דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חברת נמל אשדוד סיימה את שנת 2007 ברווח נקי של כ- 74 מיליון ש"ח

חברת נמל אשדוד פרסמה היום את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2007. החברה סיימה את שנת 2007 ברווח נקי של כ- 74 מיליון ₪, זאת לעומת רווח של  כ- 124 מיליון ₪ בשנת 2006. הכנסות החברה בשנת 2007 הסתכמו בכ-1.12 ממיליארד ₪ בהשוואה להכנסות החברה בשנת 2006, שהסתכמו בכ- 1.01 מיליארד ₪. הרווח הגולמי בשנת 2007 הסתכם בכ- 168 מיליון ₪ לעומת הרווח הגולמי בשנת 2006, שהסתכם בכ- 191 מיליון ₪.

שוקי סגיס: "הירידה המתמשכת בשער הדולר במהלך שנת 2007 השפיעה על נתוני ההכנסות של הנמל, המחושבות בעיקרן על בסיס המטבע. בנוסף, מלחמת לבנון השנייה, שאירעה בשנת 2006, והעובדה, שנמל חיפה היה סגור לפעילות, הובילו לגידול משמעותי וחד פעמי בפעילות נמל אשדוד בחודשי המלחמה".

"אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על האיתנות הפיננסית של החברה, זאת במיוחד לאור דמי השימוש המופקעים, שמשלמת חברת הנמל לחנ"י ולאור הרפורמה בתעריפים, המוצעת בימים אלה. רפורמה זו תוביל לירידה דרסטית בהכנסות החברה ולפגיעה בערכה הכלכלי. כתוצאה מכך תשתיות המדינה והציבור המיועדות להפרטה יאבדו מערכן באופן קיצוני. החברה שבה על עמדתה לזרז את הליכי ההפרטה ולהימנע מרגולציית יתר הפוגעת פגישה קשה ביכולת התחרות".

חברת נמל אשדוד מדווחת, כי במסגרת דו"חות 2007 תואמו הדו"חות הכספיים לשנת 2006 בדרך של הצגה מחדש על מנת לשקף בהם למפרע תיקון בחישוב האקטוארי של ההתחייבויות בגין עובדים בפנסיה תקציבית.

לדברי יו"ר חברת נמל אשדוד, ניצב (דימ'), יעקב רז, "בשנה האחרונה אנו רואים מגמה עולמית של האטה בפעילות הסחר, האטה זו לא דילגה על  המשק הישראלי. נמל אשדוד, כשער הכלכלי הימי של ישראל, המהווה עוגן מרכזי בכל הקשור לענפי הייבוא והייצוא, מושפע מפעילות הסחר העולמית בכלל ופעילות הסחר הישראלי בפרט".