דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Ashdod Port Over All Traffic 2007

Ashdod Port Company - Containers Traffic Jan-Jun 2007Ashdod Port Company - Cargo Trafic Jan-Jun 2007

           

  Port of Ashdod - Overall Traffic

           

  year 2007

   Loaded & Unloaded          

 Unloaded

 
January-december difference January-december difference January-december difference  
2006 2007 % 2006 2007 % 2006 2007 %  
                   
                gg  (Thousand tons)
                   
 15,144   16,232   7.2%   9,625   10,105   5.0%   5,519   6,127   11.0%   Total Cargo
 3,037   3,109   2.4%   490   393   -19.7%   2,547   2,716   6.6%   Aotumated Facilities
 3,278   3,096   -5.6%   2,752   2,605   -5.3%   526   491   -6.8%   Bulk Cargo
 2,307   2,454   6.4%   1,788   1,871   4.7%   519   583   12.3%   General Cargo
 6,521   7,573   16.1%   4,595   5,235   13.9%   1,926   2,337   21.3%   Containers
                   
                   (Thousand Units)
                   
 491.6   566.4   15.2%   266.5   304.9   14.4%   225.1   261.445   16.2%   Total Containers
 336.0   385.1   14.6%   253.7   290.6   14.5%   82.2   94.4   14.8%   Full Containers
 155.6   181.3   16.5%   12.8   14.3   11.7%   142.8   167.0   16.9%   Empty Containers
 692.9   808.7   16.7%   377.0   438.0   16.2%   315.9   370.7   17.3%   TEU