דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חברת נמל אשדוד זכתה בקטגורית הפלטינה בדירוג "מעלה"

בדירוג השתתפו מעל ל-100  חברות. דירוג "מעלה" מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה. החברות הציבוריות מהוות בסיס למדד מעלה בבורסה לניירות ערך.

הדירוג, אשר נועד לשמש כלי לניהול תשתית האחריות התאגידית בחברות,  כולל 9 פרקים: היבטים אתיים בתהליכים עסקיים, יחסי עבודה, שרשרת אספקה, גיוון והכלה, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית של עובדים,  איכות הסביבה, ממשל תאגידי ופרק ניהול ודיווח. עבור כל פרק מקבלות החברות המדורגות ציון של עד 100 נקודות.


חברת נמל אשדוד זכתה בציונים גבוהים במיוחד בדירוג, ועל כן דורגה בקטגוריית פלטינה ברשימה. החברה זכתה בציונים גבוהים בתחומי ניהול ודיווח (100), שרשרת אספקה (95), היבטים אתיים (90) וגיוון והכלה (90).

קשירת אוניה לרציפי נמל אשדוד
צילום: פבל טולצינסקי