דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Shipping Schedule

Found 331 Results

For - Updated On 18/10/21
Last PortFlagArrival TimeManifestCargo TypePlace CodeYard StatusAgentscheduledShip Name
AS SUWAYS (SBELIZE [email protected]@08:00[email protected]@153925GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6756
BARCELONA SPAIN [email protected]@23:45[email protected]@154008GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6841
AS SUWAYS (SCHINA [email protected]@17:01[email protected]@153959 @@ 25 KAMOR @@127NoHAIJIAN [email protected]@6803
china PANAMA [email protected]@13:30[email protected]@811038 @@ 25 KAMOR @@127NoYUEHANGFENG038 [email protected]@6934
GREECE PANAMA [email protected]@07:52[email protected]@155406GC/[email protected]@GC/Bulk25 KAMOR @@127NoHANG GO BO [email protected]@7564
ISRAEL [email protected]@06:20[email protected]@812900 @@ 02  @@054No[email protected]@6852
RAMLA PANAMA [email protected]@13:47[email protected]@812961 @@ 25 KAMOR @@127NoPMEC [email protected]@7566
ISRAEL [email protected]@15:10[email protected]@813700 @@ 33  @@054NoEMCO [email protected]@6854
RAMLA ISRAEL [email protected]@13:00[email protected]@813742 @@ 25 KAMOR @@127No[email protected]@7565
RAMLA ISRAEL [email protected]@08:15[email protected]@816520 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@4099
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@23:15[email protected]@173727 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG FANG BO [email protected]@6809
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@09:30[email protected]@815662 @@ 25 CORAL @@068NoEDT [email protected]@3832
CONTERM HAIFCHINA [email protected]@19:46[email protected]@173741 @@ 32 KAMOR @@127NoHAI JIAN [email protected]@6808
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816405 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@8949
RAMLA ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816406 @@ 32  @@000NoDANCHOR [email protected]@8948
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817265 @@ 25  @@000NoKEREN [email protected]@9906
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817264 @@ 25  @@000No[email protected]@9905
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@11:40[email protected]@819020 @@ 10  @@196NoDANCHOR [email protected]@4098
PIRAEUS GREECE [email protected]@15:00[email protected]@214385 @@ 21 CORAL @@068NoMARIANNA [email protected]@8042
PIRAEUS GREECE [email protected]@15:00[email protected]@203310 @@ 21 KAMOR @@127NoIGNATIOS [email protected]@1410
CONTERM HAIFISRAEL [email protected]@06:40[email protected]@819480 @@ 06  @@054NoDANCHOR [email protected]@6853
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@08:19[email protected]@205500GC/[email protected]@GC/Bulk01 CORAL @@068NoRECEP [email protected]@7368
MERSIN PORTUGAL [email protected]@07:06[email protected]@206082GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseCARMEL @@006No[email protected]@2648
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@13:10[email protected]@200788GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseROSENF @@021No[email protected]@7645
LIMASSOL PORTUGAL [email protected]@17:00[email protected]@200293GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@20:19[email protected]@210393GC/[email protected]@GC/Bulk07CloseMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
HAIFA PANAMA [email protected]@03:20[email protected]@210387GC/[email protected]@GC/Bulk09CloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1973
ASHKELON MARSHALL ISLAND[email protected]@16:30[email protected]@214038GC/[email protected]@GC/Bulk09 KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
ABU KIR LIBERIA [email protected]@04:40[email protected]@214293GC/[email protected]@GC/Bulk01 MANO @@013NoLAKE [email protected]@1054
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@15:20[email protected]@211532GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@5339
tk0 ANTIGUA & BARBU[email protected]@05:30[email protected]@215852GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
PIRAEUS PORTUGAL [email protected]@22:57[email protected]@212798GC/[email protected]@GC/Bulk09CloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
MERSIN PORTUGAL [email protected]@17:45[email protected]@211445GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@14:06[email protected]@210192GC/[email protected]@GC/Bulk23Closesealand @@189NoMONTE [email protected]@9324
HAIFA PANAMA [email protected]@16:57[email protected]@210289GC/[email protected]@GC/Bulk23Close @@001No[email protected]@3547
LIMASSOL ISLE OF MAN [email protected]@05:20[email protected]@708461GC/[email protected]@GC/Bulk02  @@113No[email protected]@7630
GIBRALTAR PANAMA [email protected]@19:43[email protected]@214617GC/[email protected]@GC/Bulk03 CORAL @@068NoAEGEAN [email protected]@0521
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@20:56[email protected]@214669GC/[email protected]@GC/Bulk01 CORAL @@068YesGOLDEN [email protected]@4743
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@13:39[email protected]@216663GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097Yes[email protected]@2167
HAIFA MALTA [email protected]@03:40[email protected]@217272GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9379
HAIFA PANAMA [email protected]@10:05[email protected]@210615GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@9519
ITALY ITALY [email protected]@18:20[email protected]@212854GC/[email protected]@GC/BulkSailed ALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@0627
 GIBRALTAR [email protected]@20:10[email protected]@708661GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@21:15[email protected]@211277GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
MERSIN TURKEY [email protected]@22:20[email protected]@216447GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoNURAY [email protected]@7105
OPELOUSAS SINGAPORE [email protected]@03:00[email protected]@210927GC/[email protected]@GC/Bulk05 KONMART @@064YesINCE [email protected]@8361
JEDDAH HONG KONG [email protected]@04:25[email protected]@210990GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0174
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@07:25[email protected]@212381GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@09:00[email protected]@213737GC/[email protected]@GC/BulkSailed SAPPAN @@002No[email protected]@3364
HAIFA SINGAPORE [email protected]@10:20[email protected]@210920GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@6936
FREDRIKSHAMNLIBERIA [email protected]@11:14[email protected]@212588GC/[email protected]@GC/Bulk03 SCANDIN @@009Yes[email protected]@0336
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@11:35[email protected]@211190GC/[email protected]@GC/BulkSailed LUCY @@012NoAMELIE [email protected]@0035
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@11:59[email protected]@217041GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
LIMASSOL ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:45[email protected]@211135GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
HAIFA PANAMA [email protected]@18:10[email protected]@210607GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
BARCELONA NETHERLANDS [email protected]@18:30[email protected]@213022GC/[email protected]@GC/BulkSailed S.T.&T. @@138No[email protected]@9999
DAMIETTA PANAMA [email protected]@16:40[email protected]@216114GC/[email protected]@GC/Bulk07Close[email protected]@139No[email protected]@1498
HAIFA LIBERIA [email protected]@09:25[email protected]@212287GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5140
MERSIN PORTUGAL [email protected]@12:05[email protected]@211470GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
 MARSHALL ISLAND[email protected]@16:10[email protected]@708750GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
 HONG KONG [email protected]@21:24[email protected]@210940GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KONMART @@064YesCAPE [email protected]@9661
LIMASSOL LIBERIA [email protected]@23:15[email protected]@212339GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@9369
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@04:00[email protected]@211809GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
HAIFA PORTUGAL [email protected]@04:00[email protected]@210930GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoRIJN [email protected]@9575
ISKENDERUN LIBERIA [email protected]@05:50[email protected]@210919GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9639
PIRAEUS PANAMA [email protected]@09:35[email protected]@210296GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9343
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@15:25[email protected]@211915GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@18:45[email protected]@211813GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
LIMAS MALTA [email protected]@18:45[email protected]@210925GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoTRANS [email protected]@7997
 PANAMA [email protected]@19:05[email protected]@216580GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7723
TURKEY ANTIGUA & BARBU[email protected]@20:30[email protected]@216634GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoGOLDEN [email protected]@9005
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@03:10[email protected]@217074GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@5339
MERSING COOK ISLANDS [email protected]@10:25[email protected]@216449GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168No[email protected]@6241
PORT SAID PANAMA [email protected]@17:30[email protected]@211472GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoLIDER [email protected]@8008
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:50[email protected]@212313GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASTRID [email protected]@9227
LIMASSOL HONG KONG [email protected]@18:10[email protected]@210244GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpensealand @@189NoMAERSK [email protected]@9326
ALIAGA HONG KONG [email protected]@02:55[email protected]@214649GC/[email protected]@GC/Bulk21 CORAL @@068YesBAO [email protected]@9659
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@10:34[email protected]@215437GC/[email protected]@GC/Bulk05 MARINE [email protected]@178Yes[email protected]@8605
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@11:40[email protected]@217274GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4697
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@14:30[email protected]@211308GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRACHEL [email protected]@6005
KALILIMENES PANAMA [email protected]@17:09[email protected]@216241GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127YesLADY [email protected]@1207
 GIBRALTAR [email protected]@20:55[email protected]@708720GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@21:20[email protected]@213738GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
TURKEY MALTA [email protected]@11:15[email protected]@216629GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
VASSILIKO CHLIBERIA [email protected]@15:20[email protected]@217042GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@5235
JEDDAH HONG KONG [email protected]@16:05[email protected]@210991GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0907
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:01[email protected]@216240GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127YesTC [email protected]@7682
EL ISKANDARIPORTUGAL [email protected]@17:10[email protected]@212382GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
 MALTA [email protected]@05:05[email protected]@216242GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127No[email protected]@4305
HAIFA LIBERIA [email protected]@05:55[email protected]@210612GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@7032
LIMASSOL ITALY [email protected]@09:55[email protected]@212851GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRAN [email protected]@0537
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@13:25[email protected]@212370GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNAVIOS [email protected]@5316
HAIFA PORTUGAL [email protected]@13:55[email protected]@211191GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenLUCY @@012NoSARA [email protected]@7733
LIMASSOL MALTA [email protected]@14:15[email protected]@215100GC/[email protected]@GC/BulkSailed CLIPPER @@004No[email protected]@9999
 TURKEY [email protected]@18:55[email protected]@216633GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
LIMASSOL PORTUGAL [email protected]@21:50[email protected]@210573GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@22:15[email protected]@211810GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
 MARSHALL ISLAND[email protected]@23:55[email protected]@210932GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9660
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@04:30[email protected]@217043GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@07:10[email protected]@211474GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
 MALTA [email protected]@09:00[email protected]@216243GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoMARIO [email protected]@9669
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@14:45[email protected]@217076GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@1829
NAPOLI PORTUGAL [email protected]@16:20[email protected]@217072GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@7520
HAIFA PANAMA [email protected]@17:35[email protected]@210297GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@3547
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@18:00[email protected]@217273GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
ANTALYA PANAMA [email protected]@18:20[email protected]@214641GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
VASSILIKO CHMALTA [email protected]@18:35[email protected]@216593GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoSEREF [email protected]@4617
GIBRALTAR LIBERIA [email protected]@20:15[email protected]@214654GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@5360
PIRAEUS EGYPT [email protected]@22:15[email protected]@212843GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
GEORGIA MALTA [email protected]@22:55[email protected]@210913GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9410
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@00:30[email protected]@708700GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@113No[email protected]@0331
EL DEKHEILA MARSHALL ISLAND[email protected]@04:00[email protected]@216637GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@5192
 TURKEY [email protected]@11:50[email protected]@216635GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
VASILIKOS PALAU [email protected]@13:35[email protected]@214623GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@9460
PORT SAID PANAMA [email protected]@16:10[email protected]@211473GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoLIDER [email protected]@8008
HAIFA SINGAPORE [email protected]@16:35[email protected]@212379GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@17:40[email protected]@210245GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9325
SUEZ MARSHALL ISLAND[email protected]@18:15[email protected]@214591GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@4442
KAVKAZ MALTA [email protected]@19:00[email protected]@210909GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoECE NUR [email protected]@5854
טי.אנ.טי אקסGIBRALTAR [email protected]@20:25[email protected]@708780GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
 UNITED STATES [email protected]@05:05[email protected]@211921GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenTIRAN @@135No[email protected]@9640
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@11:40[email protected]@217275GC/[email protected]@GC/BulkSailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4830
MERSIN TURKEY [email protected]@14:55[email protected]@216451GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoNURAY [email protected]@7105
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:15[email protected]@216250GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127No[email protected]@8582
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@22:05[email protected]@216573GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7019
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@23:15[email protected]@211281GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
AMBARLI PANAMA [email protected]@04:45[email protected]@213731GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
 GERMANY [email protected]@06:35[email protected]@216115GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLEVERKUSEN [email protected]@0254
HAIFA LIBERIA [email protected]@09:30[email protected]@210596GC/[email protected]@GC/BulkSailed MSC @@063NoMED [email protected]@8346
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@11:00[email protected]@215115GC/[email protected]@GC/BulkSailed CLIPPER @@004No[email protected]@9999
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@13:30[email protected]@212383GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
MERSING PANAMA [email protected]@13:55[email protected]@213741GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenSAPPAN @@002No[email protected]@3364
IZMIR COMOROS [email protected]@15:55[email protected]@213744GC/[email protected]@GC/BulkSailed SAPPAN @@002NoHIZIR [email protected]@9544
IZMIT ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:40[email protected]@216648GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoGOLDEN [email protected]@9005
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:45[email protected]@217045GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
EL DEKHELA MALTA [email protected]@19:20[email protected]@210936GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@0076
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@22:20[email protected]@211137GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
HAIFA PANAMA [email protected]@06:50[email protected]@210621GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
MERSIN MALTA [email protected]@08:32[email protected]@216644GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoSEREF [email protected]@4617
HAIFA LIBERIA [email protected]@09:40[email protected]@212423GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@2727
TAKSIM/ISTAMST. VINCENT [email protected]@22:20[email protected]@216641GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@15:50[email protected]@211192GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoNAAMA [email protected]@8157
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@16:20[email protected]@211927GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@16:50[email protected]@211814GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
LIMASSOL MALTA [email protected]@17:40[email protected]@210577GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0193
BARCELONA LIBERIA [email protected]@20:45[email protected]@212336GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7377
GENOVA PANAMA [email protected]@21:35[email protected]@216567GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKOHL [email protected]@9482
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@23:10[email protected]@216649GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@02:40[email protected]@211815GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
HAIFA PANAMA [email protected]@08:21[email protected]@210636GC/[email protected]@GC/Bulk09OpenMSC @@063YesMSC [email protected]@9519
MERSIN PALAU [email protected]@13:35[email protected]@216453GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoAREL [email protected]@6241
PIRAEUS LIBERIA [email protected]@14:00[email protected]@217077GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@2273
PIRAEUS EGYPT [email protected]@17:50[email protected]@212844GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
NAPOLI SINGAPORE [email protected]@19:20[email protected]@212415GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
MERSIN TOGO [email protected]@21:20[email protected]@216645GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7705
IZMIT MALTA [email protected]@04:45[email protected]@216643GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6272
IZMIT MARSHALL ISLAND[email protected]@06:25[email protected]@210938GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9670
IZMIR ITALY [email protected]@09:10[email protected]@212852GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1965
HAIFA PANAMA [email protected]@11:00[email protected]@210298GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001NoEVER [email protected]@9343
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@15:50[email protected]@216777GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9298
VASILIKOS LIBERIA [email protected]@16:05[email protected]@217044GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071No[email protected]@5235
PORT SAID PANAMA [email protected]@16:25[email protected]@211479GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoLIDER [email protected]@8008
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:20[email protected]@212378GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASTRID [email protected]@9227
IZMIT ST. VINCENT [email protected]@20:30[email protected]@215447GC/[email protected]@GC/BulkAnchor MARINE [email protected]@178No[email protected]@8499
IZMIR PALAU [email protected]@07:08[email protected]@214662GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@9460
 MALTA [email protected]@01:15[email protected]@214664GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoSEALUCK [email protected]@9678
HAIFA PANAMA [email protected]@11:20[email protected]@216255GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoAHMET [email protected]@7785
HAIFA ITALY [email protected]@13:35[email protected]@212867GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@0627
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@16:10[email protected]@217276GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4697
MESHAKEF HAIPANAMA [email protected]@23:10[email protected]@210626GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@2099
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@23:15[email protected]@211283GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
 GIBRALTAR [email protected]@23:20[email protected]@708902GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
IZMIT MALTA [email protected]@01:50[email protected]@210945GC/[email protected]@GC/Bulk12 KONMART @@064No[email protected]@0261
ANTALYA ANTIGUA & BARBU[email protected]@04:00[email protected]@217046GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
 SINGAPORE [email protected]@05:45[email protected]@210942GC/[email protected]@GC/Bulk11 KONMART @@064NoMTM HAMBU[email protected]@2124
JEDDAH HONG KONG [email protected]@06:30[email protected]@210995GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKONMART @@064NoYM [email protected]@0259
MERSIN TURKEY [email protected]@09:45[email protected]@216654GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@18:30[email protected]@212387GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
PIRAEUS ITALY [email protected]@19:05[email protected]@212857GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE NEW [email protected]@9541
IZMIR PANAMA [email protected]@21:20[email protected]@214629GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoARIA [email protected]@1395
HAIFA MALTA [email protected]@00:05[email protected]@217277GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9415
 PANAMA [email protected]@00:35[email protected]@216656GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@7723
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@01:20[email protected]@211138GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@04:45[email protected]@213745GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
HAIFA MALTA [email protected]@05:20[email protected]@210633GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@5646
DAMIETTA MARSHALL ISLAND[email protected]@13:35[email protected]@210941GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064No[email protected]@9675
MERSIN ANTIGUA & BARBU[email protected]@19:30[email protected]@216612GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoSTELLAR [email protected]@8997
VASSILIKO CHLIBERIA [email protected]@20:45[email protected]@217047GC/[email protected]@GC/Bulk01  @@071Yes[email protected]@5235
MERSIN PORTUGAL [email protected]@21:25[email protected]@211476GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2648
HAIFA LIBERIA [email protected]@22:55[email protected]@212420GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@5140
ANTALYA PANAMA [email protected]@02:40[email protected]@214658GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@02:55[email protected]@216664GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoGOLDEN [email protected]@9005
IZMIT TURKEY [email protected]@03:45[email protected]@216655GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
GEMLIK PANAMA [email protected]@07:22[email protected]@213742GC/[email protected]@GC/Bulk09CloseSAPPAN @@002YesMEDKON [email protected]@9271
YALI ISLAND LIBERIA [email protected]@11:30[email protected]@216259GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127No[email protected]@9655
LIMASSOL LIBERIA [email protected]@14:15[email protected]@212364GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7472
HAIFA ANTIGUA & BARBU[email protected]@14:45[email protected]@211193GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoKATHERINE [email protected]@1286
HAIFA PANAMA [email protected]@21:30[email protected]@210646GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpenMSC @@063YesMSC [email protected]@8259
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@23:00[email protected]@211818GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
ISKENDERUN BELIZE [email protected]@03:40[email protected]@211830GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@5115
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@06:45[email protected]@211477GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
HAIFA PANAMA [email protected]@12:15[email protected]@210628GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@8260
NAPOLI PORTUGAL [email protected]@13:20[email protected]@217079GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005No[email protected]@7520
ASHKELON MALTA [email protected]@13:30[email protected]@213616GC/[email protected]@GC/BulkSailed SILVER @@166No[email protected]@9999
PIRAEUS ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:45[email protected]@217084GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCOSCO @@005NoAS [email protected]@3839
HAIFA PANAMA [email protected]@15:55[email protected]@210299GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose @@001No[email protected]@3547
HAIFA SINGAPORE [email protected]@20:50[email protected]@210934GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@9391
NOVOROSSIYSKPORTUGAL [email protected]@22:20[email protected]@214630GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@9634
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@00:45[email protected]@216660GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoTC [email protected]@2234
MERSIN LIBERIA [email protected]@06:50[email protected]@212429GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenZIM @@025NoCONTSHIP [email protected]@3459
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@09:40[email protected]@217048GC/[email protected]@GC/BulkSailed  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
LARNACA PANAMA [email protected]@10:06[email protected]@216677GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@0731
MERSIN PALAU [email protected]@10:15[email protected]@216457GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoAREL [email protected]@6241
HAIFA SINGAPORE [email protected]@13:30[email protected]@212399GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
PORT SAID PANAMA [email protected]@16:40[email protected]@211480GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoLIDER [email protected]@8008
LIMASSOL SINGAPORE [email protected]@17:10[email protected]@216778GC/[email protected]@GC/BulkSailedClosesealand @@189NoMONTE [email protected]@9323
VASILIKOS PANAMA [email protected]@18:00[email protected]@216611GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@3969
IZMIR COMOROS [email protected]@01:46[email protected]@213754GC/[email protected]@GC/Bulk03 SAPPAN @@002Yes[email protected]@8114
MERSIN ANTIGUA & BARBU[email protected]@00:44[email protected]@216678GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoSTELLAR [email protected]@8997
MERSIN TURKEY [email protected]@01:01[email protected]@216460GC/[email protected]@GC/Bulk24 [email protected]@168YesNURAY [email protected]@7105
IZMIT ITALY [email protected]@05:07[email protected]@212863GC/[email protected]@GC/Bulk01CloseALLALUF @@003YesGRANDE [email protected]@1281
ROTA-IZMIT BANTIGUA & BARBU[email protected]@07:00[email protected]@216679GC/[email protected]@GC/Bulk08 M.A.R. @@097YesGOLDEN [email protected]@9005
PIRAEUS ITALY [email protected]@08:00[email protected]@213990GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
GIBRALTAR MARSHALL ISLAND[email protected]@11:50[email protected]@214640GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@9648
IZMIR ST. VINCENT [email protected]@13:30[email protected]@216667GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
ISKENDERUN BAHAMAS [email protected]@19:00[email protected]@216681GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@5868
GENOVA MARSHALL ISLAND[email protected]@19:10[email protected]@211285GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRACHEL [email protected]@6005
 ANTIGUA & BARBU[email protected]@20:18[email protected]@211139GC/[email protected]@GC/Bulk22CloseLUCY @@012YesLOUISE [email protected]@4117
 GIBRALTAR [email protected]@20:40[email protected]@708980GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOS [email protected]@5012
HAIFA PANAMA [email protected]@21:17[email protected]@210639GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseMSC @@063YesMSC [email protected]@1731
ANTALYA PANAMA [email protected]@22:18[email protected]@214667GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
ISKENDERUN MALTA [email protected]@02:50[email protected]@216670GC/[email protected]@GC/Bulk30 M.A.R. @@097No[email protected]@6272
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@03:05[email protected]@216665GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
LIMASSOL PANAMA [email protected]@04:15[email protected]@210585GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseMSC @@063YesMSC [email protected]@9663
 MARSHALL ISLAND[email protected]@04:50[email protected]@210946GC/[email protected]@GC/BulkSailed KONMART @@064NoCLIPPER [email protected]@9679
PANAMA [email protected]@05:00210585 @@210585 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedCloseMSC @@063YesMSC [email protected]@9663
HONG KONG [email protected]@06:00212430 @@212430 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoSEASPAN [email protected]@7040
SUEZ CANAL GERMANY [email protected]@07:05[email protected]@217411GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLUDWIGSHAFEN [email protected]@0939
PANAMA [email protected]@09:19217172 @@217172 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCARMEL @@006NoLIDER [email protected]@8008
MARSHALL ISLAND[email protected]@10:00211928 @@211928 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedCloseTIRAN @@135YesTURKON [email protected]@1156
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@11:05[email protected]@212388GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
MIDIA PALAU [email protected]@11:55[email protected]@216459GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168No[email protected]@9512
PIRAEUS MALTA [email protected]@13:08[email protected]@217279GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpenMANO @@013YesNEPTUNE [email protected]@4697
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@13:25[email protected]@214644GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
IZMIR PANAMA [email protected]@13:45[email protected]@213748GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSAPPAN @@002No[email protected]@3364
MALTA [email protected]@15:00217279 @@217279 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenMANO @@013YesNEPTUNE [email protected]@4697
HAIFA CHINA [email protected]@16:47[email protected]@210303GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpen @@001NoEVER [email protected]@9654
DAMIETTA TURKEY [email protected]@16:50[email protected]@216113GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoLIDER [email protected]@9490
MALTA [email protected]@19:00217278 @@217278 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@9379
PORTUGAL [email protected]@00:00212871 @@212871 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoSC [email protected]@2093
TURKEY [email protected]@05:04216676 @@216676 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
MALTA [email protected]@14:00212391 @@212391 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenZIM @@025YesZIM [email protected]@3313
ANTIGUA & BARBU[email protected]@15:00217049 @@217049 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@071NoCEMENT [email protected]@0779
BELIZE [email protected]@16:41211831 @@211831 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@5115
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:30211194 @@211194 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenLUCY @@012NoAMELIE [email protected]@0035
PALAU [email protected]@05:00216462 @@216462 GC/[email protected]@GC/BulkExpected [email protected]@168NoAREL [email protected]@6241
PANAMA [email protected]@05:18216693 @@216693 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@3969
LIBERIA [email protected]@08:55217082 @@217082 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenCOSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@1829
CYPRUS [email protected]@09:16211827 @@211827 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenROSENF @@021No[email protected]@7645
CHINA [email protected]@09:33210303 @@210303 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpen @@001NoEVER [email protected]@9654
SINGAPORE [email protected]@21:00212416 @@212416 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
ITALY [email protected]@00:00212875 @@212875 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1646
ANTIGUA & BARBU[email protected]@01:09216812 @@216812 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpensealand @@189NoAS [email protected]@9240
TURKEY [email protected]@05:19216680 @@216680 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
TOGO [email protected]@05:25216692 @@216692 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@7705
LIBERIA [email protected]@08:32211000 @@211000 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoYM [email protected]@7001
SINGAPORE [email protected]@10:46216779 @@216779 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpensealand @@189NoMONTE [email protected]@9324
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00212355 @@212355 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenZIM @@025No[email protected]@5162
MARSHALL ISLAND[email protected]@14:00212417 @@212417 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenZIM @@025No[email protected]@5162
PANAMA [email protected]@00:00210666 @@210666 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@2099
ST. VINCENT [email protected]@05:14216691 @@216691 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoZAYYAN [email protected]@2012
ANTIGUA & BARBU[email protected]@05:16216694 @@216694 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoGOLDEN [email protected]@9005
SINGAPORE [email protected]@14:04210952 @@210952 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoINCE [email protected]@6667
ANTIGUA & BARBU[email protected]@22:00216252 @@216252 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KAMOR @@127No[email protected]@6543
PANAMA [email protected]@06:00213746 @@213746 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
MARSHALL ISLAND[email protected]@16:00211287 @@211287 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
PORTUGAL [email protected]@20:00212389 @@212389 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoAS [email protected]@4027
LIBERIA [email protected]@20:46210949 @@210949 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoZUMRUT [email protected]@6503
ITALY [email protected]@00:00212868 @@212868 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@9446
ST. VINCENT [email protected]@05:12216690 @@216690 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoNAVMARINE [email protected]@6507
ANTIGUA & BARBU[email protected]@05:41216682 @@216682 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoTC [email protected]@7682
PANAMA [email protected]@06:26213750 @@213750 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002No[email protected]@3364
PANAMA [email protected]@14:25210944 @@210944 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@1477
ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:00211140 @@211140 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
ITALY [email protected]@00:00212877 @@212877 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@0627
MALTA [email protected]@05:00210650 @@210650 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@5646
ANTIGUA & BARBU[email protected]@05:47216695 @@216695 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@8582
LIBERIA [email protected]@06:00212428 @@212428 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoDIAMANTIS [email protected]@0442
LIBERIA [email protected]@06:00212366 @@212366 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoZIM [email protected]@9369
PANAMA [email protected]@08:49217173 @@217173 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CARMEL @@006NoLIDER [email protected]@8008
PORTUGAL [email protected]@10:41217170 @@217170 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@2626
LIBERIA [email protected]@14:00212424 @@212424 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025No[email protected]@2727
BAHAMAS [email protected]@06:00212591 @@212591 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SCANDIN @@009NoORIENTAL [email protected]@9674
MARSHALL ISLAND[email protected]@08:41217171 @@217171 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CARMEL @@006NoADMIRAL [email protected]@7446
MALTA [email protected]@13:00217280 @@217280 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
ISRAEL [email protected]@14:00212392 @@212392 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoZIM [email protected]@4209
PORTUGAL [email protected]@18:30211195 @@211195 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoSARA [email protected]@7733
EGYPT [email protected]@00:00212859 @@212859 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
PANAMA [email protected]@08:57210309 @@210309 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001No[email protected]@2836
LIBERIA [email protected]@09:20217087 @@217087 GC/[email protected]@GC/BulkExpected COSCO @@005NoCONTSHIP [email protected]@2273
CYPRUS [email protected]@09:20211828 @@211828 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@7645
PORTUGAL [email protected]@09:27217083 @@217083 GC/[email protected]@GC/BulkExpected COSCO @@005No[email protected]@7520
GIBRALTAR [email protected]@01:10216813 @@216813 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189No[email protected]@4576
SINGAPORE [email protected]@10:47216780 @@216780 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9322
SINGAPORE [email protected]@14:00212400 @@212400 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
HONG KONG [email protected]@01:44210996 @@210996 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KONMART @@064NoYM [email protected]@0360
MARSHALL ISLAND[email protected]@17:00211289 @@211289 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
ITALY [email protected]@00:00212865 @@212865 GC/[email protected]@GC/BulkExpectedOpenALLALUF @@003NoGRAN [email protected]@0537
PANAMA [email protected]@06:28213753 @@213753 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002No[email protected]@3364
ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:30211141 @@211141 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
PORTUGAL [email protected]@05:00210598 @@210598 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0167
MARSHALL ISLAND[email protected]@10:00211929 @@211929 GC/[email protected]@GC/BulkExpected TIRAN @@135NoTURKON [email protected]@1156
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:51211196 @@211196 GC/[email protected]@GC/BulkExpected LUCY @@012NoNAAMA [email protected]@8157
EGYPT [email protected]@00:00212860 @@212860 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
PANAMA [email protected]@06:23213752 @@213752 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SAPPAN @@002NoMEDKON [email protected]@9271
CHINA [email protected]@11:55210302 @@210302 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001NoEVER [email protected]@9654
ANTIGUA & BARBU[email protected]@01:12216814 @@216814 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoAS [email protected]@9240
SINGAPORE [email protected]@11:09216781 @@216781 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9325
MALTA [email protected]@05:00210600 @@210600 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0193
EGYPT [email protected]@00:00212861 @@212861 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
PANAMA [email protected]@11:54210304 @@210304 GC/[email protected]@GC/BulkExpected  @@001No[email protected]@2836
GIBRALTAR [email protected]@01:14216815 @@216815 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189No[email protected]@4576
SINGAPORE [email protected]@11:15216782 @@216782 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9298
EGYPT [email protected]@00:00212862 @@212862 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ALLALUF @@003NoPAN [email protected]@6109
ANTIGUA & BARBU[email protected]@03:49216816 @@216816 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoAS [email protected]@9240
SINGAPORE [email protected]@11:16216783 @@216783 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9323
PANAMA [email protected]@05:00210656 @@210656 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@9663
GIBRALTAR [email protected]@03:52216817 @@216817 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189No[email protected]@4576
SINGAPORE [email protected]@11:17216784 @@216784 GC/[email protected]@GC/BulkExpected sealand @@189NoMONTE [email protected]@9324
PORTUGAL [email protected]@05:00210658 @@210658 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0167
MALTA [email protected]@05:00210660 @@210660 GC/[email protected]@GC/BulkExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0193