דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פיילוט להפעלת "באפר" פנימי לשירות הלקוחות ומובילי המטען הכללי בנמל

הנהלת חברת נמל אשדוד ‏גיבשה פיתרון בשיתוף ועדת בנטו, שהוקמה ע"י מנכ"ל משרד התחבורה, רו"ח גדעון סיטרמן לסוגיית שינוע מטען כללי בנמל אשדוד.  

יישום פיתרון זה יחל בתאריך ה- 1.1.08 כפיילוט לשלושה חודשים, שלאחריו יוחלט האם ליישם פיתרון זה באופן קבוע. במהלך הפיילוט יעמיד הנמל לרשות המובילים, שטח לחניית נגררים ,בשלב ראשון, ללא תשלום. עם תום הפיילוט, יקבעו תעריפים לחניית לילה לנגררים. במקביל, תבוטל ההנחה הקיימת היום לפריקת מטען כללי במשמרת ג' ומשיכתו כמסירה ישירה במשמרת א ביום שלמחרת.

כל לקוח שהאוניות שלו יתופעלו בלילה, יצטרך להעמיד מס' מצומצם של גוררים  כ 2-3 ליד, וכמות נגררים מספקת לפריקת המטען בלילה עפ"י קצב המנוף, מוערך  ב  15-30 נגררים ליד.

פיתרון זה יחייב את חברות התובלה להיערך לוגיסטית להעמדת נגררים ריקים בנמל לצורך קליטת מטענים בלילה. לחילופין, יוכלו למשוך המטען לבאפר חיצוני או למפעל. באם לקוח לא ייתן מענה לעבודת לילה, הנמל ישקול העברת האוניה לסוף התור התפעולי, או שיפרוק המטען לשטח ויחייבו במסירה עקיפה, עפ"י שיקול הנמל.

פיתרון זה יאפשר חיסכון למובילים, עבודה רציפה על האוניה גם בלילה, לפי קצב המנוף ולא לפי קצב המשאיות וצמצום נזקים הנגרמים בשל מסירה עקיפה כיום. חברות התובלה ידרשו למשוך את המטען ללא תלות בתפעול השוטף , בשעות הבוקר המוקדמות לפני שעות העומס בכבישים.

 

לדברי שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, "חברת נמל אשדוד פועלת באופן מתמשך לתמוך במערך שרשרת האספקה ולייעל את עבודתה. הפיתרון המוצע נועד לווסת את שינוע הסחורות מהאוניות למערך התובלה, אשר עובד 12 שעות ביממה בלבד, זאת לעומת הנמל שעובד 24 שעות ביממה. פיילוט זה יאפשר עבודה רציפה על האוניה גם בלילה, חיסכון למובילים ע"י חיוב במסירה ישירה, קיצור זמני המתנת משאיות וקיצור זמני שהיית אוניות ".