דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Departures

Found 17 Results

For - Updated On 12/08/22
Departure TimeLast PortFlagManifestCargo TypeAgentscheduledShip Name
[email protected]@ 09:30 TURKEY [email protected]@221567GC/[email protected]@GC/BulkKONMART @@064No[email protected]@6736
[email protected]@ 12:10TARRAGONA ISRAEL [email protected]@221050GC/[email protected]@GC/BulkZIM @@025NoZIM [email protected]@2781
[email protected]@ 14:25HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@220581GC/[email protected]@GC/BulkLUCY @@012NoAMELIE [email protected]@0035
[email protected]@ 18:40LIMASSOL MALTA [email protected]@220488GC/[email protected]@GC/BulkMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4830
[email protected]@ 22:50HAIFA PANAMA [email protected]@221832GC/[email protected]@GC/Bulk @@001No[email protected]@2836
[email protected]@ 00:10HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@222504GC/[email protected]@GC/BulkTIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
[email protected]@ 00:35 MARSHALL ISLAND[email protected]@225013GC/[email protected]@GC/BulkSAR YAM @@185NoSEA [email protected]@0822
[email protected]@ 03:40LIMASSOL CYPRUS [email protected]@225139GC/[email protected]@GC/BulkROSENF @@021No[email protected]@7645
[email protected]@ 06:50PIRAEUS LIBERIA [email protected]@224426GC/[email protected]@GC/BulkALLALUF @@003NoSC [email protected]@2093
[email protected]@ 09:00ASHKELON MARSHALL ISLAND[email protected]@223360GC/[email protected]@GC/BulkKAMOR @@127No[email protected]@9999
[email protected]@ 09:10CEUTA SINGAPORE [email protected]@224143GC/[email protected]@GC/BulkM.A.R. @@097NoTHOR [email protected]@9690
[email protected]@ 09:30IZMIR PANAMA [email protected]@226816GC/[email protected]@GC/BulkAKN @@011No[email protected]@9989
[email protected]@ 11:05HAIFA LIBERIA [email protected]@221160GC/[email protected]@GC/BulkZIM @@025NoZIM [email protected]@8993
[email protected]@ 16:45 ST. VINCENT [email protected]@224164GC/[email protected]@GC/BulkM.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
[email protected]@ 21:40SINGAPORE MALTA [email protected]@226235GC/[email protected]@GC/BulkCORAL @@068NoKIRAN [email protected]@9801
[email protected]@ 00:30PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@222315GC/[email protected]@GC/BulkCOSCO @@005No[email protected]@2411
[email protected]@ 04:55PIRAEUS ITALY [email protected]@224411GC/[email protected]@GC/BulkALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1281