דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Shipping Schedule

Found 334 Results

For - Updated On 24/07/21
Last PortFlagArrival TimeManifestCargo TypePlace CodeYard StatusAgentscheduledShip Name
AS SUWAYS (SBELIZE [email protected]@08:00[email protected]@153925GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6756
BARCELONA SPAIN [email protected]@23:45[email protected]@154008GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6841
AS SUWAYS (SCHINA [email protected]@17:01[email protected]@153959 @@ 25 KAMOR @@127NoHAIJIAN [email protected]@6803
china PANAMA [email protected]@13:30[email protected]@811038 @@ 25 KAMOR @@127NoYUEHANGFENG038 [email protected]@6934
GREECE PANAMA [email protected]@07:52[email protected]@155406GC/[email protected]@GC/Bulk25 KAMOR @@127NoHANG GO BO [email protected]@7564
ISRAEL [email protected]@06:20[email protected]@812900 @@ 02  @@054No[email protected]@6852
RAMLA PANAMA [email protected]@13:47[email protected]@812961 @@ 25 KAMOR @@127NoPMEC [email protected]@7566
ISRAEL [email protected]@15:10[email protected]@813700 @@ 33  @@054NoEMCO [email protected]@6854
RAMLA ISRAEL [email protected]@13:00[email protected]@813742 @@ 25 KAMOR @@127No[email protected]@7565
RAMLA ISRAEL [email protected]@08:15[email protected]@816520 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@4099
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@23:15[email protected]@173727 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG FANG BO [email protected]@6809
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@09:30[email protected]@815662 @@ 25 CORAL @@068NoEDT [email protected]@3832
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@19:46[email protected]@173741 @@ 32 KAMOR @@127NoHAI JIAN [email protected]@6808
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816405 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@8949
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816406 @@ 32  @@000NoDANCHOR [email protected]@8948
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817265 @@ 25  @@000NoKEREN [email protected]@9906
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817264 @@ 25  @@000No[email protected]@9905
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@11:40[email protected]@819020 @@ 10  @@196NoDANCHOR [email protected]@4098
PIRAEUS GREECE [email protected]@15:00[email protected]@214385 @@ 21 CORAL @@068NoMARIANNA [email protected]@8042
PIRAEUS GREECE [email protected]@15:00[email protected]@203310 @@ 21 KAMOR @@127NoIGNATIOS [email protected]@1410
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@06:40[email protected]@819480 @@ 06  @@054NoDANCHOR [email protected]@6853
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@08:19[email protected]@205500GC/[email protected]@GC/Bulk01 CORAL @@068NoRECEP [email protected]@7368
MERSIN PORTUGAL [email protected]@07:06[email protected]@206082GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseCARMEL @@006No[email protected]@2648
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@13:10[email protected]@200788GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseROSENF @@021No[email protected]@7645
LIMASSOL PORTUGAL [email protected]@17:00[email protected]@200293GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@20:19[email protected]@210393GC/[email protected]@GC/Bulk07CloseMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
HAIFA PANAMA [email protected]@03:20[email protected]@210387GC/[email protected]@GC/Bulk09CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1973
ASHKELON MARSHALL ISLAND[email protected]@16:30[email protected]@214038GC/[email protected]@GC/Bulk09 KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
NEMRUT BAY VANUATU [email protected]@10:52[email protected]@214163GC/[email protected]@GC/Bulk05 KAMOR @@127No[email protected]@8819
LIMASSOL ISLE OF MAN [email protected]@12:18[email protected]@707383GC/[email protected]@GC/Bulk02  @@113No[email protected]@7630
ABDERA UNITED KINGDOM [email protected]@13:43[email protected]@210802GC/[email protected]@GC/Bulk11 KONMART @@064No[email protected]@6008
ABU KIR LIBERIA [email protected]@04:40[email protected]@214293GC/[email protected]@GC/Bulk01 MANO @@013NoLAKE [email protected]@1054
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@15:20[email protected]@211532GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@5339
CARTAGENA SWEDEN [email protected]@09:20[email protected]@214500GC/[email protected]@GC/Bulk24 CORAL @@068No[email protected]@9502
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@18:10[email protected]@215836GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
MERSIN TOGO [email protected]@14:30[email protected]@215845GC/[email protected]@GC/Bulk24 M.A.R. @@097No[email protected]@7705
tk0 ANTIGUA & BARBU[email protected]@05:30[email protected]@215852GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
SUEZ CANAL MARSHALL ISLAND[email protected]@10:00[email protected]@214514GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoOCEAN [email protected]@9514
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@10:21[email protected]@212576GC/[email protected]@GC/Bulk12 SCANDIN @@009No[email protected]@0336
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@17:01[email protected]@214534GC/[email protected]@GC/Bulk01 CORAL @@068NoNAVMARINE [email protected]@6507
NEW ORLEANS PORTUGAL [email protected]@18:24[email protected]@214533GC/[email protected]@GC/Bulk04 CORAL @@068YesBRITTA [email protected]@9545
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@14:55[email protected]@216137GC/[email protected]@GC/Bulk03 KAMOR @@127YesKURUOGLU [email protected]@3412
GIBRALTAR MARSHALL ISLAND[email protected]@11:07[email protected]@216470GC/[email protected]@GC/Bulk05 M.A.R. @@097NoARUNA [email protected]@9542
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@13:39[email protected]@215360GC/[email protected]@GC/Bulk03 MARINE [email protected]@178Yes[email protected]@8605
NEDRLANDD TURKEY [email protected]@04:45[email protected]@216135GC/[email protected]@GC/Bulk03 KAMOR @@127Yes[email protected]@6090
MERSIN MALTA [email protected]@05:47[email protected]@216482GC/[email protected]@GC/Bulk03 M.A.R. @@097NoSEREF [email protected]@4617
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@19:30[email protected]@211766GC/[email protected]@GC/Bulk05 ROSENF @@021No[email protected]@8499
SUEZ CANAL MALTA [email protected]@14:48[email protected]@214542GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@1634
VASSILIKO CHPANAMA [email protected]@06:39[email protected]@214548GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@13:40[email protected]@210160GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9322
ELEFSIS (ELEPANAMA [email protected]@14:15[email protected]@216493GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@7723
MERSIN TOGO [email protected]@17:06[email protected]@216484GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7705
PORT SAID DENMARK [email protected]@17:25[email protected]@210169GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
ALGIRIA MARSHALL ISLAND[email protected]@17:45[email protected]@210842GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@2927
HAIFA SINGAPORE [email protected]@18:45[email protected]@212251GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@19:15[email protected]@216483GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
SUEZ CANAL LIBERIA [email protected]@08:55[email protected]@213934GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
ISKENDERUN BAHAMAS [email protected]@06:12[email protected]@214515GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@9515
ACIBADEM PANAMA [email protected]@09:33[email protected]@214551GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoACQUA [email protected]@5888
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@10:45[email protected]@216150GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoSILVER [email protected]@7968
MERSIN PANAMA [email protected]@13:45[email protected]@213701GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002No[email protected]@3364
HAIFA GIBRALTAR [email protected]@17:40[email protected]@214184GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
tk1 MALTA [email protected]@00:25[email protected]@216485GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
JEDDAH HONG KONG [email protected]@05:50[email protected]@210878GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0174
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@06:35[email protected]@217020GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@1471
HAIFA SINGAPORE [email protected]@07:00[email protected]@216142GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoCHEMICAL [email protected]@9391
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@11:22[email protected]@212261GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
PIRAEUS PANAMA [email protected]@15:10[email protected]@210287GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@2836
KOPER TOGO [email protected]@15:45[email protected]@216419GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoJULIA [email protected]@8910
PORT SAID DENMARK [email protected]@19:30[email protected]@210218GC/[email protected]@GC/BulkSailed sealand @@189NoSEAGO [email protected]@4632
HAIFA PANAMA [email protected]@22:35[email protected]@210518GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
DESALONIKI PANAMA [email protected]@23:10[email protected]@214506GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoARIA [email protected]@1395
 TURKEY [email protected]@05:48[email protected]@216078GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
HAIFA LIBERIA [email protected]@06:22[email protected]@212237GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5140
ANTALYA PANAMA [email protected]@13:25[email protected]@214543GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
ALIAGA VANUATU [email protected]@20:40[email protected]@215851GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoEVER [email protected]@9453
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@21:05[email protected]@217022GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
MERSIN PORTUGAL [email protected]@21:25[email protected]@211435GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@22:57[email protected]@212798GC/[email protected]@GC/Bulk09CloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
turkeyy TURKEY [email protected]@03:55[email protected]@216490GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
portogal PANAMA [email protected]@05:25[email protected]@215882GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@133NoHOLSTEIN [email protected]@7321
HAIFA TURKEY [email protected]@10:19[email protected]@211899GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoNEVZAT [email protected]@0175
LIMASSOL LIBERIA [email protected]@15:20[email protected]@212232GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7472
MERSIN LIBERIA [email protected]@15:47[email protected]@212263GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@2781
LIMASSOL MALTA [email protected]@18:35[email protected]@214307GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4697
LIMASSOL PORTUGAL [email protected]@18:55[email protected]@211179GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoSARA [email protected]@7733
AMBARLI LIBERIA [email protected]@19:20[email protected]@210883GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoYM [email protected]@7001
NEW ORLEANS LIBERIA [email protected]@22:50[email protected]@214502GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoSBI [email protected]@9491
LIMASSOL ITALY [email protected]@04:45[email protected]@212811GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@6107
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@06:01[email protected]@211762GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
MERSIN MARSHALL ISLAND[email protected]@07:45[email protected]@210851GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoSOPHIA [email protected]@9551
ISKENDERUN PALAU [email protected]@10:55[email protected]@214555GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@9460
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@13:22[email protected]@211556GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@5339
HAIFA PANAMA [email protected]@17:25[email protected]@210282GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9343
KAVKAZ PANAMA [email protected]@18:50[email protected]@210835GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoIKARIA [email protected]@8619
EL ISKANDARIPANAMA [email protected]@23:00[email protected]@216084GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139No[email protected]@8148
NAPOLI SINGAPORE [email protected]@23:20[email protected]@212231GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
HAIFA TURKEY [email protected]@00:10[email protected]@214552GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@2589
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@01:25[email protected]@216492GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@14:40[email protected]@215846GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoSTELLAR [email protected]@8997
ANTALYA ST. VINCENT [email protected]@14:50[email protected]@216495GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@15:05[email protected]@212250GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5162
VASILIKOS PANAMA [email protected]@16:35[email protected]@215841GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@3969
ANTWERPEN HONG KONG [email protected]@17:00[email protected]@210188GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMAERSK [email protected]@9326
PORT SAID DENMARK [email protected]@17:25[email protected]@210197GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@18:45[email protected]@214306GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
VASILIKA ANTIGUA & BARBU[email protected]@19:05[email protected]@216498GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoTC [email protected]@2234
YALI ISLAND TURKEY [email protected]@09:48[email protected]@216153GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127No[email protected]@1907
LIMASSOL ITALY [email protected]@11:05[email protected]@212796GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1646
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@20:35[email protected]@211255GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRACHEL [email protected]@6005
EL ISKANDARIMARSHALL ISLAND[email protected]@21:10[email protected]@213824GC/[email protected]@GC/BulkSailed HADAR @@174No[email protected]@6278
IZMIT BELIZE [email protected]@01:00[email protected]@211769GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
JEDDAH HONG KONG [email protected]@05:53[email protected]@210880GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenKONMART @@064NoYM [email protected]@0907
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@09:35[email protected]@213706GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:20[email protected]@216508GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoSTELLAR [email protected]@8997
HAIFA GIBRALTAR [email protected]@13:45[email protected]@216119GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@15:40[email protected]@212314GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@21:25[email protected]@211126GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@22:50[email protected]@217023GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@1471
FREDRIKSHAMNANTIGUA & BARBU[email protected]@23:05[email protected]@212579GC/[email protected]@GC/BulkAnchor SCANDIN @@009NoBBC [email protected]@2048
MERSIN TOGO [email protected]@23:35[email protected]@216491GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@9370
HAIFA LIBERIA [email protected]@01:20[email protected]@210547GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@01:35[email protected]@217024GC/[email protected]@GC/Bulk01  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@14:50[email protected]@212238GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@5316
AMBARLI PORTUGAL [email protected]@16:25[email protected]@211436GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2626
LIMASSOL MALTA [email protected]@16:50[email protected]@210838GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@8160
HAIFA PANAMA [email protected]@18:15[email protected]@210530GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@8259
LIMASSOL GERMANY [email protected]@11:17[email protected]@210507GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0385
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@13:25[email protected]@211439GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@13:55[email protected]@210886GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@8356
MERSIN LIBERIA [email protected]@15:20[email protected]@212269GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@4209
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:50[email protected]@211180GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoNAAMA [email protected]@8157
ACIBADEM PANAMA [email protected]@17:55[email protected]@213702GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@19:30[email protected]@215865GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@2167
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@22:20[email protected]@216501GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
GIBRALTAR SINGAPORE [email protected]@03:30[email protected]@214566GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoSTRATEGIC [email protected]@1939
HAIFA PANAMA [email protected]@03:35[email protected]@210283GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@7148
tk1 MALTA [email protected]@03:55[email protected]@216502GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@04:22[email protected]@211768GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@11:00[email protected]@214565GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoARIA [email protected]@1395
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@11:55[email protected]@212799GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@15:15[email protected]@211553GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@1829
SALERNO PORTUGAL [email protected]@16:40[email protected]@211554GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@7520
ANTALYA PANAMA [email protected]@17:50[email protected]@214558GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
MERSIN TURKEY [email protected]@18:25[email protected]@216079GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen[email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@06:54[email protected]@217025GC/[email protected]@GC/Bulk01  @@071No[email protected]@1471
PIRAEUS MALTA [email protected]@07:30[email protected]@215007GC/[email protected]@GC/BulkSailed CLIPPER @@004No[email protected]@3476
HAIFA PANAMA [email protected]@13:30[email protected]@214557GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoSV. [email protected]@2248
PORT SAID DENMARK [email protected]@13:55[email protected]@210198GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
ANTWERPEN SINGAPORE [email protected]@15:45[email protected]@210189GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9325
VALENCIA ITALY [email protected]@19:45[email protected]@212805GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@9311
HAIFA SINGAPORE [email protected]@19:49[email protected]@212295GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
WASIT MALTA [email protected]@12:30[email protected]@216499GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoGRACE [email protected]@6249
HAIFA PANAMA [email protected]@04:55[email protected]@216083GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@139No[email protected]@1498
LIMASSOL MALTA [email protected]@06:11[email protected]@214310GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4697
EL ISKANDARIUNITED KINGDOM [email protected]@11:20[email protected]@210852GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@5599
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@16:10[email protected]@214309GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9379
ANTALYA ST. VINCENT [email protected]@16:35[email protected]@216510GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@17:05[email protected]@214520GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@6450
IZMIT TURKEY [email protected]@18:15[email protected]@216507GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@23:05[email protected]@211257GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
JEDDAH GERMANY [email protected]@06:15[email protected]@216080GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLEVERKUSEN [email protected]@0254
טי.אנ.טי אקסGIBRALTAR [email protected]@07:15[email protected]@216120GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
MERSIN PANAMA [email protected]@13:30[email protected]@213709GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@15:10[email protected]@212315GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
ABDERA MALTA [email protected]@17:40[email protected]@215021GC/[email protected]@GC/Bulk33 CLIPPER @@004No[email protected]@9999
MERSIN PORTUGAL [email protected]@17:45[email protected]@211445GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
DAMIETTA PANAMA [email protected]@17:55[email protected]@216087GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139No[email protected]@8148
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30[email protected]@211127GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
NEMRUT BAY PANAMA [email protected]@19:00[email protected]@215857GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@8340
VICENZA PANAMA [email protected]@22:10[email protected]@210529GC/[email protected]@GC/BulkSailed MSC @@063NoMSC [email protected]@1731
HAIFA LIBERIA [email protected]@07:30[email protected]@212256GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025No[email protected]@9369
ANTALYA PANAMA [email protected]@20:24[email protected]@214572GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068YesREGINA [email protected]@4241
HAIFA DENMARK [email protected]@22:00[email protected]@210221GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpensealand @@189NoSEAGO [email protected]@8959
IZMIT TURKEY [email protected]@23:37[email protected]@216474GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoTURK [email protected]@7441
HAIFA LIBERIA [email protected]@23:40[email protected]@212249GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@2727
NOVOROSSIJSKPANAMA [email protected]@03:00[email protected]@216478GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoSHANNON [email protected]@9536
ISTANBUL MARSHALL ISLAND[email protected]@05:09[email protected]@211906GC/[email protected]@GC/Bulk07 TIRAN @@135YesTURKON [email protected]@1156
tk1 TURKEY [email protected]@10:11[email protected]@216509GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
HAIFA TURKEY [email protected]@10:59[email protected]@211904GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoNEVZAT [email protected]@0175
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@14:00[email protected]@211181GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoKATHERINE [email protected]@1286
IZMIR MALTA [email protected]@17:46[email protected]@212277GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenZIM @@025NoZIM [email protected]@3313
MERSIN TURKEY [email protected]@19:29[email protected]@215854GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@5125
HAIFA PANAMA [email protected]@20:30[email protected]@210284GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9343
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@21:35[email protected]@216512GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoGOLDEN [email protected]@9005
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@00:59[email protected]@211779GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@05:15[email protected]@211782GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
MERSING TURKEY [email protected]@07:40[email protected]@216427GC/[email protected]@GC/Bulk01 [email protected]@168NoNURAY [email protected]@7105
EL DEKHEILA MALTA [email protected]@11:53[email protected]@210893GC/[email protected]@GC/Bulk11 KONMART @@064No[email protected]@3668
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@11:55[email protected]@212800GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
CASALNUOVO DSINGAPORE [email protected]@17:05[email protected]@212291GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@23:35[email protected]@211557GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@2273
ALCHEVSK TURKEY [email protected]@00:40[email protected]@216140GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoBAHAR [email protected]@7034
IZMIT SINGAPORE [email protected]@03:40[email protected]@210854GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoMTM NORTH [email protected]@6619
MERSIN TOGO [email protected]@06:52[email protected]@216525GC/[email protected]@GC/Bulk08 M.A.R. @@097Yes[email protected]@7705
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@06:52[email protected]@214578GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@6450
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@07:40[email protected]@217026GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
KINFRAA-SEZ/PORTUGAL [email protected]@08:15[email protected]@210887GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KONMART @@064NoNORDIC [email protected]@9563
ANTWERPEN SINGAPORE [email protected]@12:05[email protected]@210190GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9298
PIRAEUS ITALY [email protected]@15:49[email protected]@212806GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@0627
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@15:51[email protected]@212299GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5162
HAIFA ITALY [email protected]@18:20[email protected]@212825GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@4360
PORT SAID HONG KONG [email protected]@18:50[email protected]@210226GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189No[email protected]@3197
HAIFA PANAMA [email protected]@19:20[email protected]@210543GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@8260
CHAIDARI, ATITALY [email protected]@05:40[email protected]@213945GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@04:00[email protected]@216521GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
EL KERMA HONG KONG [email protected]@07:25[email protected]@210884GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoFEDERAL [email protected]@7950
VASILIKOS BAHAMAS [email protected]@11:00[email protected]@210853GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoTRANS [email protected]@8644
canacale tk TURKEY [email protected]@12:30[email protected]@216522GC/[email protected]@GC/Bulk30 M.A.R. @@097YesAHMET [email protected]@4166
HAIFA LIBERIA [email protected]@12:30[email protected]@210546GC/[email protected]@GC/BulkAnchor MSC @@063YesMED [email protected]@8346
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@19:20[email protected]@214312GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4697
 GIBRALTAR [email protected]@20:20[email protected]@216122GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
AGNA MARSHALL ISLAND[email protected]@20:30[email protected]@211259GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
MALAGA LIBERIA [email protected]@21:15[email protected]@212330GC/[email protected]@GC/BulkAnchor ZIM @@025NoX-PRESS [email protected]@9568
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@23:50[email protected]@214311GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9415
jedaha HONG KONG [email protected]@06:00[email protected]@210882GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0259
MERSIN PANAMA [email protected]@09:22[email protected]@213712GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002No[email protected]@3364
HAIFA MALTA [email protected]@10:55[email protected]@216149GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoLADY [email protected]@1566
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@11:25[email protected]@212316GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
ACIBADEM ANTIGUA & BARBU[email protected]@14:37[email protected]@215866GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6525
tk1 MALTA [email protected]@19:15[email protected]@216518GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
ASAPA COMOROS [email protected]@20:45[email protected]@216428GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoURANUS [email protected]@3005
MESIA LIBERIA [email protected]@21:20[email protected]@210890GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoKEN [email protected]@9569
MERSIN TOGO [email protected]@22:45[email protected]@216513GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@9370
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@23:50[email protected]@211128GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
PIRAEUS PANAMA [email protected]@03:58[email protected]@210288GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@001No[email protected]@2836
HAIFA LIBERIA [email protected]@05:57[email protected]@210542GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
ACIBADEM TURKEY [email protected]@10:38[email protected]@216526GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097YesKAZIME [email protected]@4266
AMBARLI PORTUGAL [email protected]@16:20[email protected]@211447GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2626
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00[email protected]@217028GC/[email protected]@GC/BulkAnchor  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:26[email protected]@216527GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoGOLDEN [email protected]@9005
HAIFA LIBERIA [email protected]@21:35[email protected]@212284GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5140
CONTERM HAIFMALTA [email protected]@03:55[email protected]@216520GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@4305
HAIFA PANAMA [email protected]@10:39[email protected]@216090GC/[email protected]@GC/BulkAnchor [email protected]@139No[email protected]@1498
SUEZ PANAMA [email protected]@11:00[email protected]@210892GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KONMART @@064NoATLANTIC [email protected]@9571
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@13:20[email protected]@211444GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
SALERNO ANTIGUA & BARBU[email protected]@14:00[email protected]@211182GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoAMELIE [email protected]@0035
ANTWERPEN PORTUGAL [email protected]@14:35[email protected]@210522GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
HAIFA MALTA [email protected]@19:22[email protected]@210888GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@0076
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@20:55[email protected]@211785GC/[email protected]@GC/BulkAnchor ROSENF @@021No[email protected]@5115
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@05:02[email protected]@211780GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@11:08[email protected]@211561GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@5339
HAIFA PANAMA [email protected]@14:10[email protected]@210285GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@7148
NAPOLI PORTUGAL [email protected]@14:35[email protected]@211560GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@7520
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@16:27[email protected]@212801GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
HAIFA PANAMA [email protected]@16:49[email protected]@210544GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@2099
MERSIN TURKEY [email protected]@19:45[email protected]@216089GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
IZMIR COMOROS [email protected]@21:55[email protected]@213716GC/[email protected]@GC/BulkSailed SAPPAN @@002NoHIZIR [email protected]@9544
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@22:20[email protected]@216519GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
EL ISKANDARIVANUATU [email protected]@07:15[email protected]@216171GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoANKA [email protected]@9579
DAMIETTA PANAMA [email protected]@13:40[email protected]@216088GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen[email protected]@139No[email protected]@8148
EL ISKANDARIITALY [email protected]@14:35[email protected]@212826GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@4387
HAIFA SINGAPORE [email protected]@17:22[email protected]@212296GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@18:10[email protected]@210191GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9323
PORT SAID DENMARK [email protected]@18:34[email protected]@210200GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
AMBARLI PANAMA [email protected]@19:22[email protected]@213707GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@19:45[email protected]@217027GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071Yes[email protected]@1471
IZMIR ITALY [email protected]@21:18[email protected]@212812GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1281
PANAMA [email protected]@00:00210552 @@210552 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@9519
COMOROS [email protected]@08:00214583 @@214583 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068NoALFA [email protected]@9590
GERMANY [email protected]@08:00216085 @@216085 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpen[email protected]@139YesLUDWIGSHAFEN [email protected]@0939
PANAMA [email protected]@10:00216511 @@216511 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@3969
PANAMA [email protected]@14:00216523 @@216523 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@8340
MARSHALL ISLAND[email protected]@18:00211261 @@211261 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedCloseLUCY @@012YesRACHEL [email protected]@6005
PORTUGAL [email protected]@20:00212317 @@212317 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedCloseZIM @@025YesAS [email protected]@4027
PANAMA [email protected]@00:00210576 @@210576 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@1731
TURKEY [email protected]@01:00216091 @@216091 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
TOGO [email protected]@05:30216533 @@216533 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@9370
GIBRALTAR [email protected]@05:30216123 @@216123 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
PANAMA [email protected]@12:00213717 @@213717 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenSAPPAN @@002Yes[email protected]@3364
ST. VINCENT [email protected]@12:43214590 @@214590 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068NoNAVMARINE [email protected]@6507
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00211129 @@211129 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
LIBERIA [email protected]@00:00210545 @@210545 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@7032
MALTA [email protected]@01:00210565 @@210565 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@5646
MALTA [email protected]@04:00214313 @@214313 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4697
MALTA [email protected]@05:00216532 @@216532 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@6272
MALTA [email protected]@05:00210525 @@210525 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@0193
MALTA [email protected]@05:00210548 @@210548 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@3975
PANAMA [email protected]@05:00216092 @@216092 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@139No[email protected]@8148
COMOROS [email protected]@08:57213722 @@213722 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoHIZIR [email protected]@9544
TURKEY [email protected]@10:00211905 @@211905 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenTIRAN @@135NoNEVZAT [email protected]@0175
PORTUGAL [email protected]@11:02211449 @@211449 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00212288 @@212288 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@5316
PANAMA [email protected]@00:00210559 @@210559 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@8259
ST. VINCENT [email protected]@05:00216538 @@216538 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@7867
PANAMA [email protected]@05:00216093 @@216093 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@139No[email protected]@1498
PORTUGAL [email protected]@10:03212815 @@212815 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003No[email protected]@2093
CYPRUS [email protected]@14:00212273 @@212273 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoZIM [email protected]@7994
PALAU [email protected]@15:00216430 @@216430 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@168No[email protected]@9512
PORTUGAL [email protected]@18:30211183 @@211183 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoSARA [email protected]@7733
CYPRUS [email protected]@08:37211781 @@211781 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenROSENF @@021No[email protected]@7645
LIBERIA [email protected]@11:15211562 @@211562 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@1829
PANAMA [email protected]@16:14210286 @@210286 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001NoEVER [email protected]@9343
SINGAPORE [email protected]@21:00212292 @@212292 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
HONG KONG [email protected]@05:00210227 @@210227 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189No[email protected]@3197
MALTA [email protected]@05:00210526 @@210526 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0193
PANAMA [email protected]@06:00216531 @@216531 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoGALA [email protected]@9484
SINGAPORE [email protected]@13:20210192 @@210192 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9324
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00212300 @@212300 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025No[email protected]@5162
MALTA [email protected]@14:00214314 @@214314 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
PANAMA [email protected]@06:00213710 @@213710 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
MALTA [email protected]@11:33210896 @@210896 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoTRANS [email protected]@7997
HONG KONG [email protected]@01:13210985 @@210985 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoYM [email protected]@0360
MARSHALL ISLAND[email protected]@17:00211263 @@211263 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
ITALY [email protected]@00:00212820 @@212820 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE NEW [email protected]@9541
PANAMA [email protected]@15:51213718 @@213718 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002No[email protected]@3364
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:29211130 @@211130 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
ITALY [email protected]@11:04212827 @@212827 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@9311
PORTUGAL [email protected]@11:06212816 @@212816 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003No[email protected]@2093
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:15211184 @@211184 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoNAAMA [email protected]@8157
PANAMA [email protected]@10:01210289 @@210289 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001No[email protected]@3547
DENMARK [email protected]@04:36210233 @@210233 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
SINGAPORE [email protected]@13:21210193 @@210193 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9322
ITALY [email protected]@11:15212821 @@212821 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1646
MARSHALL ISLAND[email protected]@20:24211265 @@211265 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
PANAMA [email protected]@15:56213720 @@213720 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002No[email protected]@3364
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00211131 @@211131 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
GERMANY [email protected]@05:00210536 @@210536 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0385
PANAMA [email protected]@06:00213719 @@213719 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
ITALY [email protected]@09:23212813 @@212813 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoGRAN [email protected]@0537
MARSHALL ISLAND[email protected]@10:00211911 @@211911 GC/[email protected]@GC/BulkExpected TIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
PORTUGAL [email protected]@11:18212817 @@212817 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003No[email protected]@2093
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:18211185 @@211185 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoKATHERINE [email protected]@1286
SINGAPORE [email protected]@00:00212581 @@212581 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SCANDIN @@009NoSTRATEGIC [email protected]@1573
PANAMA [email protected]@10:09210290 @@210290 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001NoEVER [email protected]@9343
HONG KONG [email protected]@04:39210234 @@210234 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189No[email protected]@3197
HONG KONG [email protected]@13:23210194 @@210194 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMAERSK [email protected]@9326
PORTUGAL [email protected]@11:26212818 @@212818 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003No[email protected]@2093
DENMARK [email protected]@04:41210235 @@210235 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
SINGAPORE [email protected]@13:26210195 @@210195 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9325
ITALY [email protected]@11:34212824 @@212824 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1965
PORTUGAL [email protected]@05:00210538 @@210538 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0167
HONG KONG [email protected]@04:43210236 @@210236 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189No[email protected]@3197
SINGAPORE [email protected]@13:27210196 @@210196 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9298