דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נמל אשדוד מפרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021


חברת נמל אשדוד מציגה תוצאות טובות ברבעון הרביעי לשנת 2021, ומציגה תוצאות שנתיות מרשימות תוך התמודדות עם משבר הקורונה, כך עולה מסיכום הדוחות השנתיים של החברה.


רבעון רביעי

הרווח התפעולי, בנטרול עלות פרישה מוקדמת, לתקופה עמד על כ-69 מיליון שקל, עלייה של כ-74% בהשוואה לרבעון הקודם.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בסך של כ-317 מיליון שקל, עלייה של כ-10% בהשוואה לרבעון השלישי.

הרווח הנקי לרבעון הרביעי, בנטרול עלות תכנית פרישה מוקדמת, גדל ב32% בהשוואה לרבעון שלישי ועמד על 63 מיליון שקל.


שנת 2021

הרווח התפעולי בשנת 2021 הסתכם בכ-195 מיליון שקל, עלייה של כ-142%.

הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2021 בכ-1.2 מיליארד שקל, עלייה של כ-13.5% בהשוואה לשנת 2020. הגידול בהכנסות הושפע מגידול בהיקף המטענים ובפרט מגידול בהיקף המכולות המלאות, בהיקף יבוא כלי רכב ובמטען כללי.


בשנת 2021 נרשמו עלויות משמעותיות בסך של כ-280 מיליון שקל כתוצאה מתכנית פרישה מוקדמת שהובילו להפסד של כ-13.5 מיליון שקל.

נמל אשדוד, אשר המשיך בפעילותו החיונית באופן רציף במהלך תקופת הקורונה, רשם שיא תפעולי, ושבר שיא שנתי בהיקף מכולות כאשר שינע 1.6 מיליון TEU. זהו שיא היסטורי של כל הזמנים, בנמלי ישראל.


היקף הסחורות הכולל ששונע בנמל אשדוד בשנת 2021 עומד על שווי של 129.5 מיליארד שקל.


מגזר כלי הרכב רשם עלייה מרשימה של כ-8.5% והסתכם בשנת 2021 בכ-132,564 כלי רכב בהשוואה לכ-122,174 בשנת 2020. ברבעון הרביעי לשנת 2021 נרשמה עלייה של כ-58% בהשוואה לרבעון השלישי ביבוא מספר כלי הרכב אשר הסתכם בכ- 38,000 אלף יחידות. הירידה שאפיינה את החודשים הראשונים בשנת 2020, כתוצאה ממגפת הקורונה, צומצמה ברבעון האחרון באותה שנה ומגמת העלייה נמשכת לתוך שנת 2021.


במטעני התפזורת נרשמה בשנת 2021 ירידה של כ-5 אחוזים אשר הסתכמו לסך של כ8.9 מיליון טון בהשוואה לכ-9.4 מיליון טון בשנת 2020.

במטען כללי נרשמה עלייה של כ-23% וסך היקף השינוע הגיע לכ-1.65 מיליון טון בשנת 2021 בהשוואה לכ-1.3 מיליון טון בשנת 2020. ברבעון הרביעי בסגמנט המטען הכללי לשנת 2021 נרשמה עלייה של כ-20% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

 

 

אורנה הוזמן בכור, יו"רית דירקטוריון נמל אשדוד: "משבר הקורונה השפיע על כלכלת העולם בכלל ועל כלכלת ישראל בפרט. בשנה החולפת התמודדנו עם אתגרים הנובעים מהמשבר הגלובלי שהביאו לעלייה דרמטית בביקושים ולעומסים בנמלי הים בארץ ובעולם. כמו כן, התמודדנו עם ימי הלחימה של מבצע שומר חומות בהן הנמל עמד במשימתו- כעורק הראשי של המשק הישראלי.  בנוסף, פעלנו ונמשיך לפעול ביתר שאת על מנת לצמצם את הפערים בשרות למשק הישראלי וללקוחותינו בפרט. בד בבד אנו ממשיכים להיערך לתחרות עם פתיחת הנמלים החדשים ולשפר את השרות ללקוחותינו".

 

שיקו ז'אנה, מנכ"ל נמל אשדוד: "השנה הנוכחית מהווה המשך ישיר לשנת הקורונה שהיוותה אתגר ניהולי משמעותי. השכלנו להסתגל ולהתאים את עצמנו לשינויים הת​כופים וכך לא רק שרדנו את התקופה אלא אף שגשגנו בה. בשנה זו גייסנו עשרות עובדים חדשים לחיזוק ומתן מענה לעומסים הכבדים, המשכנו לפתח את התשתיות שלנו, חתמנו על הסכם התייעלות היסטורי, וחיזקנו את זרוע החדשנות והפיתוח הטכנולוגי. כל הפעולות הללו יסייעו לנו בשמירת היתרון היחסי של נמל אשדוד אל מול הנמלים החדשים וימשיכו לחזק את מעמדנו כנמל של ישראל".


רציפי נמל אשדוד
צילום: פבל טולצינסקי