דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Cargo traffic 2006-7 - First 6 months comparison

תנועת מכולות ינואר-יוני 2007תנועת מטען ינואר-יוני 2007

           

 

Port of Ashdod - Overall Traffic First half year 2007
             
   Loaded & Unloaded

 Loaded

 Unloaded

 
January-June

difference

%

January-June difference

%

January-June difference

%

2006 2007 2007 2006 2006 2007
                 
                 

 (Thousand tons)

                   
7,081 7,830 10.6% 4,615 4,716 2.2% 2,466 3,115 26.3%

Total Cargo

1,359   1,581   16.4%   275   203   -25.9%  1,084   1,378   27.1% 

Aotumated Facilities

1,436   1,243   -13.5% 1,305  1,091   -16.4%   131   151   15.2% 

Bulk Cargo

1,272   1,265   -0.6%  909   891   -2.0%   363   374   2.9% 

General Cargo

3,014   3,742   24.1% 2,127  2,530   19.0%   888   1,212   36.6% 

Containers

                   
                 

(Thousand Units)

                   
232.2   278.7   20.1%  127.8  151.6   18.6%  104.4  127.14  21.8% 

Total Containers

156.6  190.8   21.8%  119.5  141.1  18.1%   37.2   49.7   33.7% 

Full Containers

 75.5   87.9   16.4%  8.3  10.5   26.3%   67.2   77.5   15.2% 

Empty Containers

328.3   399.4   21.7%  181.5  218.5  20.4%  146.8  180.9   23.2% 

TEU