דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Shipping Schedule

Found 333 Results

For - Updated On 18/05/21
Last PortFlagArrival TimeManifestCargo TypePlace CodeYard StatusAgentscheduledShip Name
AS SUWAYS (SBELIZE [email protected]@08:00[email protected]@153925GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6756
BARCELONA SPAIN [email protected]@23:45[email protected]@154008GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6841
AS SUWAYS (SCHINA [email protected]@17:01[email protected]@153959 @@ 25 KAMOR @@127NoHAIJIAN [email protected]@6803
china PANAMA [email protected]@13:30[email protected]@811038 @@ 25 KAMOR @@127NoYUEHANGFENG038 [email protected]@6934
GREECE PANAMA [email protected]@07:52[email protected]@155406GC/[email protected]@GC/Bulk25 KAMOR @@127NoHANG GO BO [email protected]@7564
ISRAEL [email protected]@06:20[email protected]@812900 @@ 02  @@054No[email protected]@6852
RAMLA PANAMA [email protected]@13:47[email protected]@812961 @@ 25 KAMOR @@127NoPMEC [email protected]@7566
ISRAEL [email protected]@15:10[email protected]@813700 @@ 33  @@054NoEMCO [email protected]@6854
RAMLA ISRAEL [email protected]@13:00[email protected]@813742 @@ 25 KAMOR @@127No[email protected]@7565
RAMLA ISRAEL [email protected]@08:15[email protected]@816520 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@4099
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@23:15[email protected]@173727 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG FANG BO [email protected]@6809
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@09:30[email protected]@815662 @@ 25 CORAL @@068NoEDT [email protected]@3832
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@19:46[email protected]@173741 @@ 32 KAMOR @@127NoHAI JIAN [email protected]@6808
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816405 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@8949
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816406 @@ 32  @@000NoDANCHOR [email protected]@8948
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817265 @@ 25  @@000NoKEREN [email protected]@9906
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817264 @@ 25  @@000No[email protected]@9905
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@11:40[email protected]@819020 @@ 10  @@196NoDANCHOR [email protected]@4098
PIRAEUS GREECE [email protected]@15:00[email protected]@214385 @@ 21 CORAL @@068NoMARIANNA [email protected]@8042
PIRAEUS GREECE [email protected]@15:00[email protected]@203310 @@ 21 KAMOR @@127NoIGNATIOS [email protected]@1410
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@06:40[email protected]@819480 @@ 06  @@054NoDANCHOR [email protected]@6853
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@08:19[email protected]@205500GC/[email protected]@GC/Bulk01 CORAL @@068NoRECEP [email protected]@7368
MERSIN PORTUGAL [email protected]@07:06[email protected]@206082GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseCARMEL @@006No[email protected]@2648
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@13:10[email protected]@200788GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseROSENF @@021No[email protected]@7645
LIMASSOL PORTUGAL [email protected]@17:00[email protected]@200293GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@20:19[email protected]@210393GC/[email protected]@GC/Bulk07CloseMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
HAIFA PANAMA [email protected]@03:20[email protected]@210387GC/[email protected]@GC/Bulk09CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1973
ASHKELON MARSHALL ISLAND[email protected]@16:30[email protected]@214038GC/[email protected]@GC/Bulk09 KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
ACIBADEM MALTA [email protected]@02:30[email protected]@214906GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CLIPPER @@004No[email protected]@9999
NEMRUT BAY VANUATU [email protected]@10:52[email protected]@214163GC/[email protected]@GC/Bulk05 KAMOR @@127No[email protected]@8819
LIMASSOL ISLE OF MAN [email protected]@12:18[email protected]@707383GC/[email protected]@GC/BulkAnchor  @@113No[email protected]@7630
ABDERA UNITED KINGDOM [email protected]@13:43[email protected]@210802GC/[email protected]@GC/Bulk11 KONMART @@064No[email protected]@6008
MERSIN PANAMA [email protected]@16:00[email protected]@215769GC/[email protected]@GC/Bulk03 M.A.R. @@097No[email protected]@3969
AARON LIBERIA [email protected]@21:10[email protected]@214451GC/[email protected]@GC/Bulk04 CORAL @@068No[email protected]@9454
JEDDAH HONG KONG [email protected]@06:15[email protected]@210867GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0907
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@09:50[email protected]@212169GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
georgia1 MARSHALL ISLAND[email protected]@13:25[email protected]@210799GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoAGIA [email protected]@8085
MERSIN PANAMA [email protected]@15:30[email protected]@213687GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002No[email protected]@3364
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:45[email protected]@215772GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00[email protected]@211115GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
HAIFA PANAMA [email protected]@22:15[email protected]@210451GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@8260
MERSING TOGO [email protected]@00:15[email protected]@215733GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@9370
HAIFA PANAMA [email protected]@03:00[email protected]@210455GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
MILOS MALTA [email protected]@09:10[email protected]@215773GC/[email protected]@GC/Bulk03 M.A.R. @@097NoGRACE [email protected]@6249
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@10:47[email protected]@212180GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025No[email protected]@5140
canacale turMALTA [email protected]@14:50[email protected]@215751GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
YALI ISLAND LIBERIA [email protected]@16:05[email protected]@214128GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@0439
ABBEVILLE LIBERIA [email protected]@17:10[email protected]@212176GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7472
tk1 TURKEY [email protected]@18:55[email protected]@215757GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
MERSING COOK ISLANDS [email protected]@20:50[email protected]@213142GC/[email protected]@GC/BulkAnchor DYNAMIC @@144No[email protected]@7374
YALI ISLAND TURKEY [email protected]@22:15[email protected]@214165GC/[email protected]@GC/Bulk05 KAMOR @@127No[email protected]@1907
MERSIN PORTUGAL [email protected]@00:28[email protected]@211415GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
LIMASSOL MALTA [email protected]@01:30[email protected]@214290GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@03:31[email protected]@215762GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
RUSIA RUSSIA [email protected]@04:14[email protected]@214424GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoNEVA-LEADER [email protected]@9422
PIRAEUS PANAMA [email protected]@10:35[email protected]@210269GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@3547
MERSIN ISRAEL [email protected]@15:00[email protected]@212183GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@3658
CASTELONE ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:30[email protected]@211169GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoKATHERINE [email protected]@1286
ASHDOD ISRAEL [email protected]@16:40[email protected]@214141GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoDANCHOR [email protected]@5101
HAIFA UNITED KINGDOM [email protected]@17:45[email protected]@212698GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139No[email protected]@7799
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@18:20[email protected]@212572GC/[email protected]@GC/BulkSailed SCANDIN @@009No[email protected]@0336
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@20:00[email protected]@214425GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoAQUIS [email protected]@8841
MERSIN MARSHALL ISLAND[email protected]@21:30[email protected]@211882GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoAPOSTOLOS [email protected]@1156
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@23:10[email protected]@211728GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
ANTWERPEN ITALY [email protected]@06:20[email protected]@212771GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE NEW [email protected]@8045
DAMIETTA LIBERIA [email protected]@06:50[email protected]@210108GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoCONTSHIP [email protected]@3459
TAZOVSKIY HONG KONG [email protected]@08:24[email protected]@210811GC/[email protected]@GC/Bulk03 KONMART @@064NoMATAKANA [email protected]@9472
MERSING TOGO [email protected]@13:30[email protected]@215765GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7705
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@13:35[email protected]@211525GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoAS [email protected]@2742
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@15:30[email protected]@212765GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003No[email protected]@2093
MERSIN TURKEY [email protected]@15:50[email protected]@215763GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
CHANGI PANAMA [email protected]@18:25[email protected]@213821GC/[email protected]@GC/BulkSailed HADAR @@174NoASL [email protected]@9407
NAPOLI SINGAPORE [email protected]@20:40[email protected]@212145GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
ANTALYA PANAMA [email protected]@21:55[email protected]@214461GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@01:10[email protected]@215776GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@1471
MERSIN PORTUGAL [email protected]@03:35[email protected]@210144GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpensealand @@189NoAS [email protected]@9450
ACIBADEM TURKEY [email protected]@12:46[email protected]@211887GC/[email protected]@GC/BulkSailed TIRAN @@135NoNEVZAT [email protected]@0175
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:05[email protected]@214462GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoGOLDEN [email protected]@4743
IZMIT PANAMA [email protected]@16:50[email protected]@214433GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
PORT SAID DENMARK [email protected]@18:00[email protected]@210126GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
ALYAGA MARSHALL ISLAND[email protected]@18:25[email protected]@212154GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5162
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@18:50[email protected]@210099GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9298
ISKENDERUN MALTA [email protected]@11:45[email protected]@213823GC/[email protected]@GC/BulkAnchor HADAR @@174NoKIRAN [email protected]@4217
AS SUWAYS (SHONG KONG [email protected]@22:40[email protected]@211523GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenCOSCO @@005NoFENG HUANG [email protected]@3542
ASHKELON MARSHALL ISLAND[email protected]@13:15[email protected]@214143GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoDANCHOR [email protected]@6971
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@19:20[email protected]@211732GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
LARNACA MALTA [email protected]@21:50[email protected]@215731GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@4689
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@23:40[email protected]@211235GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
IZMIR ITALY [email protected]@00:55[email protected]@212758GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRAN [email protected]@0537
jehda GERMANY [email protected]@10:31[email protected]@212703GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLEVERKUSEN [email protected]@0254
ASHKELON CYPRUS [email protected]@10:41[email protected]@214144GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoEDT [email protected]@3909
HAIFA SINGAPORE [email protected]@12:00[email protected]@210803GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@1945
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@13:35[email protected]@212170GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
PIRAEUS MALTA [email protected]@14:45[email protected]@214291GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9415
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:45[email protected]@211116GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
TARANTO MARSHALL ISLAND[email protected]@21:26[email protected]@215680GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNAVIGARE [email protected]@9389
HAIFA GIBRALTAR [email protected]@22:30[email protected]@214145GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
NORTH VENICEPANAMA [email protected]@04:11[email protected]@210467GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0940
HAIFA LIBERIA [email protected]@11:45[email protected]@212181GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5140
HAIFA PANAMA [email protected]@14:55[email protected]@210457GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@9341
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@17:40[email protected]@215948GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168No[email protected]@1290
MERSIN ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:05[email protected]@215781GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
TARANTO MALTA [email protected]@19:10[email protected]@215718GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoLADY [email protected]@1566
PIRAEUS PANAMA [email protected]@23:55[email protected]@210270GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9343
MERSIN PORTUGAL [email protected]@04:30[email protected]@211417GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2626
PORT SAID LIBERIA [email protected]@04:50[email protected]@212203GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoATLANTIC [email protected]@8739
IZMIT MARSHALL ISLAND[email protected]@09:05[email protected]@211418GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
MERSIN LIBERIA [email protected]@13:32[email protected]@212184GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7009
EL ISKANDARIITALY [email protected]@15:32[email protected]@212785GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@6107
el dhela BAHAMAS [email protected]@16:17[email protected]@215780GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@5615
ANTALYA ST. VINCENT [email protected]@17:39[email protected]@215320GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178No[email protected]@8499
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@20:33[email protected]@211729GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
surya0 PANAMA [email protected]@21:18[email protected]@215789GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@9478
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@21:30[email protected]@214149GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpenKAMOR @@127NoECE NUR [email protected]@5854
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@02:31[email protected]@211170GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoAMELIE [email protected]@0035
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@05:05[email protected]@212766GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
MERSIN ANTIGUA & BARBU[email protected]@07:51[email protected]@215793GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoSTELLAR [email protected]@8997
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@11:35[email protected]@211524GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@2273
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@12:00[email protected]@215791GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@1471
SUEZ CANAL MARSHALL ISLAND[email protected]@15:55[email protected]@210810GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9455
IZMIT TURKEY [email protected]@16:20[email protected]@215782GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
ABRAM TOGO [email protected]@18:45[email protected]@215950GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoJULIA [email protected]@8910
LIMASSOL MALTA [email protected]@19:15[email protected]@214292GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
ACIBADEM MARSHALL ISLAND[email protected]@01:15[email protected]@214470GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoCAPTAIN [email protected]@9471
ANTALYA PANAMA [email protected]@15:10[email protected]@214476GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@6450
LE HAVRE GERMANY [email protected]@15:35[email protected]@210454GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@0385
MERSIN DENMARK [email protected]@16:56[email protected]@210127GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
IZMIR PANAMA [email protected]@17:11[email protected]@213688GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@17:59[email protected]@214439GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@1487
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@18:33[email protected]@215294GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178No[email protected]@8605
VASILIKOS CAYMAN ISLANDS [email protected]@18:46[email protected]@210812GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoORIENTAL [email protected]@8967
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@19:02[email protected]@210100GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9323
NEMRUT BAY SINGAPORE [email protected]@23:53[email protected]@215779GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@6422
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@01:30[email protected]@215800GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@2167
LIMASSOL ITALY [email protected]@06:55[email protected]@212788GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@8524
KOPER SINGAPORE [email protected]@23:00[email protected]@212150GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
livyatan0 GIBRALTAR [email protected]@23:31[email protected]@214146GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@23:33[email protected]@215787GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
suetz BAHAMAS [email protected]@03:29[email protected]@215873GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@133NoRCC [email protected]@9466
JEDDAH HONG KONG [email protected]@06:05[email protected]@210868GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0259
MERSIN UNITED KINGDOM [email protected]@09:59[email protected]@212700GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen[email protected]@139No[email protected]@7799
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@10:21[email protected]@212188GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
GIBRALTAR SINGAPORE [email protected]@10:39[email protected]@210817GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoMTM [email protected]@9242
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:50[email protected]@215801GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@15:00[email protected]@211117GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
PIRAEUS ITALY [email protected]@16:20[email protected]@212768GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1965
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@18:55[email protected]@215730GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
HAIFA LIBERIA [email protected]@23:40[email protected]@210465GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@8346
CANAKKALE MALTA [email protected]@04:39[email protected]@215783GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
ABU KIR LIBERIA [email protected]@04:40[email protected]@214293GC/[email protected]@GC/Bulk01 MANO @@013NoLAKE [email protected]@1054
HAIFA PANAMA [email protected]@05:04[email protected]@210472GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@06:21[email protected]@212185GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@5316
HAIFA MALTA [email protected]@09:07[email protected]@214477GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@6559
ANTALYA PANAMA [email protected]@18:15[email protected]@214469GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
SELTZ MARSHALL ISLAND[email protected]@20:55[email protected]@210816GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoALEXANDRA [email protected]@8049
MERSIN PORTUGAL [email protected]@22:10[email protected]@211419GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
ISKENDERUN PALAU [email protected]@04:55[email protected]@214452GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@9460
ANTALYA PANAMA [email protected]@05:20[email protected]@214444GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoACQUA [email protected]@5888
LIMASSOL LIBERIA [email protected]@06:05[email protected]@212198GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@9369
LIMASSOL PORTUGAL [email protected]@11:00[email protected]@211171GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoSARA [email protected]@7733
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@15:20[email protected]@211532GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@5339
MERSIN LIBERIA [email protected]@17:40[email protected]@212207GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@2781
tk1 MARSHALL ISLAND[email protected]@22:27[email protected]@211888GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoAPOSTOLOS [email protected]@1156
HAIFA PANAMA [email protected]@00:18[email protected]@210278GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9343
chancale TURKEY [email protected]@00:55[email protected]@215794GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
BARCELONA BAHAMAS [email protected]@04:15[email protected]@215803GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@0453
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@05:10[email protected]@215805GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@1471
DAMIETTA LIBERIA [email protected]@06:20[email protected]@210137GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoCONTSHIP [email protected]@3459
holand0 PORTUGAL [email protected]@08:18[email protected]@214186GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoSIDER [email protected]@9481
MERSIN PORTUGAL [email protected]@11:15[email protected]@212790GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
GIBRALTAR LIBERIA [email protected]@12:43[email protected]@214481GC/[email protected]@GC/Bulk24 CORAL @@068No[email protected]@9485
CONTERM HAIFPANAMA [email protected]@15:02[email protected]@214191GC/[email protected]@GC/Bulk01 KAMOR @@127NoCHEMICAL HUNT[email protected]@8484
MERSIN COOK ISLANDS [email protected]@16:59[email protected]@215732GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@0597
ABDERA PANAMA [email protected]@21:45[email protected]@215726GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7723
ANTALYA ST. VINCENT [email protected]@01:35[email protected]@215812GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@09:40[email protected]@211733GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
IZMIR DENMARK [email protected]@13:30[email protected]@210150GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
RUSSIA0 MARSHALL ISLAND[email protected]@13:50[email protected]@210807GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoINTERLINK [email protected]@9445
HAIFA PANAMA [email protected]@14:15[email protected]@210471GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC DON [email protected]@0377
maroco LIBERIA [email protected]@14:45[email protected]@211599GC/[email protected]@GC/BulkSailed MAERSK @@140NoNORDIC HONG [email protected]@9470
BATUMI PANAMA [email protected]@15:55[email protected]@214136GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@6011
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@16:15[email protected]@210131GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9324
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@16:50[email protected]@212155GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5162
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@17:40[email protected]@213689GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
LIMASSOL BAHAMAS [email protected]@20:40[email protected]@214947GC/[email protected]@GC/BulkSailed CLIPPER @@004No[email protected]@9999
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@23:55[email protected]@215821GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@11:20[email protected]@211747GC/[email protected]@GC/BulkAnchor ROSENF @@021No[email protected]@8499
IZMIT ST. VINCENT [email protected]@15:00[email protected]@215329GC/[email protected]@GC/BulkAnchor MARINE [email protected]@178No[email protected]@8605
vassilkoss PALAU [email protected]@02:15[email protected]@214483GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@9460
LAS PALMAS BAHAMAS [email protected]@06:28[email protected]@214161GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@4467
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@09:50[email protected]@215818GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097No[email protected]@1471
ANTALYA PANAMA [email protected]@10:19[email protected]@214484GC/[email protected]@GC/Bulk08 CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:40[email protected]@215819GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoSILVER [email protected]@7968
ambrlo PANAMA [email protected]@18:00[email protected]@212704GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen[email protected]@139No[email protected]@8148
טי.אנ.טי אקסGIBRALTAR [email protected]@22:40[email protected]@214147GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
LIVORNO MARSHALL ISLAND[email protected]@23:10[email protected]@211239GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
turkeyy ANTIGUA & BARBU[email protected]@02:49[email protected]@215809GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
SUEZ CANAL GERMANY [email protected]@06:05[email protected]@212708GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLUDWIGSHAFEN [email protected]@0939
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@09:05[email protected]@212189GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
NAPOLI MARSHALL ISLAND[email protected]@15:35[email protected]@210821GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9487
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:05[email protected]@211118GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
MERSIN TOGO [email protected]@21:24[email protected]@215817GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@7705
THESSALONIKIPANAMA [email protected]@00:25[email protected]@214443GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoARIA [email protected]@1395
HAIFA LIBERIA [email protected]@01:30[email protected]@210483GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
HAIFA PANAMA [email protected]@07:40[email protected]@210819GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@1477
HAIFA LIBERIA [email protected]@09:05[email protected]@212212GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@2727
אתר אחסון ממMARSHALL ISLAND[email protected]@11:10[email protected]@214148GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoDANCHOR [email protected]@6971
tk0 MALTA [email protected]@15:00[email protected]@215810GC/[email protected]@GC/Bulk30 M.A.R. @@097No[email protected]@6272
tk1 TURKEY [email protected]@16:59[email protected]@215806GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
MERSIN TURKEY [email protected]@18:00[email protected]@215955GC/[email protected]@GC/BulkAnchor [email protected]@168NoNURAY [email protected]@7105
ODESSA PORTUGAL [email protected]@23:38[email protected]@211420GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2626
IZMIR TURKEY [email protected]@01:00[email protected]@214485GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoSAHIN [email protected]@9494
KAVKAZ RUSSIA [email protected]@01:23[email protected]@214166GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9449
CANAKKALE TURKEY [email protected]@07:45[email protected]@215816GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
MERSIN LIBERIA [email protected]@07:48[email protected]@212209GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenZIM @@025NoZIM [email protected]@4209
HAIFA PANAMA [email protected]@10:21[email protected]@210485GC/[email protected]@GC/Bulk07CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@8260
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@11:25[email protected]@215823GC/[email protected]@GC/Bulk12 M.A.R. @@097NoGENCO [email protected]@1626
ASHKELON ISRAEL [email protected]@12:30[email protected]@214175GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoDANCHOR [email protected]@5101
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:15[email protected]@211172GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoNAAMA [email protected]@8157
IZMIR TURKEY [email protected]@13:30[email protected]@215815GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoTURK [email protected]@6459
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@13:45[email protected]@211421GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
LEUHAN PORTUGAL [email protected]@15:30[email protected]@210460GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
ALIAGA VANUATU [email protected]@16:05[email protected]@215760GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoEVER [email protected]@9453
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@16:30[email protected]@214295GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
HAIFA PANAMA [email protected]@22:30[email protected]@210484GC/[email protected]@GC/BulkSailed MSC @@063NoMSC [email protected]@2099
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@00:45[email protected]@211749GC/[email protected]@GC/BulkAnchor ROSENF @@021No[email protected]@5115
HAIFA PANAMA [email protected]@04:33[email protected]@210272GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@3547
MIDIA TOGO [email protected]@06:56[email protected]@215954GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoJULIA [email protected]@8910
PIRAEUS CYPRUS [email protected]@09:10[email protected]@211743GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
PORT SAID LIBERIA [email protected]@09:35[email protected]@212223GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025NoATLANTIC [email protected]@8739
IZMIR ITALY [email protected]@11:10[email protected]@212782GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1281
MERSIN UNITED KINGDOM [email protected]@12:00[email protected]@212701GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen[email protected]@139No[email protected]@7799
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:50[email protected]@214195GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoGOLDEN [email protected]@4743
IZMIR MARSHALL ISLAND[email protected]@13:50[email protected]@210822GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9488
tamar0 MARSHALL ISLAND[email protected]@15:25[email protected]@214176GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoDANCHOR [email protected]@6971
HAIFA PANAMA [email protected]@21:25[email protected]@210500GC/[email protected]@GC/BulkAnchor MSC @@063NoMSC [email protected]@9341
TARRAGONA MARSHALL ISLAND[email protected]@23:20[email protected]@210829GC/[email protected]@GC/Bulk11 KONMART @@064NoSAN [email protected]@9501
ACIBADEM PANAMA [email protected]@01:30[email protected]@214497GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoACQUA [email protected]@5888
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@05:25[email protected]@214177GC/[email protected]@GC/Bulk03 KAMOR @@127NoDANCHOR [email protected]@6971
tk0 TURKEY [email protected]@13:00[email protected]@215831GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoNECO [email protected]@8727
ISKENDERUN SINGAPORE [email protected]@13:40[email protected]@212208GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
IZMIT PANAMA [email protected]@14:30[email protected]@214472GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
ACIBADEM PANAMA [email protected]@15:30[email protected]@213690GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
IZMIT ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:15[email protected]@215825GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
IZMIR DENMARK [email protected]@18:43[email protected]@210151GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
ALIAGA UNITED KINGDOM [email protected]@18:45[email protected]@210876GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenKONMART @@064NoOCEAN [email protected]@9486
YALI ISLAND PANAMA [email protected]@01:10[email protected]@214496GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoKAAN [email protected]@5260
turky MALTA [email protected]@19:25[email protected]@215788GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoSEREF [email protected]@4617
HAIFA UNITED KINGDOM [email protected]@20:54[email protected]@216069GC/[email protected]@GC/Bulk07 [email protected]@139No[email protected]@7799
MERSIN TOGO [email protected]@22:10[email protected]@215804GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@9370
MERSIN PANAMA [email protected]@09:55[email protected]@213691GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002No[email protected]@3364
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@11:40[email protected]@212570GC/[email protected]@GC/BulkSailed SCANDIN @@009NoBBC [email protected]@2048
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@13:25[email protected]@215811GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
LIMASSOL MARSHALL ISLAND[email protected]@15:25[email protected]@211241GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@17:45[email protected]@212773GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
HAIFA PANAMA [email protected]@20:15[email protected]@210490GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@21:15[email protected]@211119GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseLUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@21:15[email protected]@211120GC/[email protected]@GC/BulkAnchor LUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
PANAMA [email protected]@00:00214486 @@214486 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068No[email protected]@1487
PANAMA [email protected]@05:00215826 @@215826 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoLADY [email protected]@4529
MERSIN TURKEY [email protected]@05:05[email protected]@215832GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
HAIFA LIBERIA [email protected]@05:30[email protected]@212182GC/[email protected]@GC/Bulk09 ZIM @@025No[email protected]@5140
tk1 ANTIGUA & BARBU[email protected]@09:05[email protected]@213017GC/[email protected]@GC/BulkSailed S.T.&T. @@138No[email protected]@9999
LE HAVRE MALTA [email protected]@09:15[email protected]@210462GC/[email protected]@GC/Bulk23OpenMSC @@063NoMSC [email protected]@0193
ASHKLON MALTA [email protected]@14:00[email protected]@213912GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
 PORTUGAL [email protected]@16:45[email protected]@211422GC/[email protected]@GC/BulkAnchorCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
VALENCIA ITALY [email protected]@16:48[email protected]@212786GC/[email protected]@GC/Bulk05OpenALLALUF @@003NoGRANDE NEW [email protected]@8045
STUBAL PHILIPPINES [email protected]@18:56[email protected]@215877GC/[email protected]@GC/Bulk09 [email protected]@133NoSHORTHORN [email protected]@3830
MERSIN TURKEY [email protected]@19:28[email protected]@211895GC/[email protected]@GC/BulkAnchorCloseTIRAN @@135NoNEVZAT [email protected]@0175
SWEDEN [email protected]@20:54214500 @@214500 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068No[email protected]@9502
HAIFA PANAMA [email protected]@22:00[email protected]@212705GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpen[email protected]@139No[email protected]@8148
PANAMA [email protected]@00:00210273 @@210273 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpen @@001NoEVER [email protected]@9343
MERSIN MALTA [email protected]@00:36[email protected]@212211GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpenZIM @@025NoZIM [email protected]@3313
PANAMA [email protected]@02:00215802 @@215802 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoKOHL [email protected]@9482
MALTA [email protected]@06:00216020 @@216020 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAR YAM @@185NoYM [email protected]@4029
PANAMA [email protected]@10:00213692 @@213692 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002No[email protected]@3364
MALTA [email protected]@13:40212211 @@212211 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenZIM @@025NoZIM [email protected]@3313
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30211173 @@211173 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenLUCY @@012NoKATHERINE [email protected]@1286
PORTUGAL [email protected]@00:00212776 @@212776 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003No[email protected]@2093
PANAMA [email protected]@01:00212706 @@212706 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@139No[email protected]@8148
LIBERIA [email protected]@05:14210139 @@210139 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpensealand @@189NoCONTSHIP [email protected]@3459
SINGAPORE [email protected]@06:00212257 @@212257 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoTORONTO [email protected]@9504
CYPRUS [email protected]@08:03211744 @@211744 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
PORTUGAL [email protected]@08:41211542 @@211542 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCOSCO @@005NoAS [email protected]@2742
LIBERIA [email protected]@15:53211536 @@211536 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@2273
SINGAPORE [email protected]@21:00212215 @@212215 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
LIBERIA [email protected]@00:00210501 @@210501 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@8346
DENMARK [email protected]@04:55210152 @@210152 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpensealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
MALTA [email protected]@05:00214297 @@214297 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
MALTA [email protected]@05:00210463 @@210463 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0193
LIBERIA [email protected]@05:00212241 @@212241 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoATLANTIC [email protected]@8739
ANTIGUA & BARBU[email protected]@07:09215994 @@215994 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ACM [email protected]@151No[email protected]@4395
MARSHALL ISLAND[email protected]@10:00211889 @@211889 GC/[email protected]@GC/BulkExpected TIRAN @@135NoAPOSTOLOS [email protected]@1156
MALTA [email protected]@10:46210830 @@210830 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@8160
ITALY [email protected]@10:50212792 @@212792 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@4387
HONG KONG [email protected]@13:04210133 @@210133 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpensealand @@189NoMAERSK [email protected]@9326
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00212210 @@212210 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025No[email protected]@5162
PANAMA [email protected]@20:08214503 @@214503 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
PANAMA [email protected]@10:00213693 @@213693 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
PHILIPPINES [email protected]@13:53210824 @@210824 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoACTION [email protected]@9498
HONG KONG [email protected]@01:54210872 @@210872 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoYM [email protected]@0360
MARSHALL ISLAND[email protected]@19:00211243 @@211243 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoRACHEL [email protected]@6005
PANAMA [email protected]@15:58213694 @@213694 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002No[email protected]@3364
LIBERIA [email protected]@05:00210491 @@210491 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
PORTUGAL [email protected]@11:50211424 @@211424 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2626
PANAMA [email protected]@00:00210274 @@210274 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001No[email protected]@3547
MARSHALL ISLAND[email protected]@11:19211423 @@211423 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30211174 @@211174 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoAMELIE [email protected]@0035
ANTIGUA & BARBU[email protected]@05:15210140 @@210140 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoAS [email protected]@9240
CYPRUS [email protected]@08:27211745 @@211745 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
PORTUGAL [email protected]@12:01211539 @@211539 GC/[email protected]@GC/BulkExpected COSCO @@005No[email protected]@7520
LIBERIA [email protected]@15:58211535 @@211535 GC/[email protected]@GC/BulkExpected COSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@1829
DENMARK [email protected]@04:56210153 @@210153 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
SINGAPORE [email protected]@13:06210134 @@210134 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9325
LIBERIA [email protected]@19:29214502 @@214502 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068NoSBI [email protected]@9491
PORTUGAL [email protected]@00:00212779 @@212779 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003No[email protected]@2093
PANAMA [email protected]@10:00213695 @@213695 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
MARSHALL ISLAND[email protected]@18:00211245 @@211245 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
ITALY [email protected]@09:05212784 @@212784 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRAN [email protected]@0537
GERMANY [email protected]@05:00210481 @@210481 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0385
MARSHALL ISLAND[email protected]@10:00211896 @@211896 GC/[email protected]@GC/BulkExpected TIRAN @@135NoAPOSTOLOS [email protected]@1156
PANAMA [email protected]@08:22210275 @@210275 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001NoEVER [email protected]@9343
CYPRUS [email protected]@08:33211746 @@211746 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
SINGAPORE [email protected]@04:33210157 @@210157 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9298
DENMARK [email protected]@04:50210166 @@210166 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
GERMANY [email protected]@05:00210482 @@210482 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0385
PORTUGAL [email protected]@00:00212781 @@212781 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003No[email protected]@2093
SINGAPORE [email protected]@00:00210158 @@210158 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9323
DENMARK [email protected]@04:53210167 @@210167 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
SINGAPORE [email protected]@04:38210159 @@210159 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9324
DENMARK [email protected]@04:54210168 @@210168 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
DENMARK [email protected]@04:55210169 @@210169 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoALEXANDER [email protected]@9380
SINGAPORE [email protected]@14:00210160 @@210160 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9322