דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקדמות בתכנית האסטרטגית עם השלמת פרויקטים משמעותיים

חכירת הגוררת "אשדוד" - ב-3 באוקטובר  נחתם חוזה עם חברת  TRIPMARE S.p.A לחכירת הגוררת "אשדוד". הגוררת פועלת בשיטת הנעה שמתאימה לנמלים צפופים ומסוגלת לגרור ולדחוף אוניות ענק באורך 300 מטר ומעלה.  הגוררת "אשדוד", תתווסף לצי הגוררות של חברת הנמל הכולל גם את הגוררת "אריה", שהינה גוררת בעלת נתונים דומים וזאת כחלק מהיערכות חברת הנמל לתחרות. אספקת הגוררת מתוכננת לפברואר 2018. ההתקשרות לחכירת הגוררת הינה לתקופה של עד 5 שנים, כאשר במהלך תקופה זו תהא לחברת הנמל האופציה לרכוש את הגוררת.

 

מערכת בילינג משודרגת - חברת למ אריקסון ישראל בע"מ, נציגת חברת אריקסון העולמית בישראל, זכתה במכרז לאספקה אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת בילינג עבור חברת נמל אשדוד. מערכת הבילינג הינה חלק מתהליך שחרור המטענים בנמל ומחייבת התחשבנות בילינג בזמן אמת מול לקוחות הנמל השונים וכחלק מתהלכים תפעוליים שונים.  החוזה צפוי להיחתם בתחילת חודש נובמבר 2017, כאשר משך הפרויקט המוערך הינו כשנתיים.

מערכת הבילינג הינה בעלת חשיבות קריטית ליצירת יתרון תחרותי באמצעותו ניתן ליישם במהירות ובאופן גמיש הסכמים מסחריים עם לקוחות ולהביא להגדלת היקפי הפעילות בנמל. לכן, יצאה חברת נמל אשדוד במכרז שמטרתו רכישה והטמעת מערכת בילינג חדשה ומוכוונת לקוח, אשר תבצע חיובים אוטומטיים לשירותי הנמל ותאפשר עבודה עצמאית וגמישה ביישום תעריפים וביישום הסכמים. המערכת החדשה שמה את הלקוח במרכז ומאפשרת ליישם את ההסכמים מולו באופן מהיר וגמיש ומאפשרת לבחון את כלל הפעילות הפיננסית מולו באופן מרוכז. המערכת תקדם את המטרות העסקיות של הנמל להגדלת היקפי הפעילות, תייעל את תהליכי הפקת החיובים ויישום ההסכמים וההנחות המסחריות, ותשפר את השירות ללקוח בהיבטים של שקיפות ונגישות המידע על נתוני החיוב ומבנה החשבונית. מערכת הבילינג מחוברת בעשרות ממשקים למערכות תפעוליות, מערכות פיננסיות ומערכות אחרות נוספות.

 

אספקת סולר, מערכת תדלוק ותחזוקת ציוד - חברת פז זכתה לאחרונה במכרז לאספקת סולר, מערכת תדלוק ותחזוקת ציוד לאחר שהשיגה את הציון (איכות + מחיר) הגבוה ביותר. חברת נמל אשדוד מפעילה באמצעות סולר כלי שייט וכלים תפעוליים. התדלוק מתבצע בתחנת הדלק הנמלית ובאמצעות מיכליות. במסגרת המכרז נדרשת הזוכה לשדרג את המערכת ממוחשבת לאספקת הדלק וזאת על מנת לשפר השירות ללקוחות הפנימים של תחנת הדלק הנמלית. יחד עם שיפור השירות והרחבת השירותים תוצאות המכרז הביאו לחסכון כספי ולהפחתת עלויות.  תקופת החוזה הינה למשך 3 שנים  עם אופציה ל-3 שנים נוספות.

רציפי המכולות בנמל אשדוד