דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מה אנו יודעים על כל מכולה בנמל?

נמל אשדוד, הוא הנמל הראשון בישראל, שבו יש שליטה מלאה ומידע על כל מכולה ומכולה הנמצאת בשטחו של הנמל. המערכת הממוחשבת לשליטה ושינוע מכולות, ה-TOS (Terminal Operating System), פועלת במלואה, בכל רציפי נמל אשדוד. מערכת זו מביאה לניצול אופטימאלי של מלוא המשאבים בטעינת ופריקת אניות מכולה. המערכת משפרת את תהליך קבלת ומסירת המכולות, מאפשרת ניהול רציף של כל השרשרת התפעולית במסוף וקשר ישיר נמל-סוכן בתפעול האונייה. בנוסף צפוי שיפור ברמת שירות למשאיות ותכנון שטחי אחסון ביעילות יתרה.

מערכת ה- TOS הושקה לראשונה בישראל בחודש מאי 2005 בנמל איתן החדש ותוצאות קליטתה העידו על עלייה מתמשכת ברמת התפוקות, כך למשל, בחודשים ינואר עד יולי 2007 התפוקות ברציפי נמל איתן עמדו על ממוצע של 20.2 מכולות לשעת גשר לעומת 16.2 מכולות לשעת גשר בתקופה המקבילה אשתקד. המערכת מאפשרת שליטה בכל השרשרת הלוגיסטית של המכולה, משער הנמל ועד האונייה בכל רגע נתון ובצורה גראפית. המערכת מאפשרת שימוש במערכות אוטומטיות ו-GPS  לאחסון ושיגור המכולות. באמצעותה, ניתן לדעת בכל עת, מהו מיקומה המדוייק של כל מכולה.

המערכת מסייעת גם בשיפור התפוקות ע"י ארגון וחלוקת העבודה בשטחי האחסנה ובאונייה מראש, עריכת סדר בשטחי האחסנה, כך שהאחסנה מותאמת בין השאר, עבור טעינת האוניה במדויק.