דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הוקם פורום תפעול וים

במסגרת פגישות הפורום תינתן סקירה כללית על פעילות הנמל, יוחלפו דעות/רעיונות לשיפור תדמית הנמל ושיפור השירות.

מטרת הקמת הפורום היא ליצור שדרת ניהול מגובשת שתאפשר למנהלים להפעיל את ציבור העובדים ולרתום אותם לעבודת צוות.

בפגישה הראשונה שערך הפורום ביקש סמנכ"ל התפעול מהמנהלים מעורבות אישית בתפעול האוניות, בתחנות עבודה לאורך המשמרת, ועמידה על נוכחות מנהלי העבודה באוניה ובתחנות העבודה.