דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נמל אשדוד בפרסומים אקדמיים

על נמל אשדוד:
אסנת, ד. (2004) "מחייטים וסנדלרים בנינו פה נמל: פועליות, לאומיות ואתניות בקרב פועלי נמל אשדוד, 1961-1967, חיבור לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אסנת, ד. (2009) "פועלי נמל אשדוד: שוק עבודה ראשוני וציונות פריפריאלית" בתוך צמרת, צ. חלמיש, א. מאיר-גליצנשטיין, א. (עורכים) עיירות הפיתוח, ירושלים: יד בן צבי, ע"מ 175 – 194. Mars, L.

(1979) “Learning The Ropes: The Politics Of Dockland”, In Wallman, S. (Ed) Social Anthropology Of Work,
London, Academic Press, pp. 43- 67.

Mars, L. (1980) ”Leadership and Power among Ashdod Port Workers”, In Marx, E. (Ed) A Composite Portrait of Israel, London: Academic Press, pp. 81– 112

על פועלי נמל ונמלים בישראל:
אביצור, ש. (1972) נמל יפו: בגאותו ובשקיעתו, תל אביב, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ואוניברסיטת תל אביב - החוג לגיאוגרפיה. 

אוצר מפעלי ים. (1961) כ"ה לנמל תל-אביב, תל אביב, הוצאת אוצר מפעלי ים בע"מ.

אשל, צ. (1984) נמל חיפה: מעבודת כפיים לטכנולוגיה מתקדמת, חיפה, הוצאת רשות הנמלים בישראל.

ברנשטיין, ד. (1998) "סבלים וסטיבדורים: כניסתם של פועלים יהודים לעבודה בנמל חיפה", בתוך בן ארצי, י. חיפה: היסטוריה מקומית, חיפה: ההוצאה לאור של אוניברסיטת חיפה.

Bernstein, D. (2000) Constructing Boundaries: Jewish And Arab Workers In Mandatory Palestine, Albany: University of New York Press.   

על פועלי נמל באופן כללי:
Davies, S. Davis, C.J. De Vries, D. Van Voss, L. Hesselink, L. And Weinhauer, K. (Eds) (2000) Dock Workers: International Exploration In Comparative Labour History, 1790-1970, Aldershot, Ashgate Publishing Limited.

Finlay, W. (1988) Work on the Waterfront: Worker's Power and Technological Change in A West Coast Port, Philadelphia.

Hobsbawm, E. J. (1964) “National Unions on the Waterside”, In Hobsbawm, E. J., Laboring Men, New York: Anchor Books.

Mars, G. (1974) “Dock Pilferage: A Case Study In Occupation Theft”, In Rock, P., McLntosh, M. (Eds.) Deviance And Social Control, London: Tavistock Publications Limited, pp. 209-228.

Mars, G. (1987) “Longshore Drinking, Economic Security and Union Politics in Newfoundland”, In Douglas, M. (Ed) Constructive Drinking: Perspectives on Drink from Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 91-101.

Nelson, B. (1990) Workers on the Waterfront, Urbana: University of Illinois Press.

Wellman, D. T. (1995) The Union Makes Us Strong: Radical Unionism of the San-Francisco Waterfront. Cambridge: Cambridge University Press.

Winslow, C. (Ed), (1998a) Waterfront Workers: New Perspective on Race and Class. Urbana and Chicago, University of Illinois Press.