דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעה מחברת נמל אשדוד על החדלת הפעילות ברציף 21

בקרוב תחלנה עבודות תשתית לצורך ביצוע שני פרויקטים משמעותיים ברציף 21 בנמל אשדוד:

  • הסבת חלקו המזרחי של רציף 21 מרציף מטען כללי וצובר, לרציף מכולות לאוניות ענק שאורכן 400 מטר.
  • בניית מסוע להובלת גרעינים ממערב רציף 21 אל הממגורה מחוץ לנמל.

הפרויקטים לעיל מנוהלים על ידי חברת נמלי ישראל (חנ"י), ויביאו לשיפור משמעותי בשירות לאוניות המכולה ולאוניות הגרעינים.

 

נבקש לעדכנכם כי במסגרת הפרויקטים:

  1. במהלך חודש מרץ 2020, יתבצע פינוי מלא של כל המנופים (211 עד 218) מרציף 21.
  2. בחודש אפריל 2020, ברציף 21 תחדל הטעינה והפריקה של מטענים באמצעות מנופי זרוע ומדלים. 
  3. במחצית השנייה של שנת 2021, צפוי לחזור לפעילות חלקו המערבי של רציף 21 (290 מ').
  4. במהלך שנת 2022 שני הפרויקטים מתוכננים להסתיים, ורציף 21 יהפוך כאמור לרציף ייעודי לאוניות מכולה בחלקו המזרחי, ולרציף ייעודי לאוניות גרעינים בחלקו המערבי.
  5. לצורך מתן מענה זמני לאוניות המטען הכללי והצובר, השירות לאוניות מטען כללי וצובר יינתן (בנוסף לרציפים 1,3,5) גם ברציפים 4 ו-24, כאשר לכל אחד מהם יועברו שני מנופי זרוע, ולרציף 24 יועברו בנוסף שני המדלים. כמו כן, הנמל שומר לעצמו את האופציה להפעיל גם את רציף 8 לאוניות מלט.
  6. כללי נוהל התור התפעולי עודכנו ע"י רספ"ן, ולפיהם לאוניות מטען כללי וצובר שאורכן מעל 170 מטר והשוקע שלהן מעל 11 מטר, יינתן זמנית תעדוף בתור לרציפים 5 ו-24, כמפורט בהוראת השעה המצ"ב. נעדכנכם בהמשך על מועד תחילתם של כללים אלה. 

 

לחצו להורדת הודעה זאת בקובץ PDF

 

בברכה,

 

חטיבת לקוחות

חברת נמל אשדוד