דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

גידול של 3% בסך טעינת המכולות במונחי TEU בינואר-נובמבר 2008 לעומת תקופה זו אשתקד

שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד: "למרות התחזיות לגבי השפעתו השלילית של המשבר הכלכלי-עולמי, אנו מציגים נתונים תפעוליים יציבים בהשוואה לשנת 2007".

לדברי סגיס, "ניתן להיווכח, שהחברה מצליחה לשמור על מגמה כללית של יציבות בנתוניה התפעוליים במהלך החודשים, ינואר-נובמבר 2008, בהשוואה לתקופה זו בשנת 2007 שהייתה שנה תפעולית טובה מאוד לחברה. חברת נמל אשדוד ממשיכה ותמשיך גם בעתיד לנקוט בכל האמצעים, העומדים לרשותה, בכדי לשמור על איתנותה הפיננסית ועל צמיחתה, גם בתנאים של מציאות כלכלית לא פשוטה".

בתקופה זו, סך המכולות, שנפרקו ונטענו, הסתכם בכ- 754,076 TEU לעומת 746,446 TEU בחודשים אלה ב- 2007, כלומר, חלה עלייה של 1%. נתון זה מצביע על שמירת היציבות בפעילות המכולות בחברת הנמל. סך המטענים, שנפרקו ונטענו בנמל במהלך תקופה זו, הסתכם בכ- 14,481 טון לעומת 14,779 טון בחודשים אלה אשתקד. בחודשים אלה חלה עלייה של 28% ביבוא כלי רכב.

במהלך תקופה זו זמן ההמתנה התפעולי הממוצע לאוניות משא (ללא אוניות מתקנים ונוזלים) עמד על 10.8 שעות לעומת 39.3 שעות בתקופה המקבילה אשתקד, כלומר צמצום משמעותי של 72.4%. זמן שהיית אוניות משא (ללא אוניות מתקנים ונוזלים) עמד על 54.6 שעות לעומת 91.7 שעות בתקופה המקבילה אשתקד, כלומר צמצום משמעותי של 40.4%.

בנוסף, במהלך חודש נובמבר 2008 סך המכולות שנפרקו ונטענו הסתכם ב- 78,682 TEU לעומת 67,688 TEU במהלך חודש נובמבר 2007, עלייה של 16.2%. מתוכן, סך המכולות, שנפרקו, הסתכם ב- 38,718  TEU לעומת 31,311 TEU במהלך החודש המקביל אשתקד, עלייה של 23.7%. סך המכולות, שנטענו, הסתכם ב- 39,964 TEU לעומת 36,377 TEU במהלך חודש, נובמבר 2007, עלייה של 9.9%.