דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוניות צפויות

נמצאו 72 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:19/08/19
שם אוניהשובצהסוכןפתוחה ליצואמצהרסוג מטעןדגלתאריך הגעה צפוי
SBI [email protected]@5064 [email protected]@168 194658 @@194658 צובר-פחם @@ MARSHALL ISLAND[email protected]@08:00
[email protected]@1471 M.A.R. @@097 192328 @@192328 צובר-מלט @@ FAEROE ISLANDS [email protected]@08:48
NEVADO [email protected]@2368 CORAL @@068 192831 @@192831 שקים גדולים @@ MALTA [email protected]@09:05
UNYECEM [email protected]@0942 M.A.R. @@097 192326 @@192326 צובר-מלט @@ TURKEY [email protected]@09:22
HAMMONIA [email protected]@2974 ZIM @@025סגור190731 @@190731 מכולות @@מכולות LIBERIA [email protected]@14:00
[email protected]@2626 CARMEL @@006פתוח191400 @@191400 מכולות @@מכולות PORTUGAL [email protected]@14:31
MINERVA [email protected]@5469 CLIPPER @@004 194568 @@194568 צובר-דלק @@ GREECE [email protected]@17:00
GERMAN [email protected]@1880 M.A.R. @@097 192324 @@192324 דים או חבילות( @@ ANTIGUA & BARBU[email protected]@23:30
SONGA [email protected]@0636 CARMEL @@006סגור191394 @@191394 מכולות @@מכולות LIBERIA [email protected]@02:00
[email protected]@7101 ALLALUF @@003פתוח191755 @@191755 מכולות @@מכולות PORTUGAL [email protected]@02:00
ZIM [email protected]@7009 ZIM @@025פתוח190762 @@190762 מכולות @@מכולות LIBERIA [email protected]@05:00
EVER [email protected]@3136 GREEN @@179סגור190064 @@190064 מכולות @@מכולות PANAMA [email protected]@05:00
MSC [email protected]@7051 MSC @@063פתוח190323 @@190323 מכולות @@מכולות PANAMA [email protected]@05:00
[email protected]@8491 M.A.R. @@097 192325 @@192325 @@ MALTA [email protected]@05:00
UNZILE [email protected]@2272 KAMOR @@127 193373 @@193373 לקי מכונות לא ארוזים@@ TURKEY [email protected]@12:11
ASIATIC [email protected]@6109 ALLALUF @@003פתוח191749 @@191749 מכולות @@מכולות SINGAPORE [email protected]@12:31
REGINA [email protected]@4241 CORAL @@068 192830 @@192830 @@ PANAMA [email protected]@08:18
[email protected]@8499 ROSENF @@021 193140 @@193140 צובר יבש @@ ST. VINCENT [email protected]@10:00
MCP [email protected]@1351 CARMEL @@006 191398 @@191398 @@ CYPRUS [email protected]@10:33
[email protected]@7645 ROSENF @@021פתוח193132 @@193132 @@ CYPRUS [email protected]@13:00
MIR JALAL [email protected]@4899 KAMOR @@127 193368 @@193368 צובר-גרעינים ותבואות@@ MALTA [email protected]@05:00
MSC DON [email protected]@0377 MSC @@063פתוח190314 @@190314 מכולות @@מכולות PANAMA [email protected]@11:13
MSC [email protected]@0385 MSC @@063פתוח190289 @@190289 מכולות @@מכולות GERMANY [email protected]@11:14
ASIATIC [email protected]@6475 ZIM @@025 190793 @@190793 מכולות @@מכולות SINGAPORE [email protected]@14:00
SEAGO [email protected]@8959 SEAGO @@189פתוח191184 @@191184 @@ DENMARK [email protected]@14:00
LOUISE [email protected]@4117 LUCY @@012 191015 @@191015 @@ ANTIGUA & BARBU[email protected]@15:28
[email protected]@4292 CORAL @@068 192821 @@192821 צובר-גרעינים ותבואות@@ PANAMA [email protected]@16:12
[email protected]@6943 M.A.R. @@097 192329 @@192329 גושי אבן/שיש בודדים @@ ST. VINCENT [email protected]@15:56
YM [email protected]@0360 CONMART @@064פתוח190470 @@190470 מכולות @@מכולות HONG KONG [email protected]@08:20
RACHEL [email protected]@6005 LUCY @@012 190975 @@190975 מכולות @@מכולות MARSHALL ISLAND[email protected]@10:31
[email protected]@3192 GREEN @@179פתוח190058 @@190058 מכולות @@מכולות PANAMA [email protected]@10:33
GRAN [email protected]@0537 ALLALUF @@003פתוח191748 @@191748 @@ ITALY [email protected]@12:34
AS [email protected]@4027 ZIM @@025 190791 @@190791 מכולות @@מכולות PORTUGAL [email protected]@21:00
CHEMICAL [email protected]@8484 CONMART @@064 190481 @@190481 ים @@ PANAMA [email protected]@01:00
[email protected]@0600 SCANDIN @@009 190842 @@190842 צובר-פוספטים @@ LIBERIA [email protected]@15:35
DIMITRIS [email protected]@7472 ZIM @@025 190756 @@190756 מכולות @@מכולות LIBERIA [email protected]@05:00
[email protected]@2626 CARMEL @@006פתוח191400 @@191400 מכולות @@מכולות PORTUGAL [email protected]@09:37
GRANDE [email protected]@4213 ALLALUF @@003 191760 @@191760 @@ ITALY [email protected]@11:17
NEW HAMPSHIRE [email protected]@2677 ZIM @@025 190779 @@190779 מכולות @@מכולות MALTA [email protected]@14:00
[email protected]@2093 ALLALUF @@003 191753 @@191753 מכולות @@מכולות PORTUGAL [email protected]@12:48
ZIM [email protected]@2781 ZIM @@025 190770 @@190770 מכולות @@מכולות LIBERIA [email protected]@14:00
ITAL [email protected]@6035 GREEN @@179 190065 @@190065 מכולות @@מכולות ITALY [email protected]@15:23
[email protected]@7645 ROSENF @@021 193133 @@193133 מכולות @@מכולות CYPRUS [email protected]@11:49
ASIATIC [email protected]@2482 ZIM @@025 190799 @@190799 מכולות @@מכולות TURKEY [email protected]@21:00
DIMITRIS [email protected]@7472 ZIM @@025 190757 @@190757 מכולות @@מכולות LIBERIA [email protected]@05:00
GRANDE [email protected]@1965 ALLALUF @@003פתוח191750 @@191750 @@ ITALY [email protected]@12:35
ASIATIC [email protected]@7778 ZIM @@025 190740 @@190740 מכולות @@מכולות SINGAPORE [email protected]@14:00
SEAGO [email protected]@8960 SEAGO @@189 191185 @@191185 @@ DENMARK [email protected]@14:00
CHARLOTTE [email protected]@5618 LUCY @@012 190976 @@190976 מכולות @@מכולות MARSHALL ISLAND[email protected]@09:58
[email protected]@7148 GREEN @@179 190059 @@190059 מכולות @@מכולות PANAMA [email protected]@10:38
LUCY [email protected]@3222 LUCY @@012 191016 @@191016 מכולות @@מכולות ANTIGUA & BARBU[email protected]@18:55
KAAN [email protected]@8799 TIRAN @@135 191541 @@191541 מכולות @@מכולות TURKEY [email protected]@10:00
[email protected]@2648 CARMEL @@006 191401 @@191401 מכולות @@מכולות PORTUGAL [email protected]@13:56
EVER [email protected]@6066 GREEN @@179 190071 @@190071 @@ PANAMA [email protected]@15:27
SEAGO [email protected]@4328 SEAGO @@189 191193 @@191193 מכולות @@מכולות DENMARK [email protected]@14:00
[email protected]@3192 GREEN @@179 190067 @@190067 מכולות @@מכולות PANAMA [email protected]@15:33
SEAGO [email protected]@4632 SEAGO @@189 191194 @@191194 מכולות @@מכולות DENMARK [email protected]@14:00
[email protected]@7148 GREEN @@179 190068 @@190068 מכולות @@מכולות PANAMA [email protected]@15:39
KAAN [email protected]@8799 TIRAN @@135 191545 @@191545 @@ TURKEY [email protected]@10:00
COSCO [email protected]@2666 MALCHI @@005 191261 @@191261 מכולות @@מכולות UNITED KINGDOM [email protected]@14:17
SEAGO [email protected]@8961 SEAGO @@189 191195 @@191195 מכולות @@מכולות DENMARK [email protected]@14:00
COSCO [email protected]@5043 MALCHI @@005 191265 @@191265 מכולות @@מכולות HONG KONG [email protected]@12:18
SEAGO [email protected]@8959 SEAGO @@189 191196 @@191196 מכולות @@מכולות DENMARK [email protected]@14:00
SILVER [email protected]@4812 CARMEL @@006 191402 @@191402 @@ BAHAMAS [email protected]@06:00
SILVER [email protected]@0656 CARMEL @@006 191403 @@191403 @@ BAHAMAS [email protected]@07:00
MARELLA [email protected]@2506 סיוריחוף@@052 194775 @@194775 @@ MALTA [email protected]@06:00
MARELLA [email protected]@2506 סיוריחוף@@052 194776 @@194776 @@ MALTA [email protected]@06:00
MARELLA [email protected]@2506 סיוריחוף@@052 194777 @@194777 @@ MALTA [email protected]@12:41
MARELLA [email protected]@2506 סיוריחוף@@052 194778 @@194778 @@ MALTA [email protected]@06:00
MARELLA [email protected]@2506 סיוריחוף@@052 194779 @@194779 @@ MALTA [email protected]@06:00
MARELLA [email protected]@2506 סיוריחוף@@052 194780 @@194780 @@ MALTA [email protected]@06:00
MARELLA [email protected]@2506 סיוריחוף@@052 194781 @@194781 @@ MALTA [email protected]@06:00