דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

דירקטוריון חברת נמל אשדוד קורא לכינוס דחוף של ועדת המעקב

דירקטוריון חברת נמל אשדוד התכנס ב-08.04.2008 לישיבה דחופה, שלא מן המניין, על מנת לדון בעיצומים המתקיימים מזה שלושה שבועות על ידי העובדים. העיצומים בנמל ננקטים חרף הסכם שהושג בין ההנהלה לוועד העובדים, שאושר כחוק על ידי רשות החברות הממשלתיות. העיצומים נמשכים בשל מחלוקת מהותית בין ההסתדרות לבין משרד האוצר שאינה מצויה כלל בתחום הסמכויות של הנהלת החברה והדירקטוריון. 

 בהחלטת דירקטוריון החברה שהתקבלה היום, פנתה החברה בבקשה לכנס מיידית את ועדת המעקב העליונה לרפורמה בנמלי הים, בה חברים יו"ר ההסתדרות ומנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, בכדי לפתור את המחלוקת שהעלתה ההסתדרות בסוגיית מעמדן של מועצות הייצור בחברת הנמל.  הדירקטוריון ליווה את בקשתו  בדרישה להפסקה מיידית של העיצומים בנמל.

 טענת ההסתדרות כלפי משרד האוצר הינה שאין לממונה על השכר סמכות להתערב בהסכמים המושגים במסגרת מועצות ייצור. עניין זה מחייב הכרעה בחילוקי הדעות המהותיים בסוגיה זו, שבין ההסתדרות לבין משרד האוצר, ואשר החברה אינה צד להם.‏

המחלוקת בין ההסתדרות לבין משרד האוצר היא העומדת בבסיס השיבושים בעבודה הסדירה בנמל אשדוד וגורמת לפגיעה בלתי סבירה בלקוחות החברה ובתעבורה הנמלית של ישראל.  כינוסה של ועדת המעקב העליונה לרפורמה בנמלי הים תאפשר לצדדים הרלוונטיים ללבן את הנושא ולהגיע להכרעות הנדרשות – כל זאת מבלי לפגוע בעבודה התקינה בחברת נמל אשדוד.