דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

האטה בעבודה בנמל עקב מחלוקת בין ההסתדרות למ. האוצר