startups that presented initiatives at the conference were selected to join the accelerator program run by the port and the firm; they will receive joint financial backing
New on the Ashdod Port website: A productivity report for ships and container cranes with real-time updates<img alt="" src="/news/PublishingImages/news966.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news966.aspxNew on the Ashdod Port website: A productivity report for ships and container cranes with real-time updatesAshdod Port added a new page on its website. On the page you can view a productivity report for ships and container cranes that is updated in real time.
Ashdod Port accelerated the completion of work on the eastern section of Platform 21<img alt="" src="/news/PublishingImages/news964.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news964.aspxAshdod Port accelerated the completion of work on the eastern section of Platform 21The massive project to upgrade Platform 21, costing over a billion shekels, is in progress and is expected to be completed during the second half of 2022
Successful emergency drill at Ashdod Port<img alt="" src="/NEWS/PUBLISHINGIMAGES/NEWS963.JPG" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news963.aspxSuccessful emergency drill at Ashdod PortAshdod Port Company, in collaboration with the Fire and Rescue Unit, conducted a surprise drill to address a scenario of handling hazardous materials.
"CEO of Ashdod Port at the Industrialists Conference: “We have embraced the challenge of reducing pollution at the port"<img alt="" src="/NEWS/PUBLISHINGIMAGES/NEWS962.JPG" style="BORDER: 0px solid; ">https://www.ashdodport.co.il/english/AboutAshdodPort/ashdod-port-news/Pages/news962.aspx"CEO of Ashdod Port at the Industrialists Conference: “We have embraced the challenge of reducing pollution at the port"At the annual Industrialists Conference in Eilat, Ashdod Port’s CEO participated in a session called “From automation to an autonomous factory: What will the future factory look like?”.