דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Shipping Schedule

Found 327 Results

For - Updated On 04/07/22
Last PortFlagArrival TimeManifestCargo TypePlace CodeYard StatusAgentscheduledShip Name
AS SUWAYS (SCHINA [email protected]@17:01[email protected]@153959 @@ 25 KAMOR @@127NoHAIJIAN [email protected]@6803
china PANAMA [email protected]@13:30[email protected]@811038 @@ 25 KAMOR @@127NoYUEHANGFENG038 [email protected]@6934
GREECE PANAMA [email protected]@07:52[email protected]@155406GC/[email protected]@GC/Bulk25 KAMOR @@127NoHANG GO BO [email protected]@7564
ISRAEL [email protected]@06:20[email protected]@812900 @@ 02  @@054No[email protected]@6852
RAMLA PANAMA [email protected]@13:47[email protected]@812961 @@ 25 KAMOR @@127NoPMEC [email protected]@7566
ISRAEL [email protected]@15:10[email protected]@813700 @@ 33  @@054NoEMCO [email protected]@6854
RAMLA ISRAEL [email protected]@13:00[email protected]@813742 @@ 25 KAMOR @@127No[email protected]@7565
RAMLA ISRAEL [email protected]@08:15[email protected]@816520 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@4099
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@23:15[email protected]@173727 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG FANG BO [email protected]@6809
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@09:30[email protected]@815662 @@ 25 CORAL @@068NoEDT [email protected]@3832
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@19:46[email protected]@173741 @@ 32 KAMOR @@127NoHAI JIAN [email protected]@6808
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816405 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@8949
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816406 @@ 32  @@000NoDANCHOR [email protected]@8948
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817265 @@ 25  @@000NoKEREN [email protected]@9906
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817264 @@ 25  @@000No[email protected]@9905
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@11:40[email protected]@819020 @@ 10  @@196NoDANCHOR [email protected]@4098
PIRAEUS GREECE [email protected]@15:00[email protected]@214385 @@ 21 CORAL @@068NoMARIANNA [email protected]@8042
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@06:40[email protected]@819480 @@ 06  @@054NoDANCHOR [email protected]@6853
LIMASSOL ISLE OF MAN [email protected]@05:20[email protected]@708461GC/[email protected]@GC/Bulk02  @@113No[email protected]@7630
 ISRAEL [email protected]@20:35[email protected]@708425GC/[email protected]@GC/Bulk21  @@196NoDANCHOR [email protected]@5101
MERSIN MALTA [email protected]@06:23[email protected]@224018GC/[email protected]@GC/Bulk30 M.A.R. @@097No[email protected]@6272
ROSTOV MALTA [email protected]@10:32[email protected]@221483GC/[email protected]@GC/Bulk05 KONMART @@064NoPRETTY [email protected]@6075
TURKEY TURKEY [email protected]@07:20[email protected]@224079GC/[email protected]@GC/Bulk03 M.A.R. @@097NoCS [email protected]@3586
ASHKELON CYPRUS [email protected]@15:30[email protected]@711109GC/[email protected]@GC/Bulk22 CORAL @@068NoEDT [email protected]@5810
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@12:00[email protected]@225111GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseROSENF @@021No[email protected]@7645
EL ISKANDARIMARSHALL ISLAND[email protected]@10:20[email protected]@221908GC/[email protected]@GC/BulkAnchor SCANDIN @@009NoCLIPPER [email protected]@9552
 PANAMA [email protected]@23:55[email protected]@226716GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSEA [email protected]@086NoMAY [email protected]@9431
NOVOROSSIYSKMALTA [email protected]@04:12[email protected]@221492GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KONMART @@064No[email protected]@3970
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@11:10[email protected]@223087GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
טי.אנ.טי אקסGIBRALTAR [email protected]@19:30[email protected]@711148GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
LIMASSOL MARSHALL ISLAND[email protected]@20:50[email protected]@220647GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
MIDIA PANAMA [email protected]@23:45[email protected]@225232GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178NoPHEONIX [email protected]@8517
LE HAVRE MARSHALL ISLAND[email protected]@03:05[email protected]@220996GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@0833
SUEZ GERMANY [email protected]@05:30[email protected]@223833GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLEVERKUSEN [email protected]@0254
TURKEY ST. VINCENT [email protected]@09:40[email protected]@224086GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@14:20[email protected]@220522GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
GREECE LIBERIA [email protected]@14:55[email protected]@225794GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@5235
IZMIR VANUATU [email protected]@15:25[email protected]@224081GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNURAY [email protected]@7105
 TOGO [email protected]@16:20[email protected]@225880GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoJULIA [email protected]@8910
HAIFA MALTA [email protected]@16:45[email protected]@223314GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@18:45[email protected]@225212GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178No[email protected]@8605
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@20:30[email protected]@225130GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021NoSEVEN SEAS [email protected]@8406
 SINGAPORE [email protected]@20:50[email protected]@224296GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@133NoGANADO [email protected]@9705
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@21:55[email protected]@223839GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@139NoSUNAID [email protected]@9742
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@22:20[email protected]@221026GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@5316
HAIFA LIBERIA [email protected]@01:25[email protected]@220215GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMED [email protected]@8346
HAIFA ITALY [email protected]@01:40[email protected]@224402GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@0627
 PALAU [email protected]@07:10[email protected]@711164GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoBAR DIVE [email protected]@9716
TARRAGONA ISRAEL [email protected]@13:25[email protected]@221055GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025NoZIM [email protected]@7287
ISKENDERUN VANUATU [email protected]@14:40[email protected]@224053GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@1456
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@15:10[email protected]@220572GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoSUSAN [email protected]@9987
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@17:35[email protected]@222398GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
PALAUSOLITARPANAMA [email protected]@18:00[email protected]@224036GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoLADY [email protected]@4529
VASILIKOS PANAMA [email protected]@19:25[email protected]@224084GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoGLEN [email protected]@9814
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@19:40[email protected]@221311GC/[email protected]@GC/BulkSailed MAERSK @@140No[email protected]@9352
LE HAVRE MALTA [email protected]@22:30[email protected]@220194GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0193
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@01:30[email protected]@225125GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
 MALTA [email protected]@02:55[email protected]@221491GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoFLAG [email protected]@4075
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@04:20[email protected]@220444GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9415
PIRAEUS CHINA [email protected]@10:50[email protected]@221821GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9903
NAPOLI PORTUGAL [email protected]@14:15[email protected]@222293GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@7520
PYLI LIBERIA [email protected]@15:40[email protected]@224401GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoSC [email protected]@2093
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@04:40[email protected]@222294GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@2411
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@05:10[email protected]@225129GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
MACAPA MARSHALL ISLAND[email protected]@06:35[email protected]@226145GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@9698
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@12:15[email protected]@225804GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
DAMIETTA EGYPT [email protected]@14:35[email protected]@224400GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
 PORTUGAL [email protected]@15:00[email protected]@222083GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoAS [email protected]@9450
VALGATARA SINGAPORE [email protected]@15:20[email protected]@221012GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM NEW [email protected]@6475
JAKARTA UTARMALTA [email protected]@17:50[email protected]@225012GC/[email protected]@GC/BulkSailed SAR YAM @@185NoNEW [email protected]@8446
 FAEROE ISLANDS [email protected]@17:55[email protected]@225805GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@1471
MILOS PANAMA [email protected]@18:35[email protected]@226149GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoAQUIS [email protected]@8841
RAMLA UNITED STATES [email protected]@02:55[email protected]@224675GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenDYNAMIC @@144No[email protected]@9999
PORT SAID WEPORTUGAL [email protected]@05:00[email protected]@221058GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
ASHKELON PALAU [email protected]@09:45[email protected]@711163GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoBAR DIVE [email protected]@9716
HAIFA PANAMA [email protected]@10:20[email protected]@220244GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@9519
VLISSINGEN LIBERIA [email protected]@13:35[email protected]@222105GC/[email protected]@GC/BulkSailed sealand @@189NoMAERSK [email protected]@0064
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@16:15[email protected]@220649GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRACHEL [email protected]@6005
NOVOROSSIJSKRUSSIA [email protected]@17:35[email protected]@221907GC/[email protected]@GC/BulkSailed SCANDIN @@009No[email protected]@1438
IZMIR PANAMA [email protected]@18:55[email protected]@224062GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoSEAVEN [email protected]@9898
טי.אנ.טי אקסGIBRALTAR [email protected]@20:25[email protected]@711176GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@21:50[email protected]@711174GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@113No[email protected]@0331
MERSIN PANAMA [email protected]@22:10[email protected]@223088GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
LE HAVRE LIBERIA [email protected]@05:25[email protected]@220964GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@0812
ANTALYA ST. VINCENT [email protected]@06:25[email protected]@224067GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoANGELOS [email protected]@1522
MALTA (VALLEPANAMA [email protected]@06:50[email protected]@222787GC/[email protected]@GC/BulkSailed CLIPPER @@004No[email protected]@9999
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@11:40[email protected]@225227GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178No[email protected]@7092
PIRAEUS PANAMA [email protected]@14:45[email protected]@221825GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen @@001No[email protected]@2836
PORT SAID TURKEY [email protected]@17:35[email protected]@223838GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
HAIFA LIBERIA [email protected]@09:30[email protected]@220226GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@7032
AMBERLEY PANAMA [email protected]@10:50[email protected]@223085GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
ASHKELON CYPRUS [email protected]@11:35[email protected]@711183GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoEDT [email protected]@5810
TURKEY MALTA [email protected]@11:55[email protected]@224089GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
HAIFA LIBERIA [email protected]@14:45[email protected]@221027GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@2727
HAIFA ITALY [email protected]@17:00[email protected]@224390GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1965
PIRAEUS VANUATU [email protected]@17:00[email protected]@221498GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KONMART @@064NoCKR [email protected]@0182
ISKENDERUN LIBERIA [email protected]@18:20[email protected]@224054GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoANGORA [email protected]@4809
IZMIR PALAU [email protected]@19:00[email protected]@225215GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178NoROZIE [email protected]@9870
MERSIN PORTUGAL [email protected]@19:25[email protected]@222405GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2626
MERSIN PALAU [email protected]@19:50[email protected]@224295GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen[email protected]@133NoELLA [email protected]@9927
LE HAVRE PANAMA [email protected]@05:30[email protected]@220236GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@9899
 LIBERIA [email protected]@10:15[email protected]@221538GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoMASTRO [email protected]@7638
PIRAEUS ITALY [email protected]@14:50[email protected]@224412GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1646
YALI ISLAND TURKEY [email protected]@15:30[email protected]@223659GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@1907
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:00[email protected]@220573GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoNAAMA [email protected]@8157
 MARSHALL ISLAND[email protected]@17:05[email protected]@222490GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
VASILIKOS MALTA [email protected]@20:55[email protected]@221488GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoTRANS [email protected]@7997
HAIFA MALTA [email protected]@02:50[email protected]@221045GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7999
ANTALYA PANAMA [email protected]@04:40[email protected]@226196GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@05:55[email protected]@226807GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseAKN @@011No[email protected]@9989
HAIFA PANAMA [email protected]@06:15[email protected]@220272GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@2099
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@06:40[email protected]@225126GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@11:15[email protected]@224095GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
ISKENDERUN PALAU [email protected]@15:20[email protected]@226179GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@9460
 SINGAPORE [email protected]@15:35[email protected]@221023GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
ISKENDERUN LIBERIA [email protected]@17:20[email protected]@225806GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@5235
TURKEY TURKEY [email protected]@19:00[email protected]@224090GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
MERSIN TURKEY [email protected]@23:40[email protected]@224034GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoMETIN [email protected]@0689
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@00:10[email protected]@225808GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
EL ISKANDARIEGYPT [email protected]@02:40[email protected]@224406GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@03:00[email protected]@222296GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@2411
DAMIETTA TURKEY [email protected]@06:50[email protected]@223840GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
 TURKEY [email protected]@11:00[email protected]@221458GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoBAHAR [email protected]@7034
ALIAGA MARSHALL ISLAND[email protected]@11:15[email protected]@221015GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5162
MERSIN LIBERIA [email protected]@13:25[email protected]@226806GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenAKN @@011No[email protected]@3206
ITALY BAHAMAS [email protected]@16:30[email protected]@221493GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoST. [email protected]@1888
LIMASSOL MALTA [email protected]@04:35[email protected]@220445GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4830
HAIFA PORTUGAL [email protected]@07:20[email protected]@221009GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
NOVOROSSIJSKTURKEY [email protected]@11:20[email protected]@225132GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021NoBMI [email protected]@7816
 GIBRALTAR [email protected]@12:45[email protected]@711206GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
BURGAS ITALY [email protected]@17:00[email protected]@223324GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@19:40[email protected]@220651GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@21:30[email protected]@225240GC/[email protected]@GC/Bulk05 MARINE [email protected]@178No[email protected]@8605
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@21:55[email protected]@223094GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
SAMSUN BAHAMAS [email protected]@02:06[email protected]@221500GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KONMART @@064NoST. [email protected]@0352
PORT SAID PANAMA [email protected]@02:30[email protected]@221826GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@2836
JEDDAH HONG KONG [email protected]@03:35[email protected]@221533GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0259
GEORGIA PANAMA [email protected]@13:35[email protected]@221466GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoBOSPHORUS [email protected]@7605
ALEXANDRIA ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:55[email protected]@220524GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
HAIFA CYPRUS [email protected]@14:30[email protected]@711188GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@113No[email protected]@0331
ISKENDERUN PALAU [email protected]@15:30[email protected]@226215GC/[email protected]@GC/Bulk03 CORAL @@068No[email protected]@9460
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@16:55[email protected]@224093GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
ALEXANDRIA MALTA [email protected]@17:15[email protected]@220456GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9379
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@21:30[email protected]@225807GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@1471
TURKEY CAYMAN ISLANDS [email protected]@05:42[email protected]@221495GC/[email protected]@GC/Bulk01 KONMART @@064NoORIENTAL [email protected]@9754
HAIFA MALTA [email protected]@09:25[email protected]@220228GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@5646
HAIFA PALAU [email protected]@11:00[email protected]@711215GC/[email protected]@GC/Bulk40 CORAL @@068NoBAR DIVE [email protected]@9716
HAIFA GREECE [email protected]@11:00[email protected]@711214GC/[email protected]@GC/Bulk40 CORAL @@068NoEDT JACK [email protected]@6951
 LIBERIA [email protected]@13:45[email protected]@222084GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoLYME [email protected]@9775
CONTERM HAIFMARSHALL ISLAND[email protected]@15:50[email protected]@221054GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@5316
STYLINDA LIBERIA [email protected]@19:20[email protected]@224099GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@5360
FAMAGUSTA TURKEY [email protected]@20:30[email protected]@222494GC/[email protected]@GC/BulkSailed TIRAN @@135NoLEYLA [email protected]@1345
 TANZNIA [email protected]@21:55[email protected]@224680GC/[email protected]@GC/BulkSailed DYNAMIC @@144No[email protected]@4496
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@23:27[email protected]@223674GC/[email protected]@GC/Bulk01 KAMOR @@127No[email protected]@5613
LE HAVRE GERMANY [email protected]@02:55[email protected]@220238GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@9884
VASILIKOS PANAMA [email protected]@07:00[email protected]@224100GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoGLEN [email protected]@9814
 CYPRUS [email protected]@07:03[email protected]@711205GC/[email protected]@GC/BulkAnchor  @@113No[email protected]@0331
RASA COMOROS [email protected]@07:50[email protected]@225883GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168No[email protected]@1762
PIRAEUS MARSHALL ISLAND[email protected]@08:00[email protected]@223325GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
HAIFA PORTUGAL [email protected]@13:35[email protected]@220574GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoSARA [email protected]@7733
BARCELONA ISRAEL [email protected]@14:25[email protected]@220927GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@3658
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@21:15[email protected]@222404GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@22:10[email protected]@225128GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@7645
 MARSHALL ISLAND[email protected]@23:45[email protected]@221046GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@9982
BARCELONA ITALY [email protected]@05:00[email protected]@224398GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE NEW [email protected]@9541
DAMIETTA TURKEY [email protected]@08:10[email protected]@223842GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
NAPLES PORTUGAL [email protected]@11:15[email protected]@222295GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@7520
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:40[email protected]@225809GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
EL ISKANDARIEGYPT [email protected]@17:35[email protected]@224407GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
 TURKEY [email protected]@18:30[email protected]@224107GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoTURK [email protected]@7441
ALGECIRAS MARSHALL ISLAND[email protected]@19:31[email protected]@226206GC/[email protected]@GC/Bulk21 CORAL @@068No[email protected]@1171
YALI ISLAND LIBERIA [email protected]@22:25[email protected]@225131GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@9146
AMBERLEY TOGO [email protected]@23:20[email protected]@224094GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@9370
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@00:10[email protected]@224106GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@8582
ISKENDERUN VANUATU [email protected]@00:35[email protected]@224096GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNURAY [email protected]@7105
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@02:40[email protected]@222299GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@2411
DAMIETTA PORTUGAL [email protected]@06:10[email protected]@223843GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpen[email protected]@139NoSUNAID [email protected]@9742
LIMASSOL BELIZE [email protected]@07:52[email protected]@711223GC/[email protected]@GC/Bulk24 CORAL @@068No[email protected]@9936
MERSIN SINGAPORE [email protected]@13:10[email protected]@221013GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM NEW [email protected]@6475
DAMIETTA LIBERIA [email protected]@13:45[email protected]@221499GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoFEDERAL [email protected]@0329
MERSIN PANAMA [email protected]@16:05[email protected]@223089GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
 PANAMA [email protected]@12:36[email protected]@224116GC/[email protected]@GC/Bulk30 M.A.R. @@097NoGLEN [email protected]@9814
EL ISKANDARITANZNIA [email protected]@22:00[email protected]@224687GC/[email protected]@GC/Bulk01 DYNAMIC @@144No[email protected]@4496
HAIFA PANAMA [email protected]@04:00[email protected]@220278GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@8260
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@11:05[email protected]@224101GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoANGELOS [email protected]@1522
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00[email protected]@220653GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@17:45[email protected]@224109GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
ASHDOD GIBRALTAR [email protected]@17:50[email protected]@711224GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@19:15[email protected]@221545GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoBLUE [email protected]@3148
 MALTA [email protected]@22:15[email protected]@226181GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@1282
LARNACA ST. VINCENT [email protected]@22:48[email protected]@225243GC/[email protected]@GC/Bulk05 MARINE [email protected]@178NoELIF [email protected]@2475
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@04:35[email protected]@225133GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
JEDDAH GERMANY [email protected]@06:05[email protected]@223836GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLUDWIGSHAFEN [email protected]@0939
IZMIR PANAMA [email protected]@11:20[email protected]@223098GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
ISKENDERUN LIBERIA [email protected]@11:45[email protected]@225810GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@5235
LE HAVRE LIBERIA [email protected]@15:25[email protected]@221043GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@0081
ALEXANDRIA ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:45[email protected]@220525GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
 MARSHALL ISLAND[email protected]@20:45[email protected]@224047GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNAVIN [email protected]@7308
HAIFA ITALY [email protected]@23:50[email protected]@224413GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@0627
HAIFA LIBERIA [email protected]@06:35[email protected]@220230GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@7032
LE HAVRE PORTUGAL [email protected]@07:05[email protected]@220286GC/[email protected]@GC/BulkSailed MSC @@063NoMSC [email protected]@0167
 TOGO [email protected]@10:03[email protected]@224124GC/[email protected]@GC/Bulk04 M.A.R. @@097No[email protected]@9370
 HONG KONG [email protected]@11:00[email protected]@221501GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoJULES [email protected]@9983
 ST. VINCENT [email protected]@12:01[email protected]@224110GC/[email protected]@GC/Bulk30 M.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
HAIFA LIBERIA [email protected]@13:35[email protected]@221056GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@2727
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@14:55[email protected]@225811GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@1471
MERSIN LIBERIA [email protected]@15:35[email protected]@224420GC/[email protected]@GC/Bulk22 ALLALUF @@003NoSC [email protected]@7101
AMBARLI PORTUGAL [email protected]@16:30[email protected]@222409GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
MERSIN MALTA [email protected]@17:00[email protected]@220457GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4830
VASILIKOS PANAMA [email protected]@17:00[email protected]@226220GC/[email protected]@GC/Bulk03 CORAL @@068NoLADY [email protected]@3186
ALIAGA PANAMA [email protected]@21:30[email protected]@221477GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoYUKSEL [email protected]@9968
HAIFA PANAMA [email protected]@22:50[email protected]@226203GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoACQUA [email protected]@5888
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@23:45[email protected]@226808GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseAKN @@011No[email protected]@9989
LIVORNO PORTUGAL [email protected]@05:15[email protected]@220245GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@9972
 PANAMA [email protected]@06:05[email protected]@226189GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoMARE [email protected]@0351
VASILIKOS PANAMA [email protected]@06:05[email protected]@226227GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoMARE [email protected]@0351
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@06:30[email protected]@710843GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@07:17[email protected]@223692GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoGULIZAR [email protected]@7069
FREDRIKSHAMNLIBERIA [email protected]@08:44[email protected]@221911GC/[email protected]@GC/BulkAnchor SCANDIN @@009No[email protected]@0336
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@14:05[email protected]@220575GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoKATHERINE [email protected]@1286
VALENCIA ISRAEL [email protected]@14:30[email protected]@221049GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7377
MALTA (VALLESINGAPORE [email protected]@15:30[email protected]@224298GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@133NoGANADO [email protected]@9705
 SINGAPORE [email protected]@17:00[email protected]@222085GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMAERSK [email protected]@9940
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@19:20[email protected]@222493GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
HAIFA CHINA [email protected]@22:55[email protected]@221823GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9903
 MALTA [email protected]@05:15[email protected]@224104GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
VASILIKOS ST. VINCENT [email protected]@09:24[email protected]@224121GC/[email protected]@GC/Bulk08 M.A.R. @@097NoANGELOS [email protected]@1522
MERSIN VANUATU [email protected]@12:15[email protected]@224117GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoNURAY [email protected]@7105
NAPOLI SINGAPORE [email protected]@14:05[email protected]@221024GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@15:30[email protected]@221048GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@9986
TURKEY PANAMA [email protected]@15:50[email protected]@226213GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@17:50[email protected]@224408GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoSC [email protected]@2093
 TURKEY [email protected]@19:15[email protected]@224108GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
 DENMARK [email protected]@21:25[email protected]@224686GC/[email protected]@GC/BulkSailed DYNAMIC @@144No[email protected]@2098
PIRAEUS ITALY [email protected]@23:59[email protected]@224392GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1281
JEDDAH HONG KONG [email protected]@07:40[email protected]@221536GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0174
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@09:05[email protected]@222300GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@2411
SUEZ CANAL MARSHALL ISLAND[email protected]@11:35[email protected]@226219GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoASL [email protected]@0469
VASSILIKO CHANTIGUA & BARBU[email protected]@15:35[email protected]@225812GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
 EGYPT [email protected]@16:40[email protected]@224415GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
MERSIN MARSHALL ISLAND[email protected]@18:00[email protected]@221016GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5162
BREMERHAVEN DENMARK [email protected]@18:55[email protected]@222086GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoNYSTED [email protected]@7644
VASILIKOS LIBERIA [email protected]@23:10[email protected]@225813GC/[email protected]@GC/Bulk09  @@071No[email protected]@5235
MALTA (VALLELIBERIA [email protected]@02:10[email protected]@221547GC/[email protected]@GC/Bulk12 KONMART @@064NoPENELOPE [email protected]@0490
HAIFA LIBERIA [email protected]@06:45[email protected]@220301GC/[email protected]@GC/Bulk07OpenMSC @@063NoMED [email protected]@8346
TURKEY TURKEY [email protected]@11:10[email protected]@225135GC/[email protected]@GC/Bulk07CloseROSENF @@021NoBMI [email protected]@7816
MERSIN LIBERIA [email protected]@13:20[email protected]@223837GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoNINA [email protected]@9728
VLISSINGEN MALTA [email protected]@15:13[email protected]@223679GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoAKDENIZ [email protected]@3469
ASHKELON MARSHALL ISLAND[email protected]@16:15[email protected]@223336GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
MERSIN PANAMA [email protected]@02:37[email protected]@223102GC/[email protected]@GC/BulkAnchor SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
TARRAGONA LIBERIA [email protected]@03:10[email protected]@221094GC/[email protected]@GC/Bulk09 ZIM @@025NoTRF [email protected]@4274
HAIFA PORTUGAL [email protected]@05:00[email protected]@221011GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025NoAS [email protected]@4027
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@05:40[email protected]@224123GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoSILVER [email protected]@7968
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@13:35[email protected]@220655GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRACHEL [email protected]@6005
IZMIT PANAMA [email protected]@14:45[email protected]@224103GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoSEAVEN [email protected]@9898
ALEXANDRIA MALTA [email protected]@19:20[email protected]@220458GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
LIBERIA [email protected]@00:00222412 @@222412 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@3810
LIBERIA [email protected]@00:00220253 @@220253 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@5600
MALTA [email protected]@00:00220274 @@220274 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@5646
PORTUGAL [email protected]@01:00223844 @@223844 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@139NoSUNAID [email protected]@9742
FAEROE ISLANDS [email protected]@05:00225814 @@225814 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@071No[email protected]@1471
LIBERIA [email protected]@08:00226809 @@226809 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenAKN @@011No[email protected]@3206
MALTA [email protected]@12:00222815 @@222815 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CLIPPER @@004No[email protected]@9999
LIBERIA [email protected]@12:00223841 @@223841 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@139NoNINA [email protected]@9728
GIBRALTAR [email protected]@13:30222118 @@222118 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189No[email protected]@4576
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00221069 @@221069 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@5316
ANTIGUA & BARBU[email protected]@23:00225815 @@225815 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
MARSHALL ISLAND[email protected]@00:00222410 @@222410 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
ITALY [email protected]@00:00224417 @@224417 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1646
EGYPT [email protected]@00:00224416 @@224416 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
PANAMA [email protected]@00:00226230 @@226230 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
BELIZE [email protected]@05:00225138 @@225138 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@5115
MALTA [email protected]@06:00225136 @@225136 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021NoMEIN SCHIFF [email protected]@4701
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30220576 @@220576 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoAMELIE [email protected]@0035
PORTUGAL [email protected]@00:00222303 @@222303 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCOSCO @@005No[email protected]@7520
CHINA [email protected]@00:00221824 @@221824 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpen @@001NoEVER [email protected]@9654
LIBERIA [email protected]@00:00224409 @@224409 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoSC [email protected]@2093
PORTUGAL [email protected]@00:00222304 @@222304 GC/[email protected]@GC/BulkExpected COSCO @@005No[email protected]@2411
PANAMA [email protected]@06:00223106 @@223106 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoLIDER [email protected]@9827
CYPRUS [email protected]@12:00225139 @@225139 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenROSENF @@021No[email protected]@7645
PANAMA [email protected]@00:00226810 @@226810 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenAKN @@011No[email protected]@9989
ITALY [email protected]@00:00224393 @@224393 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRAN [email protected]@0537
PANAMA [email protected]@05:00220306 @@220306 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@8259
SINGAPORE [email protected]@14:00221014 @@221014 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenZIM @@025NoZIM NEW [email protected]@6475
PORTUGAL [email protected]@15:00222094 @@222094 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoAS [email protected]@9450
TURKEY [email protected]@00:00224127 @@224127 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
PANAMA [email protected]@00:00220331 @@220331 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@8260
PANAMA [email protected]@06:00223104 @@223104 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002No[email protected]@3364
HONG KONG [email protected]@06:00221537 @@221537 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoYM [email protected]@7571
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00221546 @@221546 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@5277
PORTUGAL [email protected]@20:00221059 @@221059 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoAS [email protected]@4027
TURKEY [email protected]@00:00222503 @@222503 GC/[email protected]@GC/BulkExpected TIRAN @@135NoLEYLA [email protected]@1345
MARSHALL ISLAND[email protected]@00:00222501 @@222501 GC/[email protected]@GC/BulkExpected TIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
SINGAPORE [email protected]@06:00221033 @@221033 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoKOTA [email protected]@9824
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:00220527 @@220527 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
MALTA [email protected]@00:00220255 @@220255 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0193
PORTUGAL [email protected]@00:00222413 @@222413 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
LIBERIA [email protected]@05:00220282 @@220282 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@7032
LIBERIA [email protected]@14:00221080 @@221080 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025No[email protected]@2727
MALTA [email protected]@06:00221052 @@221052 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoZIM [email protected]@3313
LIBERIA [email protected]@06:00221047 @@221047 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoGSL [email protected]@9977
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30220577 @@220577 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoSUSAN [email protected]@9987
LIBERIA [email protected]@00:00224414 @@224414 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoSC [email protected]@2093
MALTA [email protected]@05:00220309 @@220309 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@3975
PANAMA [email protected]@06:00223105 @@223105 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
CYPRUS [email protected]@11:00225146 @@225146 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
PANAMA [email protected]@12:00221827 @@221827 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001No[email protected]@2836
SINGAPORE [email protected]@21:00221025 @@221025 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
ITALY [email protected]@00:00224418 @@224418 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@9777
PORTUGAL [email protected]@00:00222305 @@222305 GC/[email protected]@GC/BulkExpected COSCO @@005No[email protected]@2411
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00221017 @@221017 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025No[email protected]@5162
LIBERIA [email protected]@15:00222095 @@222095 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoLYME [email protected]@9775
PORTUGAL [email protected]@21:00223845 @@223845 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@139NoSUNAID [email protected]@9742
SINGAPORE [email protected]@08:00221549 @@221549 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@1945
MARSHALL ISLAND[email protected]@18:00220659 @@220659 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
PANAMA [email protected]@00:00220257 @@220257 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@9899
ITALY [email protected]@00:00224410 @@224410 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1965
CYPRUS [email protected]@09:00225147 @@225147 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
CHINA [email protected]@11:00221828 @@221828 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001NoEVER [email protected]@9654
SINGAPORE [email protected]@21:00222096 @@222096 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMAERSK [email protected]@9940
GERMANY [email protected]@00:00220283 @@220283 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@9884
CYPRUS [email protected]@08:00225148 @@225148 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
DENMARK [email protected]@15:00222097 @@222097 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoNYSTED [email protected]@7644
PORTUGAL [email protected]@05:00220310 @@220310 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@9972
CYPRUS [email protected]@10:00225149 @@225149 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
PORTUGAL [email protected]@15:00222106 @@222106 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoAS [email protected]@9450
LIBERIA [email protected]@05:00220312 @@220312 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@5600