דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תכנון מוקדם למסירה עקיפה של מטען כללי משטח הנמל

חברת נמל אשדוד בע"מ מבקשת לבחון מדיניות חדשה לצורך שיפור השירות ללקוחותיה, לפיה חברת הנמל תמסור מטען כללי ("קונבנציונלי"), במסירה עקיפה, משטח חברת הנמל במועדים שיסוכמו עם לקוחותיה, בכפוף לתיאום מוקדם ובכתב של מועד שיגור המטען ובהתאם להוראות שיפורטו להלן.

לפרטים נוספים | לשמירה והדפסת טופס הזמנת צוות שיגור