דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תמצית תהליך הסחר הימי

תהליך היבוא למדינת ישראל

 1. יבואן בארץ יוצר קשר עם יצואן מחו"ל ממנו הוא מעוניין לרכוש סחורה, ונכרת ביניהם חוזה הכולל את פרטי הסחורה, תנאי המכר ותנאי התשלום.
 2. היצואן בחו"ל או היבואן בארץ (תלוי בתנאי המכר) יוצר קשר עם משלח האחראי על המכלת הסחורה למכולה, במידת הצורך, (ניתן גם ליצור קשר ישירות מול חברת הספנות/סוכן האוניה) והובלת המטען לנמל ממנו יטען.
 3. בשלב זה מונפק למשלח בארץ שטר המטען ע"י סוכן האוניה/חברת הספנות לאחר ששילם את דמי ההובלה. היצואן/המשלח בחו"ל מקבל עותק של שטר המטען והמשלח בארץ מקבל את המסמך המקורי. זהו אחד המסמכים החשובים ביותר בתהליך הסחר הבינלאומי – הסחורה בבעלות המחזיק בו בנקודת זמן נוכחית, ולכן מסמך זה מכיל את כל פרטי ההובלה (פרטי המטען, נמל יעד, אופן הובלה, תנאי מכר, תנאי תשלום וכו').
 4. סוכן האוניה/נציג חברת ספנות אחראי לטעון את המטען על אוניה בנמל בחו"ל שתוביל אותו לנמל בישראל.
 5. עד 36 שעות טרם הגעת האוניה לנמל בישראל, משדר סוכן האוניה לנמל מצהר יבוא – זהו אוסף שטרי המטען של כלל המטענים המיועדים להיפרק מהאוניה בנמלי ישראל. מצהר היבוא כולל גם את המכולות הריקות שמיועדות לפריקה, וכן את המכולות המיועדות לשטעון.
 6. הנמל ממקם את האוניה ברציף המתאים בהתאם לסידור העבודה היומי ובהתאם למאפייני האוניה, ומצוות לה משאבים (צוותי עבודה וציוד תפעולי)  מתאימים לפריקה.
 7. המטענים נפרקים מהאוניה בהתאם לסידור העבודה שנקבע בנמל.
 8. עם פריקת המטען בנמל בישראל, מודיע סוכן האוניה למשלח בארץ/יבואן ישראלי (בהתאם לתנאי החוזה) על הגעת המטען לישראל, ומוסר לו פקודת מסירה, לאחר ששילם את דמי ההובלה לסוכן האוניה. מסמך זה נדרש על מנת לשחרר את הסחורה מהנמל בארץ והוא למעשה אחד העותקים של שטר המטען. במסירה ישירה פקודת המסירה מועברת למשלח/סוכן המכס טרם הגעת האוניה.למעשה כדי למסור פקודת מסירה אין הכרח להגעת המטען.
 9. המטען נשאר באחסנה בנמל עד לשחרורו (מסירה עקיפה בלבד). מכולות יכולות לעבור למסוף עורפי עד לשחרורן.
 10. מגיעה הודעה מהמשלח/סוכן האוניה ליבואן בארץ שמטענו הגיע ונמצא בנמל אשדוד.
 11. בשלב זה ממנה היבואן סוכן מכס שיבצע עבורו את תהליך השחרור.
 12. הנמל משדר למכס מסר אלקטרוני המודיע על זמינות המטען. לאחר שלב זה סוכן המכס מנפיק רשימון יבוא הכולל את פרטי הסחורה, פרטי היבואן וערכה הכספי. בהתאם לרשימון משלם סוכן המכס את המיסים למדינה.
 13. לאחר תשלום המיסים והבדיקות שנדרשו ע"י המכס נשלחת התרה אלקטרונית לנמל המאפשרת הוצאת המטען מהנמל.
 14. בהסתמך על נתוני המצהר ונתוני הרשימון מופקת חשבונית נמל לסוכן המכס לתשלום תעריפי הנמל. לאחר תשלום החשבונית ע"י סוכן המכס נוצרת התרה אלקטרונית המאפשרת לסוכן המכס לשחרר את הסחורה מהנמל.
 15. סוכן המכס מזמין מוביל להוציא את הסחורה מהנמל. כיום הליך זה מתבצע באמצעות מסרים אלקטרונים.
 16. פרטי המוביל משודרים ע"י חברת התובלה לנמל אשדוד, ועם קבלת אישור לשחרור הסחורה, מגיע נהג מטעם חברת התובלה לקבל את הסחורה ולהוציאה מהנמל לבית היבואן בארץ.

 

תהליך היצוא ממדינת ישראל

 

 1. יבואן בחו"ל יוצר קשר  עם  יצואן בארץ ממנו הוא מעוניין לרכוש סחורה, ונכרת ביניהם חוזה הכולל את פרטי הסחורה, תנאי המכר ותנאי התשלום.
 2. היצואן בארץ יוצר קשר עם סוכן מכס האחראי על הובלת הסחורה לנמל בישראל וליצירת קשר עם סוכן אוניה.
  סוכן המכס בהתאם לסוג המטען ויעדו מזמין מקומות באוניה מתאימה (BOOKING). במקרה שמדובר במכולות סוכן המכס ידרוש מסוכן האוניה להעביר לרשותו מכולות ריקות מתאימות לצורך המכלת המטען.
 3. טרם כניסת המטען ליצוא בנמל בישראל, משדר סוכן המכס לנמל מסר תעודת אחסנה, הכולל את פרטי המטען, פרטי היצואן, פרטי האוניה, יעד המטען וכו'.
 4. כל מסר עובר דירוג ע"י המכס. אם המטען מעוכב ע"י המכס, נדרש סוכן המכס להכין שליפת יצוא (מסמך המפרט את המטען) ולהגיע למכס. אם המטען הותר לטעינה ע"י המכס ממשיך סוכן המכס בתהליך (את שליפת היצוא הוא יכול להכין גם לאחר טעינת המטען).
 5. סוכן האוניה אחראי לטעון את המטען על אוניה בנמל בישראל שתוביל אותו לנמל בחו"ל.
 6. הנמל ממקם את האוניה ברציף המתאים לה ומצוות לה צוותי עבודה מתאימים לטעינה ואת הציוד התפעולי הנדרש (מנופים, מלגזות וכו').
 7. המטענים נטענים לאוניה בהתאם לסידור העבודה שנקבע בנמל.
 8. לאחר טעינת המטען לאוניה מקבל סוכן המכס את שטר המטען ויכול לסגור את רשימון היצוא (שליפת היצוא הופכת לרשימון יצוא).
 9. לאחר הפלגת האוניה, נבנה מצהר יצוא בחברת הנמל. מצהר היצוא כולל פרטי המטענים שהוטענו מאותו נמל על אותה האוניה.
 10. בהסתמך על נתוני מצהר היצוא ורשימון היצוא מופקת חשבונית נמל לתשלום תעריפי הנמל לסוכן המכס (לעיתים מבצע היצואן תשלום ישיר לנמל).