דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  • עברית

Shipping Schedule

Found 309 Results

For - Updated On 25/08/19
Last PortFlagArrival TimeManifestCargo TypePlace CodeYard StatusAgentscheduledShip Name
AS SUWAYS (SBELIZE [email protected]@08:00[email protected]@153925GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6756
SUEZ CANAL CHINA [email protected]@14:00[email protected]@153965 @@ 25 KAMOR @@127NoJIN XIANG 2 [email protected]@6806
SHANGHAI CHINA [email protected]@14:00[email protected]@153962 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG BO 46 [email protected]@6807
BARCELONA SPAIN [email protected]@23:45[email protected]@154008GC/[email protected]@GC/Bulk  KAMOR @@127NoHANG GONG PING [email protected]@6841
AS SUWAYS (SCHINA [email protected]@17:01[email protected]@153959 @@ 25 KAMOR @@127NoHAIJIAN [email protected]@6803
china PANAMA [email protected]@13:30[email protected]@811038 @@ 25 KAMOR @@127NoYUEHANGFENG038 [email protected]@6934
GREECE PANAMA [email protected]@07:52[email protected]@155406GC/[email protected]@GC/Bulk25 KAMOR @@127NoHANG GO BO [email protected]@7564
ISRAEL [email protected]@06:20[email protected]@812900 @@ 02 NETRA @@054No[email protected]@6852
PANAMA [email protected]@13:47[email protected]@812961 @@ 25 KAMOR @@127NoPMEC [email protected]@7566
HAIFA CHINA [email protected]@18:56[email protected]@163644 @@ 25 KAMOR @@127NoHAI JIAN [email protected]@6802
ISRAEL [email protected]@15:10[email protected]@813700 @@ 33 NETRA @@054NoEMCO [email protected]@6854
ISRAEL [email protected]@13:00[email protected]@813742 @@ 25 KAMOR @@127No[email protected]@7565
 CHINA [email protected]@08:20[email protected]@163676 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG BO [email protected]@8537
 CHINA [email protected]@09:10[email protected]@163673 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG BO [email protected]@8545
 CHINA [email protected]@09:35[email protected]@163672 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG BO [email protected]@8548
ISRAEL [email protected]@10:18[email protected]@814281 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG JIAO [email protected]@7304
ISRAEL [email protected]@08:15[email protected]@816520 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@4099
HAIFA CHINA [email protected]@23:15[email protected]@173727 @@ 25 KAMOR @@127NoHANG GONG FANG BO [email protected]@6809
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@09:30[email protected]@815662 @@ 25 CORAL @@068NoEDT [email protected]@3832
HAIFA CHINA [email protected]@19:46[email protected]@173741 @@ 32 KAMOR @@127NoHAI JIAN [email protected]@6808
ISRAEL [email protected]@04:10[email protected]@816101 @@ 33  @@000NoDANCHOR [email protected]@8969
ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816406 @@ 32  @@000NoDANCHOR [email protected]@8948
ISRAEL [email protected]@00:02[email protected]@816405 @@ 02  @@000NoDANCHOR [email protected]@8949
GENOVA CYPRUS [email protected]@20:54[email protected]@180832GC/[email protected]@GC/BulkAnchorCloseLUCY @@012NoEMILY [email protected]@0188
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817264 @@ 25  @@000No[email protected]@9905
CYPRUS [email protected]@07:00[email protected]@817265 @@ 25  @@000NoKEREN [email protected]@9906
greecee MALTA [email protected]@08:30[email protected]@193495GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
HAIFA NETHERLANDS [email protected]@11:40[email protected]@191621GC/[email protected]@GC/BulkSailed S.T.&T. @@138No[email protected]@9999
PORT SAID ITALY [email protected]@13:40[email protected]@191730 @@ SailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1965
LIMASSOL MARSHALL ISLAND[email protected]@14:50[email protected]@190972GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
HAIFA MALTA [email protected]@16:00[email protected]@192746GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoOCEAN [email protected]@1287
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@16:25[email protected]@192263GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@22:15[email protected]@191746 @@ SailedOpenALLALUF @@003No[email protected]@2551
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@01:00[email protected]@190054GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseGREEN @@179No[email protected]@3192
KAVKAZ TURKEY [email protected]@01:20[email protected]@192254GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoLADY [email protected]@4598
jedah HONG KONG [email protected]@05:35[email protected]@190467GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenCONMART @@064NoYM [email protected]@0248
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@12:15[email protected]@190787GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
LIMASSOL MALTA [email protected]@13:50[email protected]@190923 @@ Sailed MANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@6879
ROSTOV-NA-DOST.KITTES&AMP:N[email protected]@14:30[email protected]@192765GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@7589
VASILIKOS PANAMA [email protected]@15:00[email protected]@192773 @@ Sailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@16:45[email protected]@191012GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
PORT SAID LIBERIA [email protected]@19:00[email protected]@191391GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenCARMEL @@006NoPACIFIC [email protected]@4048
HAIFA PANAMA [email protected]@02:50[email protected]@190292GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
LIMASSOL MALTA [email protected]@05:30[email protected]@190261GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@0193
NOVOROSSIJSKTURKEY [email protected]@13:45[email protected]@191390GC/[email protected]@GC/BulkSailed CARMEL @@006NoFEYZA [email protected]@7170
MERSIN TURKEY [email protected]@13:45[email protected]@192269GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
ALIAGA LIBERIA [email protected]@15:20[email protected]@190685GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoHAMMONIA [email protected]@2974
AZOV PORTUGAL [email protected]@22:30[email protected]@191387GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006No[email protected]@2626
HAIFA LIBERIA [email protected]@14:50[email protected]@190763GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7287
HAIFA TURKEY [email protected]@15:30[email protected]@191534GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoKAAN [email protected]@8799
HAIFA GERMANY [email protected]@18:10[email protected]@191050GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoJOANNA [email protected]@8832
ANTALYA MALTA [email protected]@18:35[email protected]@190460GC/[email protected]@GC/BulkSailed CONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@0076
ANTALYA TURKEY [email protected]@19:00[email protected]@193000GC/[email protected]@GC/BulkSailed HADAR @@174No15 [email protected]@7435
VASILIKOS CYPRUS [email protected]@05:10[email protected]@193115GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
PORT SAID MARSHALL ISLAND[email protected]@13:30[email protected]@193337GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@4317
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@13:50[email protected]@192784 @@ Sailed CORAL @@068NoARIA [email protected]@1395
TANDJUNG TENHONG KONG [email protected]@14:50[email protected]@190838GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSCANDIN @@009NoKOTA [email protected]@4003
HAIFA PORTUGAL [email protected]@15:10[email protected]@191739GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@21:05[email protected]@190318GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@5646
ZHOVKVA TURKEY [email protected]@21:20[email protected]@194653GC/[email protected]@GC/BulkSailed [email protected]@168NoMEGA [email protected]@3396
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@21:30[email protected]@192280GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
TARSUS MALTA [email protected]@22:30[email protected]@192267GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@6664
EL ISKANDARITURKEY [email protected]@23:45[email protected]@191873GC/[email protected]@GC/BulkSailed PACKER [email protected]@177NoMAXIMOS [email protected]@6834
HAIFA MALTA [email protected]@06:20[email protected]@190262GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0193
HAIFA SINGAPORE [email protected]@10:00[email protected]@190738GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
PORT SAID LIBERIA [email protected]@12:00[email protected]@191393GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenCARMEL @@006NoPACIFIC [email protected]@4048
HAIFA LIBERIA [email protected]@13:45[email protected]@192274GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoGEMINI [email protected]@6417
russia1 MARSHALL ISLAND[email protected]@16:00[email protected]@192252GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@4059
LIMASSOL DENMARK [email protected]@16:10[email protected]@191181GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@4328
MILOS PANAMA [email protected]@14:10[email protected]@192780 @@ Sailed CORAL @@068NoAQUIS [email protected]@8841
DAMIETTA ST. VINCENT [email protected]@07:10[email protected]@192781GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoMANISA [email protected]@2972
LIMASSOL MARSHALL ISLAND[email protected]@14:30[email protected]@190973GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoSARA [email protected]@0553
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@15:05[email protected]@193120GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@8605
jaddaa HONG KONG [email protected]@06:30[email protected]@190468GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCONMART @@064NoYM [email protected]@0245
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@09:30[email protected]@190788GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@11:55[email protected]@193341GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoVOGE [email protected]@5007
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@15:10[email protected]@191013GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
HAIFA PANAMA [email protected]@18:40[email protected]@190299GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@7051
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@21:40[email protected]@192277GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@1471
MERSIN PANAMA [email protected]@01:20[email protected]@192774GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoMARE [email protected]@0351
LIMASSOL PORTUGAL [email protected]@06:08[email protected]@190263GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
CONSTANTA PORTUGAL [email protected]@14:40[email protected]@191385GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006No[email protected]@2648
HAIFA MALTA [email protected]@15:20[email protected]@190732GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoNEW HAMPSHIRE [email protected]@2677
EL ISKANDARICOOK ISLANDS [email protected]@15:45[email protected]@192797GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@1304
MERSIN TURKEY [email protected]@19:30[email protected]@192281GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoUNYECEM [email protected]@0942
IZMIR ITALY [email protected]@04:05[email protected]@191741 @@ SailedCloseALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1646
HAIFA LIBERIA [email protected]@06:15[email protected]@191386GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoSONGA [email protected]@0636
GENOVA ANTIGUA & BARBU[email protected]@09:35[email protected]@191051GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoSUSAN [email protected]@3739
MERSIN ISRAEL [email protected]@10:00[email protected]@190760GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@3658
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@14:55[email protected]@190665GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025No[email protected]@5004
HAIFA ST. VINCENT [email protected]@18:50[email protected]@194125GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178No[email protected]@8499
NEW ORLEANS MARSHALL ISLAND[email protected]@18:56[email protected]@192783GC/[email protected]@GC/Bulk21 CORAL @@068YesSBI [email protected]@5006
KAJANG SINGAPORE [email protected]@00:15[email protected]@190062GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseGREEN @@179NoEVER [email protected]@6062
DILISKELESI PANAMA [email protected]@01:30[email protected]@192788GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
HAIFA SINGAPORE [email protected]@02:40[email protected]@191740GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoASIATIC [email protected]@6109
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@06:00[email protected]@193130GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
NAPOLI PORTUGAL [email protected]@08:00[email protected]@191259GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMALCHI @@005No[email protected]@7520
MERSIN TURKEY [email protected]@16:30[email protected]@192286GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoNURAY [email protected]@7105
IZMIT COMOROS [email protected]@18:40[email protected]@193356GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@0763
ACIBADEM TURKEY [email protected]@19:00[email protected]@192295GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
MERSIN PORTUGAL [email protected]@01:50[email protected]@190264GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0167
HAIFA SINGAPORE [email protected]@05:30[email protected]@190745GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
AMFILOCHIA MALTA [email protected]@10:55[email protected]@190924 @@ SailedOpenMANO @@013NoNEPTUNE [email protected]@4830
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@11:20[email protected]@192278GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
LIMASSOL DENMARK [email protected]@13:40[email protected]@191182GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@4632
MERSIN COOK ISLANDS [email protected]@14:40[email protected]@192290GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoTANGO [email protected]@1233
HAIFA TURKEY [email protected]@15:10[email protected]@192793GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoMUSTAFA [email protected]@2846
 MOLDOVA [email protected]@17:40[email protected]@193355GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@1618
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@18:10[email protected]@192279GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoDOROTHEA [email protected]@0089
open sea UNITED STATES [email protected]@18:00[email protected]@193136 @@ SailedOpenROSENF @@021No[email protected]@5030
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@09:30[email protected]@190056GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseGREEN @@179No[email protected]@3192
ADAMAS MILOSMALTA [email protected]@12:30[email protected]@193502GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@15:27[email protected]@192296GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
MERSIN PANAMA [email protected]@18:35[email protected]@192798 @@ Sailed CORAL @@068NoARIA [email protected]@1395
MERSIN TURKEY [email protected]@20:45[email protected]@192287GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoAHMET [email protected]@4166
SUEZ CANAL GERMANY [email protected]@04:15[email protected]@194688GC/[email protected]@GC/BulkSailedClose[email protected]@139NoNEW YORK [email protected]@0252
LIMASSOL MALTA [email protected]@11:00[email protected]@194556GC/[email protected]@GC/BulkSailed CLIPPER @@004No[email protected]@9999
MERSIN PANAMA [email protected]@15:35[email protected]@190280GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC DON [email protected]@0377
HAIFA PANAMA [email protected]@22:35[email protected]@190311GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1731
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@23:40[email protected]@190789GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
LIMASSOL LIBERIA [email protected]@06:35[email protected]@190758GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025NoE.R. [email protected]@5670
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@09:50[email protected]@192297GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoUNLU [email protected]@2983
ODESSA PORTUGAL [email protected]@15:35[email protected]@191395GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenCARMEL @@006No[email protected]@2626
HAIFA LIBERIA [email protected]@16:20[email protected]@190730GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025No[email protected]@2727
IZMIR ITALY [email protected]@17:25[email protected]@191744 @@ SailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1281
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@17:50[email protected]@194133GC/[email protected]@GC/BulkSailed MARINE [email protected]@178NoEXE [email protected]@2475
CARTAGENA MALTA [email protected]@18:15[email protected]@193139 @@ Sailed ROSENF @@021NoYM [email protected]@8267
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@03:40[email protected]@192291GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoANITA [email protected]@4249
YALI ISLAND ANTIGUA & BARBU[email protected]@06:35[email protected]@193353GC/[email protected]@GC/Bulk01 KAMOR @@127YesBLUE [email protected]@6528
HAIFA MARSHALL ISLAND[email protected]@07:50[email protected]@818581 @@ Sailed KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
MERSIN CYPRUS [email protected]@15:20[email protected]@190761GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7994
GIBRALTAR CYPRUS [email protected]@19:00[email protected]@192805GC/[email protected]@GC/Bulk03 CORAL @@068Yes[email protected]@4672
HAIFA PANAMA [email protected]@21:10[email protected]@190474GC/[email protected]@GC/BulkSailed CONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@4391
SKALS PHILIPPINES [email protected]@22:00[email protected]@192782GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoWESTERN [email protected]@5022
HAIFA TURKEY [email protected]@22:45[email protected]@191540GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseTIRAN @@135NoKAAN [email protected]@8799
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@01:00[email protected]@193131GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@02:40[email protected]@193351GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoPIE [email protected]@9999
SUEZ CANAL ITALY [email protected]@05:20[email protected]@190063GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseGREEN @@179NoITAL [email protected]@6060
MERSIN PANAMA [email protected]@13:40[email protected]@190282GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@0940
HAIFA PORTUGAL [email protected]@17:30[email protected]@191745GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003No[email protected]@2093
ACIBADEM TURKEY [email protected]@17:45[email protected]@192303GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoMETIN [email protected]@0689
OVERSEAS ASHMARSHALL ISLAND[email protected]@18:00[email protected]@818600 @@ Sailed KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
MERSIN TURKEY [email protected]@18:10[email protected]@192311GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoUNYECEM [email protected]@0942
MERSIN PANAMA [email protected]@18:22[email protected]@192819 @@ 03 CORAL @@068YesARIA [email protected]@1395
NAPOLI TURKEY [email protected]@18:40[email protected]@190747GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@2482
LARNACA MALTA [email protected]@23:40[email protected]@192800GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoFG [email protected]@6874
ISKENDERUN COOK ISLANDS [email protected]@04:10[email protected]@192792GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoMY [email protected]@2901
HAIFA ITALY [email protected]@06:35[email protected]@191747 @@ SailedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@4213
EL ISKANDARIMALTA [email protected]@06:45[email protected]@194558GC/[email protected]@GC/BulkSailed CLIPPER @@004No[email protected]@9999
AMSTERDAM NETHERLANDS [email protected]@09:35[email protected]@191397 @@ AnchorOpenCARMEL @@006NoFRISIAN [email protected]@5019
HAIFA LIBERIA [email protected]@10:00[email protected]@190759GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoE.R. [email protected]@5670
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@16:40[email protected]@192307GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@1471
LIMASSOL DENMARK [email protected]@17:35[email protected]@191183GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@8961
MERSIN PANAMA [email protected]@17:55[email protected]@192794 @@ Sailed CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
HAIFA SINGAPORE [email protected]@18:50[email protected]@190739GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
A BAIUCA CYPRUS [email protected]@19:30[email protected]@193001 @@ Sailed HADAR @@174No[email protected]@5005
KAVKAZ PANAMA [email protected]@21:30[email protected]@193372GC/[email protected]@GC/Bulk05 KAMOR @@127YesEMMAKRIS [email protected]@5050
ELEFSINA MARSHALL ISLAND[email protected]@04:17[email protected]@192321GC/[email protected]@GC/Bulk05 M.A.R. @@097YesNAVIN [email protected]@6980
LIMASSOL NETHERLANDS [email protected]@07:35[email protected]@818620 @@ 40 KAMOR @@127No[email protected]@3756
MERSIN TURKEY [email protected]@10:38[email protected]@192315GC/[email protected]@GC/Bulk01 M.A.R. @@097YesNURAY [email protected]@7105
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@16:54[email protected]@192319GC/[email protected]@GC/Bulk30 M.A.R. @@097YesAHMET [email protected]@4166
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@17:30[email protected]@192302GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@8582
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@18:34[email protected]@192815GC/[email protected]@GC/Bulk21 CORAL @@068YesMARE [email protected]@0351
LIMASSOL MARSHALL ISLAND[email protected]@21:45[email protected]@190974GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRUTH [email protected]@0859
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@06:10[email protected]@191014GC/[email protected]@GC/BulkSailed LUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
HAIFA GERMANY [email protected]@06:30[email protected]@191052GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoJOANNA [email protected]@8832
PIRAEUS ITALY [email protected]@11:30[email protected]@193506GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@9999
rusia PANAMA [email protected]@12:06[email protected]@192818GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068YesESRA [email protected]@5077
tk0 BAHAMAS [email protected]@15:10[email protected]@192808GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoOCCITAN [email protected]@4106
ISKENDERUN MARSHALL ISLAND[email protected]@18:50[email protected]@192308GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoUGUR [email protected]@4281
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@22:40[email protected]@190790GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoAS [email protected]@4027
SUEZ CANAL HONG KONG [email protected]@10:45[email protected]@190469GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCONMART @@064NoYM [email protected]@0259
ELEUSIS TURKEY [email protected]@12:15[email protected]@193347 @@ Sailed KAMOR @@127NoMEGA [email protected]@3396
HAIFA MALTA [email protected]@14:52[email protected]@192831GC/[email protected]@GC/Bulk21 CORAL @@068YesNEVADO [email protected]@2368
greece0 TURKEY [email protected]@15:05[email protected]@192310GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoHAYDAR [email protected]@2444
ACIBADEM TURKEY [email protected]@15:35[email protected]@192314GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCETIN [email protected]@1956
ATTARD GREECE [email protected]@16:45[email protected]@194568GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CLIPPER @@004NoMINERVA [email protected]@5469
VASILIKOS FAEROE ISLANDS [email protected]@18:00[email protected]@192328GC/[email protected]@GC/Bulk24 M.A.R. @@097Yes[email protected]@1471
finland0 LIBERIA [email protected]@21:00[email protected]@190840GC/[email protected]@GC/BulkSailed SCANDIN @@009No[email protected]@0600
LIMASSOL MOLDOVA [email protected]@01:00[email protected]@193509GC/[email protected]@GC/Bulk01 KAMOR @@127Yes[email protected]@1618
MILOS MALTA [email protected]@04:30[email protected]@192325 @@ Anchor M.A.R. @@097No[email protected]@8491
ISKENDERUN ANTIGUA & BARBU[email protected]@06:24[email protected]@192324GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoGERMAN [email protected]@1880
LIMASSOL GERMANY [email protected]@07:35[email protected]@190288GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenMSC @@063NoMSC [email protected]@0385
HAIFA PANAMA [email protected]@11:25[email protected]@190281GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@1973
ISKENDERUN MALTA [email protected]@11:55[email protected]@193138 @@ Sailed ROSENF @@021NoSCOT [email protected]@0998
ukrainee COOK ISLANDS [email protected]@14:45[email protected]@193348GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoPETREL [email protected]@0288
ISKENDERUN TURKEY [email protected]@15:12[email protected]@193373GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoUNZILE [email protected]@2272
MERSIN ST. VINCENT [email protected]@17:50[email protected]@192322GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097No[email protected]@7867
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@20:35[email protected]@192312GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
NOVOROSSIYSKMARSHALL ISLAND[email protected]@22:10[email protected]@192807GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068No[email protected]@4083
HAIFA LIBERIA [email protected]@03:51[email protected]@190731GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoHAMMONIA [email protected]@2974
MERSIN TURKEY [email protected]@07:26[email protected]@192326GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoUNYECEM [email protected]@0942
DAMIETTA LIBERIA [email protected]@10:00[email protected]@190666GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025No[email protected]@5036
MERSIN LIBERIA [email protected]@11:20[email protected]@190762GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseZIM @@025NoZIM [email protected]@7009
CARTAGENA ST. VINCENT [email protected]@12:15[email protected]@193137GC/[email protected]@GC/BulkSailed ROSENF @@021No[email protected]@8605
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@12:55[email protected]@190058GC/[email protected]@GC/Bulk07CloseGREEN @@179Yes[email protected]@3192
HAIFA LIBERIA [email protected]@15:00[email protected]@191394GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseCARMEL @@006NoSONGA [email protected]@0636
HAIFA LIBERIA [email protected]@21:07[email protected]@195147GC/[email protected]@GC/Bulk11 KAMOR @@127NoCENGIZ [email protected]@5893
LARNACA VANUATU [email protected]@22:00[email protected]@192305 @@ Sailed M.A.R. @@097NoZELEK [email protected]@2647
 MARSHALL ISLAND[email protected]@23:10[email protected]@818640 @@ Sailed KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
SUEZ CANAL PANAMA [email protected]@23:30[email protected]@190064GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseGREEN @@179NoEVER [email protected]@3136
LIMASSOL CYPRUS [email protected]@00:20[email protected]@193132GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseROSENF @@021No[email protected]@7645
YELETS MALTA [email protected]@06:17[email protected]@193368GC/[email protected]@GC/BulkAnchor KAMOR @@127NoMIR JALAL [email protected]@4899
CAMPIONE DITPORTUGAL [email protected]@07:40[email protected]@191260GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMALCHI @@005No[email protected]@7520
GAFSA ANTIGUA & BARBU[email protected]@10:45[email protected]@193363GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseKAMOR @@127NoBBC [email protected]@9185
ukr1 PANAMA [email protected]@11:00[email protected]@192821GC/[email protected]@GC/BulkAnchor CORAL @@068No[email protected]@4292
HAIFA PANAMA [email protected]@15:50[email protected]@190323GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@7051
HAIFA SINGAPORE [email protected]@20:45[email protected]@191749GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseALLALUF @@003NoASIATIC [email protected]@6109
ISKENDERUN COOK ISLANDS [email protected]@23:42[email protected]@192834GC/[email protected]@GC/Bulk04 CORAL @@068YesMY [email protected]@2901
ACIBADEM TURKEY [email protected]@09:30[email protected]@192320GC/[email protected]@GC/BulkSailed M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@10:00[email protected]@192814GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
ISKENDERUN ST. VINCENT [email protected]@10:55[email protected]@193140GC/[email protected]@GC/BulkAnchor ROSENF @@021No[email protected]@8499
HAIFA GERMANY [email protected]@11:50[email protected]@190289GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseMSC @@063NoMSC [email protected]@0385
VASILIKOS ANTIGUA & BARBU[email protected]@13:25[email protected]@192332GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097NoCEMENT [email protected]@0779
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@15:00[email protected]@192787GC/[email protected]@GC/BulkSailed CORAL @@068NoAGIA PARASKEVI [email protected]@7477
LIMASSOL DENMARK [email protected]@15:35[email protected]@191184GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseSEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@8959
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@16:15[email protected]@191755GC/[email protected]@GC/BulkSailedOpenALLALUF @@003No[email protected]@7101
turkeyy ST. VINCENT [email protected]@16:40[email protected]@192329GC/[email protected]@GC/BulkAnchor M.A.R. @@097No[email protected]@6943
SUEZ CANAL MARSHALL ISLAND[email protected]@18:15[email protected]@194931GC/[email protected]@GC/BulkSailed HADAR @@174No[email protected]@4997
BEIRUT ANTIGUA & BARBU[email protected]@19:05[email protected]@195142GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoB [email protected]@9999
KAVKAZ PANAMA [email protected]@23:40[email protected]@193340GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127No[email protected]@6609
ISKENDERUN PANAMA [email protected]@08:11[email protected]@192830 @@ Anchor CORAL @@068NoREGINA [email protected]@4241
IZMIR ITALY [email protected]@19:51[email protected]@191748 @@ 01CloseALLALUF @@003YesGRAN [email protected]@0537
PORT SAID PORTUGAL [email protected]@21:55[email protected]@190791GC/[email protected]@GC/Bulk09CloseZIM @@025YesAS [email protected]@4027
HONG KONG [email protected]@01:00190470 @@190470 [email protected]@ContainersExpectedCloseCONMART @@064YesYM [email protected]@0360
JEDDAH HONG KONG [email protected]@03:30[email protected]@190470GC/[email protected]@GC/Bulk23CloseCONMART @@064YesYM [email protected]@0360
EL ISKANDARIANTIGUA & BARBU[email protected]@04:10[email protected]@191015GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoLOUISE [email protected]@4117
ALCHEVSK PANAMA [email protected]@04:35[email protected]@193360GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127NoHATICE [email protected]@7594
VASILIKOS MARSHALL ISLAND[email protected]@04:55[email protected]@190975GC/[email protected]@GC/BulkSailedCloseLUCY @@012NoRACHEL [email protected]@6005
LIMASSOL LIBERIA [email protected]@12:30[email protected]@190756GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpenZIM @@025NoDIMITRIS [email protected]@7472
LIBERIA [email protected]@14:00190347 @@190347 [email protected]@ContainersExpectedOpenMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
LIBERIA [email protected]@15:35190842 @@190842 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SCANDIN @@009No[email protected]@0600
HAIFA SINGAPORE [email protected]@15:40[email protected]@190793GC/[email protected]@GC/BulkSailed ZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
EL ISKANDARILIBERIA [email protected]@16:00[email protected]@190347GC/[email protected]@GC/BulkAnchorOpenMSC @@063NoMSC MIA [email protected]@0257
PANAMA [email protected]@16:04192337 @@192337 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@3803
 MARSHALL ISLAND[email protected]@17:55[email protected]@818660 @@ Sailed KAMOR @@127NoNOR [email protected]@0295
DONETSK PANAMA [email protected]@19:20[email protected]@193362GC/[email protected]@GC/BulkSailed KAMOR @@127YesFREZYA [email protected]@7293
LIBERIA [email protected]@05:00190756 @@190756 [email protected]@ContainersExpectedOpenZIM @@025NoDIMITRIS [email protected]@7472
MALTA [email protected]@05:00190925 @@190925 @@ ExpectedOpenMANO @@013YesNEPTUNE [email protected]@6879
PANAMA [email protected]@05:00190314 @@190314 [email protected]@ContainersExpectedOpenMSC @@063YesMSC DON [email protected]@0377
PORTUGAL [email protected]@09:37191400 @@191400 [email protected]@ContainersExpectedOpenCARMEL @@006No[email protected]@2626
ITALY [email protected]@09:59193508 @@193508 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KAMOR @@127No[email protected]@9999
ST. VINCENT [email protected]@10:50192335 @@192335 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097No[email protected]@7867
ITALY [email protected]@11:17191760 @@191760 @@ ExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@4213
MALTA [email protected]@14:00190779 @@190779 [email protected]@ContainersExpectedOpenZIM @@025NoNEW HAMPSHIRE [email protected]@2677
PANAMA [email protected]@01:00190481 @@190481 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CONMART @@064NoCHEMICAL [email protected]@8484
PANAMA [email protected]@09:43192832 @@192832 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068No[email protected]@6276
ITALY [email protected]@09:57191764 @@191764 @@ Expected ALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@8524
PORTUGAL [email protected]@10:44191759 @@191759 [email protected]@ContainersExpectedOpenALLALUF @@003No[email protected]@7101
PANAMA [email protected]@11:02192840 @@192840 GC/[email protected]@GC/BulkExpected CORAL @@068NoITALIAN [email protected]@3837
PORTUGAL [email protected]@12:48191753 @@191753 [email protected]@ContainersExpected ALLALUF @@003No[email protected]@2093
LIBERIA [email protected]@14:00190770 @@190770 [email protected]@ContainersExpectedOpenZIM @@025NoZIM [email protected]@2781
ITALY [email protected]@15:23190065 @@190065 [email protected]@ContainersExpectedOpenGREEN @@179NoITAL [email protected]@6035
MARSHALL ISLAND[email protected]@18:00195144 @@195144 GC/[email protected]@GC/BulkExpected KAMOR @@127NoBALTIC [email protected]@2331
CYPRUS [email protected]@11:49193133 @@193133 [email protected]@ContainersExpectedOpenROSENF @@021No[email protected]@7645
TURKEY [email protected]@21:00190799 @@190799 [email protected]@ContainersExpectedOpenZIM @@025NoASIATIC [email protected]@2482
LIBERIA [email protected]@05:00190757 @@190757 [email protected]@ContainersExpectedOpenZIM @@025NoDIMITRIS [email protected]@7472
ITALY [email protected]@12:35191750 @@191750 @@ ExpectedOpenALLALUF @@003NoGRANDE [email protected]@1965
PANAMA [email protected]@12:56192339 @@192339 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoFEYZ [email protected]@0209
TURKEY [email protected]@13:05192340 @@192340 GC/[email protected]@GC/BulkExpected M.A.R. @@097NoKAZIME [email protected]@4266
DENMARK [email protected]@14:00191185 @@191185 [email protected]@ContainersExpectedOpenSEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@8960
SINGAPORE [email protected]@14:00190740 @@190740 [email protected]@ContainersExpectedOpenZIM @@025NoASIATIC [email protected]@7778
GERMANY [email protected]@08:00194689 @@194689 [email protected]@ContainersExpected [email protected]@139NoLEVERKUSEN [email protected]@0254
MARSHALL ISLAND[email protected]@09:58190976 @@190976 [email protected]@ContainersExpected LUCY @@012NoCHARLOTTE [email protected]@5618
PANAMA [email protected]@10:38190059 @@190059 [email protected]@ContainersExpected GREEN @@179No[email protected]@7148
PORTUGAL [email protected]@21:00190792 @@190792 [email protected]@ContainersExpected ZIM @@025NoAS [email protected]@4027
NETHERLANDS [email protected]@23:55193852 @@193852 [email protected]@ContainersExpected DYNAMIC @@144NoHAPPY [email protected]@5071
COOK ISLANDS [email protected]@08:57191624 @@191624 GC/[email protected]@GC/BulkExpected S.T.&T. @@138No[email protected]@3620
ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:55191016 @@191016 [email protected]@ContainersExpected LUCY @@012NoLUCY [email protected]@3222
ST. VINCENT [email protected]@05:00193149 @@193149 GC/[email protected]@GC/BulkExpected ROSENF @@021No[email protected]@8605
TURKEY [email protected]@10:00191541 @@191541 [email protected]@ContainersExpected TIRAN @@135NoKAAN [email protected]@8799
PANAMA [email protected]@11:34190315 @@190315 [email protected]@ContainersExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@1973
MALTA [email protected]@11:38190290 @@190290 [email protected]@ContainersExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0193
PANAMA [email protected]@11:39190327 @@190327 [email protected]@ContainersExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@1731
LIBERIA [email protected]@14:00190777 @@190777 [email protected]@ContainersExpected ZIM @@025No[email protected]@2727
PORTUGAL [email protected]@13:56191401 @@191401 [email protected]@ContainersExpected CARMEL @@006No[email protected]@2648
LIBERIA [email protected]@14:00190772 @@190772 [email protected]@ContainersExpected ZIM @@025NoZIM [email protected]@4209
PANAMA [email protected]@15:27190071 @@190071 [email protected]@ContainersExpected GREEN @@179NoEVER [email protected]@6066
GERMANY [email protected]@18:01191053 @@191053 [email protected]@ContainersExpected LUCY @@012NoJOANNA [email protected]@8832
CYPRUS [email protected]@07:00193134 @@193134 @@ Expected ROSENF @@021No[email protected]@7645
MALTA [email protected]@06:00193143 @@193143 @@ Expected ROSENF @@021No[email protected]@5685
MALTA [email protected]@11:40190291 @@190291 [email protected]@ContainersExpected MSC @@063NoMSC [email protected]@0193
DENMARK [email protected]@14:00191193 @@191193 [email protected]@ContainersExpected SEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@4328
SINGAPORE [email protected]@14:00190794 @@190794 [email protected]@ContainersExpected ZIM @@025NoASIATIC [email protected]@6475
MARSHALL ISLAND[email protected]@10:04190977 @@190977 [email protected]@ContainersExpected LUCY @@012NoSARA [email protected]@0553
PANAMA [email protected]@15:33190067 @@190067 [email protected]@ContainersExpected GREEN @@179No[email protected]@3192
BERMUDA [email protected]@06:00193144 @@193144 @@ Expected ROSENF @@021NoAZAMARA [email protected]@9038
SINGAPORE [email protected]@09:13195122 @@195122 GC/[email protected]@GC/BulkExpected SCANDIN @@009NoSTRATEGIC [email protected]@5072
LIBERIA [email protected]@12:01191406 @@191406 [email protected]@ContainersExpected CARMEL @@006NoSONGA [email protected]@0636
DENMARK [email protected]@14:00191194 @@191194 [email protected]@ContainersExpected SEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@4632
PANAMA [email protected]@15:39190068 @@190068 [email protected]@ContainersExpected GREEN @@179No[email protected]@7148
TURKEY [email protected]@10:00191545 @@191545 [email protected]@ContainersExpected TIRAN @@135NoKAAN [email protected]@8799
UNITED KINGDOM [email protected]@14:17191261 @@191261 [email protected]@ContainersExpected MALCHI @@005NoCOSCO [email protected]@2666
DENMARK [email protected]@14:00191195 @@191195 [email protected]@ContainersExpected SEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@8961
HONG KONG [email protected]@12:18191265 @@191265 [email protected]@ContainersExpected MALCHI @@005NoCOSCO [email protected]@5043
PANAMA [email protected]@08:45190069 @@190069 [email protected]@ContainersExpected GREEN @@179No[email protected]@3192
MALTA [email protected]@06:00193147 @@193147 @@ Expected ROSENF @@021NoCELEBRITY [email protected]@5063
MALTA [email protected]@06:00193148 @@193148 @@ Expected ROSENF @@021NoMEIN SCHIFF [email protected]@9180
DENMARK [email protected]@14:00191196 @@191196 [email protected]@ContainersExpected SEAGO @@189NoSEAGO [email protected]@8959
PANAMA [email protected]@08:51190070 @@190070 [email protected]@ContainersExpected GREEN @@179No[email protected]@7148
BAHAMAS [email protected]@06:00191402 @@191402 @@ Expected CARMEL @@006NoSILVER [email protected]@4812
BAHAMAS [email protected]@07:00191403 @@191403 @@ Expected CARMEL @@006NoSILVER [email protected]@0656
MALTA [email protected]@06:00194775 @@194775 @@ Expected סיוריחוף@@052NoMARELLA [email protected]@2506
MALTA [email protected]@06:00194776 @@194776 @@ Expected סיוריחוף@@052NoMARELLA [email protected]@2506
MALTA [email protected]@12:41194777 @@194777 @@ Expected סיוריחוף@@052NoMARELLA [email protected]@2506
MALTA [email protected]@06:00194778 @@194778 @@ Expected סיוריחוף@@052NoMARELLA [email protected]@2506
MALTA [email protected]@06:00194779 @@194779 @@ Expected סיוריחוף@@052NoMARELLA [email protected]@2506
MALTA [email protected]@06:00194780 @@194780 @@ Expected סיוריחוף@@052NoMARELLA [email protected]@2506
MALTA [email protected]@06:00194781 @@194781 @@ Expected סיוריחוף@@052NoMARELLA [email protected]@2506