דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תוכנית עבודה במכולות

נמצאו 120 תוצאות

עבור - מעודכן לתאריך:24/03/17
פרטי אוניהרציףפתוח ליצואאחוז ביצועמכסהנותרמועד מכולה אחרונה...כמותצוותיםבמשמרותעבודה............
@@@@      24/03@@ב@@25/03@@ג@@26/03@@א@@26/03@@ב@@26/03@@ג@@27/03@@א@@27/03@@ב@@27/03@@ג@@28/03@@א@@
173173@@@@7 close % @@ @@ @@ @@ @@10       
173173@@@@7 close % @@ @@ @@ @@ @@10       
173173@@@@7 close % @@ @@ @@ @@ @@10       
173173@@@@7 close % @@ @@ @@ @@ @@10       
173173@@@@7 close % @@ @@ @@ @@ @@10       
173173@@@@7 close % @@ @@ @@ @@ @@10       
173173@@@@7 close % @@ @@ @@ @@ @@10       
170975@@@@עוגן close % @@ @@ @@ @@ @@1        
170975@@@@עוגן close % @@ @@ @@ @@ @@1        
170975@@@@עוגן close % @@ @@ @@ @@ @@1        
170975@@@@עוגן close % @@ @@ @@ @@ @@1        
170975@@@@עוגן close % @@ @@ @@ @@ @@1        
170975@@@@עוגן close % @@ @@ @@ @@ @@1        
170975@@@@עוגן close % @@ @@ @@ @@ @@1        
170651@@@@עוגן   % @@ @@ @@ @@ @@  1102   
170651@@@@עוגן   % @@ @@ @@ @@ @@  1102   
170651@@@@עוגן   % @@ @@ @@ @@ @@  1102   
170651@@@@עוגן   % @@ @@ @@ @@ @@  1102   
170651@@@@עוגן   % @@ @@ @@ @@ @@  1102   
170651@@@@עוגן   % @@ @@ @@ @@ @@  1102   
170651@@@@עוגן   % @@ @@ @@ @@ @@  1102   
172077@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 4444    
172077@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 4444    
172077@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 4444    
172077@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 4444    
172077@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 4444    
172077@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 4444    
172077@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 4444    
172075@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@   11    
172075@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@   11    
172075@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@   11    
172075@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@   11    
172075@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@   11    
172075@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@   11    
172075@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@   11    
171493@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     111 
171493@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     111 
171493@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     111 
171493@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     111 
171493@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     111 
171493@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     111 
171493@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     111 
172360@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 1111    
172360@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 1111    
172360@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 1111    
172360@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 1111    
172360@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 1111    
172360@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 1111    
172360@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 1111    
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 00000   
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 00000   
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 00000   
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 00000   
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 00000   
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 00000   
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 00000   
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 22      
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 22      
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 22      
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 22      
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 22      
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 22      
170871@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@ 22      
171119@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@   001213
171119@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@   001213
171119@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@   001213
171119@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@   001213
171119@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@   001213
171119@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@   001213
171119@@@@צפי close % @@ @@ @@ @@ @@   001213
170925@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     10  
170925@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     10  
170925@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     10  
170925@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     10  
170925@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     10  
170925@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     10  
170925@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     10  
170483@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170483@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170483@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170483@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170483@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170483@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170483@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170316@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170316@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170316@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170316@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170316@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170316@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170316@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170631@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     221 
170631@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     221 
170631@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     221 
170631@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     221 
170631@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     221 
170631@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     221 
170631@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@     221 
170616@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@     333 
170616@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@     333 
170616@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@     333 
170616@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@     333 
170616@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@     333 
170616@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@     333 
170616@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@     333 
171498@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@        2
171498@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@        2
171498@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@        2
171498@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@        2
171498@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@        2
171498@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@        2
171498@@@@צפי   % @@ @@ @@ @@ @@        2
170490@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170490@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170490@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170490@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170490@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170490@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1
170490@@@@צפי open % @@ @@ @@ @@ @@        1