דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חברת נמל אשדוד בע"מ מפרסמת את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023

​​

חברת נמל אשדוד מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023 ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023.  התוצאות מתייחסות לתקופה של טרום מלחמת 'חרבות ברזל', אשר לה השלכות רבות על המשק הישראלי.


לחצו לצפיה במצגת אודות הדו"ח הכספי

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ- 45 מיליון ש"ח וכולל הוצאות חד פעמיות בסכום של כ- 45 מיליון ש"ח  (ובמונחי רווח נקי, כ- 35 מיליון ש"ח), זאת בהשוואה להפסד של כ- 285 מיליון ש"ח, הכולל הוצאות חד פעמיות בסכום של כ- 390 מיליון ש"ח (ובמונחי רווח נקי, כ- 300 מיליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.


מחזור ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בהשפעת התחרות בכ-  798 מיליון ש"ח, לעומת  כ- 919 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022.


הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הושפע מהתקדמות התחרות והסתכם בכ- 71 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 
ההוצאות האחרות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו בכ-45 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-390 מיליון ש"ח  בתקופה המקבילה אשתקד. בשתי התקופות ההוצאות האחרות מתייחסות להיערכות החברה לתחרות.


ה-EBITDA  בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמה בכ- 169 מיליון ש"ח לעומת כ- 238 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022. הקיטון נובע מהתגברות התחרות בענף.


הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ- 26 מיליון ש"ח, לעומת הוצאות מימון של  100 מיליון ש"ח  בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022. תיק ההשקעות והוצאות המימון של החברה הושפעו מהתייצבות סביבת הריבית והאינפלציה. ההון העצמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 עומד על 2,764 מיליון ש"ח, לעומת  2,665 מיליון ש"ח  בתקופה המקבילה אשתקד. 
דירוג החברה הינו ilAA+/Stable והוא אושרר ביום 28 בספטמבר 2023.

נתונים עיקריים ברבעון השלישי לשנת 2023
ההפסד הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ- 26 מיליון ש"ח, ובנטרול הוצאות חד פעמיות כאמור, נרשם רווח נקי בסך של כ- 7 מיליון ש"ח. זאת, בהשוואה להפסד של כ- 7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, בהשפעת הוצאות מימון. הרווח הנקי הושפע מהתקדמות התחרות מחד ומאידך משיפור בהכנסות המימון. הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ- 12 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם בכ- 31 מיליון ש"ח. הרווח התפעולי הושפע, כאמור, מהתקדמות התחרות.


דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי והשר הממונה על רשות החברות: "אני מברך את מנהלי ועובדי נמל אשדוד על העבודה המדהימה והתוצאות הנהדרות, שמדברות בעד עצמן. לנמל אשדוד תפקיד קריטי ומשמעותי, במיוחד בימים אלה של מלחמה, לחיזוקו של המשק הישראלי, ואין ספק שהוא עושה זאת על הצד הטוב ביותר, דבר שבא לידי ביטוי גם בדירוג הגבוה של החברה. אנחנו מצדיעים למנהלים ולעובדים על התוצאות האלה! כולי תקווה שהנמל ימשיך לפרוח ולשגשג, ושנדע ימים רגועים ושקטים יותר."


שאול שניידר, יו"ר דירקטוריון נמל אשדוד: "אנו מסכמים את תוצאות הפעילות של תשעת החודשים האחרונים, טרם מלחמת "חרבות ברזל", בסימן של ביסוס נתחי השוק שלנו בעידן סופר-תחרותי. אנו נכנסים איתנים ויציבים לתקופה מאתגרת, במיוחד עם אישרור הדרוג הגבוה שלנו על ידי מעלות. מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", אנו מבצעים את כל ההתאמות הנדרשות ונמצאים עם היד על הדופק ביחס להשלכות המלחמה עלינו.
כנמל הלאומי של ישראל שהינו השער הכלכלי של המדינה  ויש לנו תפקיד קריטי בהנעת גלגלי המשק וחיזוק הכלכלה. אנו לוקחים חלק משמעותי במאמץ הלאומי ופועלים ללא הרף להבטחת רציפות אספקת הסחורות למשק; אנחנו מקפידים להעניק שירות בסטנדרט גבוה למרות המצב. אנו מבקשים לחזק את כוחות הביטחון העושים ימים כלילות בשמירה על ביטחון ישראל, לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים והנופלים אשר ליבנו איתם בכל עת, איחולי החלמה לפצועים ויחד עם כל עם ישראל מייחלים, לשובם הבייתה של כל החטופים והשבויים ולימים טובים יותר".


אלי בר יוסף, מנכ"ל חברת נמל אשדוד בפועל: ‏"התשתית העסקית שבנינו יחד עם צוות העובדים המנוסה של הנמל מאפשרת לנו להתחרות מול הנמלים הפרטיים באופן אפקטיבי תוך המשך שימור לקוחות והצגת רווחים בשורה התחתונה; אנו מחויבים להמשיך ולהבטיח פעילות נמלית בשיפור מתמיד אל מול האתגרים העסקיים יחד עם מחויבותנו לשמור על חוסנו של המשק הישראלי".


התוצאות הכספיות של הנמל מיוחסות לכלל הפעילות הנמלית; מגזרי המכולות, הרכבים, מטען כללי, תפזורת ואוניות נוסעים. תשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 התאפיינו בהתקדמות בקצב התחרות, בעקבות הקמת הנמלים הפרטיים והתבססותם של נמלים אלה כשחקנים משמעותיים יותר, עם נתח שוק מהותי. בהתאמה, ירד היקף הפעילות בחלק מהמטענים תוך שהנמל, במקביל, משפר את השירותים ללקוחות בתחום האחסנה ושירותים נוספים.
במגזר המכולות – היקף המכולות שנטען ונפרק בנמל, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023, הסתכם בכ-526 אלף מכולות בהשוואה לכ- 672 אלף מכולות בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעת מהשפעת התגברות התחרות וירידה מסוימת בביקושים.


במגזר הרכבים – בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 נפרקו בנמל כ-111 אלף רכבים לעומת כ-91 אלף רכבים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 22%. זאת כתוצאה מגידול בביקושים ובהשפעת כניסת קוים מהמזרח לפקידה ישירה בנמל אשדוד. מלחמת "חרבות ברזל" גרמה בשלב זה להסטת אניות גלנוע לצפון.


מגזר התפזורת - הושפע מהפעלת מסוע הגרעינים החדש, תוך שהנמל מתמקד בשיפור התפוקות. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 חלה עליה בכמות התבואות (כ- 820 אלפי טון גרעינים שעברו במסוע בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 לעומת כ- 170 אלפי טון בתקופה מקבילה אשתקד). מאידך, חלה ירידה בפעילות מוצרי הגרעינים בשיעור של כ-84%, כך שבסה"כ נפרקו ונטענו כ- 6,779 אלפי טון תפזורת בהשוואה לכ- 6,326 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של 7%).

 
היקף המטען הכללי הסתכם בכ-563 אלפי טון בהשוואה לכ- 969 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 41.9%,  הנובע מהשפעת הירידה בהיקף המטען הכללי המיובא לישראל, מהשפעה עקיפה של הירידה במחירי הובלת מכולות וכן מהשפעת התגברות התחרות.
תחום אוניות הנוסעים (קרוז) חזר לפעילות בשנת 2022 תוך ביקושים גבוהים לפקידת אוניות בנמל אשדוד. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 בלבד פקדו את הנמל כ-52,000 נוסעים. מלחמת "חרבות ברזל" עצרה בשלב זה את הפעילות בתחום והנמל נערך לחידושו.