דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Containers Work Program

Found 16 Results

For - Updated On 18/10/21
M8M7M6M5M4M3M2M1M0Last Container% leftQuotaGaugeYard CloseQuayShip Details
21/[email protected]@[email protected]@20/[email protected]@[email protected]@20/[email protected]@[email protected]@20/[email protected]@[email protected]@19/[email protected]@[email protected]@19/[email protected]@[email protected]@19/[email protected]@[email protected]@18/[email protected]@[email protected]@18/[email protected]@[email protected]@19:20      @@@@
        119:[email protected]@18/10[email protected]@[email protected]@0[email protected]@[email protected]@249100%close22 [email protected]@LOUISE [email protected]@lucy
       1.5219:[email protected]@18/10[email protected]@[email protected]@176[email protected]@[email protected]@17668%close23 [email protected]@MSC [email protected]@msc
   1.52242.5219:[email protected]@18/10[email protected]@[email protected]@0[email protected]@[email protected]@032%close23 [email protected]@MSC [email protected]@msc
       0.5118:[email protected]@18/10[email protected]@[email protected]@149[email protected]@[email protected]@96691%open7 [email protected]@MSC [email protected]@msc
     110.50.5    close9 [email protected]@MEDKON [email protected]@sappan
111110       openAnchor [email protected]@MSC [email protected]@msc
      00     openAnchor [email protected]@NEPTUNE [email protected]@mano
2.512          openAnchor [email protected]@EVER [email protected]@ everg
1            openExpected [email protected]@LIDER [email protected]@carmel
   1.5112      closeExpected [email protected]@TURKON [email protected]@tiran
   3121      openExpected [email protected]@ZIM [email protected]@zim
   11        openExpected [email protected]@AMELIE [email protected]@lucy
232          openExpected [email protected]@CONTSHIP [email protected]@cosco
 01          openExpected [email protected]@[email protected]@rosenf
1.51           openExpected [email protected]@ASIATIC [email protected]@zim