דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הנהלת חברת נמל אשדוד הגישה ליו"ר הדירקטוריון את תוכנית העבודה לשנת 2009

התוכנית נבנתה לראשונה במודל אחיד לכלל החטיבות, בהתאם למגמות ההתפתחויות במשק ובעולם הספנות, וגובשה לאחר תהליך חשיבה ממושך.

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, שוקי סגיס, הציג בפני יו"ר החברה, ניצב (בדימ'), יעקב רז, את תוכנית העבודה של החברה לשנת 2009. תוכנית העבודה נבנתה בהתאם למגמות ההתפתחויות במשק ובעולם הספנות, וגובשה לאחר תהליך חשיבה ממושך של חברי ההנהלה על בסיס החזון והאסטרטגיה הארגונית, שגובשו לקראתה. זאת, בהנחיית היועץ הארגוני, מר עמית כהן ובסיועה של עוזרת המנכ"ל, אפרת מזרחי, אשר ריכזה את הפרויקט.  

תוכנית העבודה השנתית נבנתה לראשונה במודל אחיד לכלל החטיבות וכוללת יעדי ביצוע ומדדים אישיים ויחידתיים ברורים ומדידים. שינוי זה משפר באופן משמעותי את המידע, הנגיש למנהלים בחטיבות השונות, לגבי הפעילויות המתקיימות בנמל. 

יעדי החברה המוצגים בתוכנית העבודה משולבים במערכת מחשב ייעודית, שהוטמעה בחברה - מערכת מא"ה (מימוש אסטרטגיית הנמל), המאפשרת קבלת תמונת מצב עדכנית לעמידה ביעדים, שנקבעו.