דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

תנועת צובר חופנים 2006

התפלגות צובר חופנים בנמל אשדוד ב- 2006

תנועת צובר חופנים בנמל אשדוד בשנת 2006         Port of Ashdod - Bulk Cargo traffic in 2006
אלפי טון            

Thousand tons

               
   פריקה וטעינה 

 Loaded & Unloaded

 פריקה   Loaded  טעינה   Unloaded  
         
גרעינים 1,297 1,297 0

Grains

גופרית 612 612 0

Sulfur

פחם 445 445 0

Coal

קלינקר 474 0 474

Clinker

סיגי מתכת 139 139 0

Metal Slags

מחצבים

162 111 51

Quarried substance

שאר מטען בצובר

149 149 0

Other

         

סה"כ

3,128 2,752 525 Total