דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פרישת כ- 200 עובדים ותיקים תביא לחיסכון של כ- 60 מיליון ₪ לחברה

מדובר בצעדי התייעלות יזומים, אותם מובילה הנהלת החברה מזה שנתיים, במסגרתם יפרשו עובדים ותיקים, שלא מרצון, בתיאום עם הוועדים ונציגי ההסתדרות.

חברת נמל אשדוד הודיעה, כי פרישת כ- 200 עובדים ותיקים תביא לחיסכון של כ- 60 מיליון ₪. חברת נמל אשדוד מקיימת דיונים עם רשות החברות, על מנת לקדם פרישתם של עובדים ותיקים, שלא מרצון, מהעבודה בנמל, זאת בתיאום עם הוועדים בנמל ונציגי ההסתדרות. צעד זה, הוא חלק מתהליך ההתייעלות הכולל, שעוברת החברה, אשר יוביל להתייעלות כלכלית ותפעולית ולצמצום תקנים.

במסגרת זו תוגש רשימה, המוסכמת על נציגי ההנהלה והועדים של כ- 200 עובדים, המחויבים בפרישה, במסגרתה יזכו לתנאים מיוחדים. בהמשך ייקלטו בחברה כ- 70 עובדים חדשים.

מדובר בתוכנית שהחלה לפני כשנתיים ביוזמת המנכ"ל,  מר שוקי סגיס ונמצאת מאז בדיונים מול רשות החברות ונציגי העובדים, וטרם סוכמה.שוקי סגיס:"כחברה עסקית אנו חותרים באופן מתמשך להתייעלות ולהקצאת משאבים נכונה. אני שמח כי הוועדים וההסתדרות הבינו את החשיבות הגדולה הטמונה במהלך זה להתנהלותה הפיננסית של החברה."

לדברי ניצב (בדימ'), יעקב רז, יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד, "אפעל לקידום תכנית זו  כי בתקופה זו קיימת חשיבות רבה מההיבט הכלכלי, התפעולי והארגוני, להתאמת המבנה ועבודת החברה למצב הכלכלי המתהווה. ישנה חשיבות רבה לתיאום מול הועדים, ההסתדרות ורשות החברות. אני סמוך ובטוח כי צעד זה יוביל להתייעלות החברה , הן כלכלית והן תפעולית לטובת כלל עובדי ולקוחות הנמל".